Posledná aktualizácia :
08/05/2024
Odkazy na literatúru   Odkazy na literatúru 1410  
Typ : Časopis

Výskumné tímy : Houston - M.D.Anderson Cancer Center
Autori : Trissel LA, Martinez JF, Simmons M.
Titul : Compatibility of etoposide phosphate with selected drugs during simulated Y-site injection.
Référence : J Am Pharm Assoc ; 39: 141-145. 1999

Úroveň dôkazu : 
Neposudzované
Fyzikálna stabilita : 
Chemická stabilita : 
Iné metódy : 
Komentáre : 
Neposudzované: iba štúdia kompatibility

Zoznam zlúčenín
InjekciaAciclovir sodium Antivirotikum
Kompatibilný 7 mg/ml + InjekciaEtoposide phosphate 5 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaAmikacin sulfate Antibiotikum
Kompatibilný 5 mg/ml + InjekciaEtoposide phosphate 5 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaAminophylline Rôzne
Kompatibilný 2.5 mg/ml + InjekciaEtoposide phosphate 5 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaAmphotericin B Antimykotikum
Nezlučiteľný 0.6 mg/ml + InjekciaEtoposide phosphate 5 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaAmpicillin sodium Antibiotikum
Kompatibilný 20 mg/ml + InjekciaEtoposide phosphate 5 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaAmpicillin sodium - sulbactam sodium Antibiotikum
Kompatibilný 20/10 mg/ml + InjekciaEtoposide phosphate 5 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaAztreonam Antibiotikum
Kompatibilný 40 mg/ml + InjekciaEtoposide phosphate 5 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaBleomycin sulfate Protinádorová liečba
Kompatibilný 1 mg/ml + InjekciaEtoposide phosphate 5 mg/ml + 0,9% chlorid sodný
InjekciaBumetanide Diuretikum
Kompatibilný 0.04 mg/ml + InjekciaEtoposide phosphate 5 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaBuprenorphine hydrochloride Analgetikum
Kompatibilný 0.04 mg/ml + InjekciaEtoposide phosphate 5 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaButorphanol tartrate Analgetikum
Kompatibilný 0.04 mg/ml + InjekciaEtoposide phosphate 5 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaCalcium gluconate Elektrolyt
Kompatibilný 40 mg/ml + InjekciaEtoposide phosphate 5 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaCarboplatin Protinádorová liečba
Kompatibilný 5 mg/ml + InjekciaEtoposide phosphate 5 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaCarmustine Protinádorová liečba
Kompatibilný 1.5 mg/ml + InjekciaEtoposide phosphate 5 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaCefazolin sodium Antibiotikum
Kompatibilný 20 mg/ml + InjekciaEtoposide phosphate 5 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaCefepime dihydrochloride Antibiotikum
Nezlučiteľný 20 mg/ml + InjekciaEtoposide phosphate 5 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaCefonicid sodium Antibiotikum
Kompatibilný 20 mg/ml + InjekciaEtoposide phosphate 5 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaCefoperazone sodium Antibiotikum
Kompatibilný 40 mg/ml + InjekciaEtoposide phosphate 5 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaCefotaxime sodium Antibiotikum
Kompatibilný 20 mg/ml + InjekciaEtoposide phosphate 5 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaCefoxitin sodium Antibiotikum
Kompatibilný 20 mg/ml + InjekciaEtoposide phosphate 5 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaCeftazidime Antibiotikum
Kompatibilný 40 mg/ml + InjekciaEtoposide phosphate 5 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaCeftizoxime sodium Antibiotikum
Kompatibilný 20 mg/ml + InjekciaEtoposide phosphate 5 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaCeftriaxone disodium Antibiotikum
Kompatibilný 20 mg/ml + InjekciaEtoposide phosphate 5 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaCefuroxime sodium Antibiotikum
Kompatibilný 30 mg/ml + InjekciaEtoposide phosphate 5 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaChlorpromazine hydrochloride Anxiolytikum
Nezlučiteľný 2 mg/ml + InjekciaEtoposide phosphate 5 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaCimetidine hydrochloride H2-antihistaminikum
Kompatibilný 12 mg/ml + InjekciaEtoposide phosphate 5 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaCiprofloxacin lactate Antibiotikum
Kompatibilný 1 mg/ml + InjekciaEtoposide phosphate 5 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaCisplatin Protinádorová liečba
Kompatibilný 1 mg/ml + InjekciaEtoposide phosphate 5 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaClindamycin phosphate Antibiotikum
Kompatibilný 10 mg/ml + InjekciaEtoposide phosphate 5 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaCo-trimoxazole Antibiotikum
Kompatibilný 0.8/4 mg/ml + InjekciaEtoposide phosphate 5 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaCyclophosphamide Protinádorová liečba
Kompatibilný 10 mg/ml + InjekciaEtoposide phosphate 5 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaCytarabine Protinádorová liečba
Kompatibilný 50 mg/ml + InjekciaEtoposide phosphate 5 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaDacarbazine Protinádorová liečba
Kompatibilný 4 mg/ml + InjekciaEtoposide phosphate 5 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaDactinomycin Protinádorová liečba
Kompatibilný 10 µg/ml + InjekciaEtoposide phosphate 5 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaDaunorubicin hydrochloride Protinádorová liečba
Kompatibilný 1 mg/ml + InjekciaEtoposide phosphate 5 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaDexamethasone sodium phosphate Antiflogistikum
Kompatibilný 1 mg/ml + InjekciaEtoposide phosphate 5 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaDiphenhydramine hydrochloride H1-antihistaminikum
Kompatibilný 2 mg/ml + InjekciaEtoposide phosphate 5 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaDobutamine hydrochloride Kardiotonikum
Kompatibilný 4 mg/ml + InjekciaEtoposide phosphate 5 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaDopamine hydrochloride Kardiotonikum
Kompatibilný 3.2 mg/ml + InjekciaEtoposide phosphate 5 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaDoxorubicin hydrochloride Protinádorová liečba
Kompatibilný 2 mg/ml + InjekciaEtoposide phosphate 5 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaDoxycycline hyclate Antibiotikum
Kompatibilný 1 mg/ml + InjekciaEtoposide phosphate 5 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaDroperidol Neuroleptikum
Kompatibilný 0.4 mg/ml + InjekciaEtoposide phosphate 5 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaEnalaprilate Antihypertenzívum
Kompatibilný 0.1 mg/ml + InjekciaEtoposide phosphate 5 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaEtoposide phosphate Protinádorová liečba
Kompatibilný 5 mg/ml + InjekciaAciclovir sodium 7 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 5 mg/ml + InjekciaAmikacin sulfate 5 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 5 mg/ml + InjekciaAminophylline 2.5 mg/ml + 5% glukóza
Nezlučiteľný 5 mg/ml + InjekciaAmphotericin B 0.6 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 5 mg/ml + InjekciaAmpicillin sodium 20 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 5 mg/ml + InjekciaAmpicillin sodium - sulbactam sodium 20/10 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 5 mg/ml + InjekciaAztreonam 40 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 5 mg/ml + InjekciaBleomycin sulfate 1 mg/ml + 0,9% chlorid sodný
Kompatibilný 5 mg/ml + InjekciaBumetanide 0.04 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 5 mg/ml + InjekciaBuprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 5 mg/ml + InjekciaButorphanol tartrate 0.04 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 5 mg/ml + InjekciaCalcium gluconate 40 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 5 mg/ml + InjekciaCarboplatin 5 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 5 mg/ml + InjekciaCarmustine 1.5 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 5 mg/ml + InjekciaCefazolin sodium 20 mg/ml + 5% glukóza
Nezlučiteľný 5 mg/ml + InjekciaCefepime dihydrochloride 20 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 5 mg/ml + InjekciaCefonicid sodium 20 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 5 mg/ml + InjekciaCefoperazone sodium 40 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 5 mg/ml + InjekciaCefotaxime sodium 20 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 5 mg/ml + InjekciaCefoxitin sodium 20 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 5 mg/ml + InjekciaCeftazidime 40 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 5 mg/ml + InjekciaCeftizoxime sodium 20 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 5 mg/ml + InjekciaCeftriaxone disodium 20 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 5 mg/ml + InjekciaCefuroxime sodium 30 mg/ml + 5% glukóza
Nezlučiteľný 5 mg/ml + InjekciaChlorpromazine hydrochloride 2 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 5 mg/ml + InjekciaCimetidine hydrochloride 12 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 5 mg/ml + InjekciaCiprofloxacin lactate 1 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 5 mg/ml + InjekciaCisplatin 1 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 5 mg/ml + InjekciaClindamycin phosphate 10 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 5 mg/ml + InjekciaCo-trimoxazole 0.8/4 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 5 mg/ml + InjekciaCyclophosphamide 10 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 5 mg/ml + InjekciaCytarabine 50 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 5 mg/ml + InjekciaDacarbazine 4 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 5 mg/ml + InjekciaDactinomycin 10 µg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 5 mg/ml + InjekciaDaunorubicin hydrochloride 1 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 5 mg/ml + InjekciaDexamethasone sodium phosphate 1 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 5 mg/ml + InjekciaDiphenhydramine hydrochloride 2 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 5 mg/ml + InjekciaDobutamine hydrochloride 4 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 5 mg/ml + InjekciaDopamine hydrochloride 3.2 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 5 mg/ml + InjekciaDoxorubicin hydrochloride 2 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 5 mg/ml + InjekciaDoxycycline hyclate 1 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 5 mg/ml + InjekciaDroperidol 0.4 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 5 mg/ml + InjekciaEnalaprilate 0.1 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 5 mg/ml + InjekciaFamotidine 2 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 5 mg/ml + InjekciaFloxuridine 3 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 5 mg/ml + InjekciaFluconazole 2 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 5 mg/ml + InjekciaFludarabine phosphate 1 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 5 mg/ml + InjekciaFluorouracil 16 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 5 mg/ml + InjekciaFolinate calcium 2 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 5 mg/ml + InjekciaFurosemide 3 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 5 mg/ml + InjekciaGallium nitrate 0.4 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 5 mg/ml + InjekciaGanciclovir sodium 20 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 5 mg/ml + InjekciaGentamicin sulfate 5 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 5 mg/ml + InjekciaGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 5 mg/ml + InjekciaHaloperidol lactate 0.2 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 5 mg/ml + InjekciaHeparin sodium 100 UI/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 5 mg/ml + InjekciaHydrocortisone sodium succinate 1 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 5 mg/ml + InjekciaHydromorphone hydrochloride 0.5 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 5 mg/ml + InjekciaHydroxyzine dihydrochloride 4 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 5 mg/ml + InjekciaIdarubicin hydrochloride 0.5 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 5 mg/ml + InjekciaIfosfamide 25 mg/ml + 5% glukóza
Nezlučiteľný 5 mg/ml + InjekciaImipenem - cilastatin sodium 10 mg/ml + 0,9% chlorid sodný
Kompatibilný 5 mg/ml + InjekciaLorazepam 0.5 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 5 mg/ml + InjekciaMagnesium sulfate 100 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 5 mg/ml + InjekciaMannitol 150 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 5 mg/ml + InjekciaMesna 10 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 5 mg/ml + InjekciaMethotrexate sodium 15 mg/ml + 5% glukóza
Nezlučiteľný 5 mg/ml + InjekciaMethylprednisolone sodium succinate 5 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 5 mg/ml + InjekciaMetoclopramide hydrochloride 5 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 5 mg/ml + InjekciaMetronidazole 5 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 5 mg/ml + InjekciaMinocycline hydrochloride 0.2 mg/ml + 5% glukóza
Nezlučiteľný 5 mg/ml + InjekciaMitomycin 0.5 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 5 mg/ml + InjekciaMitoxantrone dihydrochloride 0.5 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 5 mg/ml + InjekciaMorphine sulfate 1 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 5 mg/ml + InjekciaNalbuphine hydrochloride 10 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 5 mg/ml + InjekciaNetilmicin sulfate 5 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 5 mg/ml + InjekciaOfloxacin 4 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 5 mg/ml + InjekciaOndansetron hydrochloride 1 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 5 mg/ml + InjekciaPaclitaxel 1.2 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 5 mg/ml + InjekciaPethidine hydrochloride 4 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 5 mg/ml + InjekciaPiperacillin sodium 40 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 5 mg/ml + InjekciaPiperacillin sodium / tazobactam 40/5 mg/ml + 0,9% chlorid sodný
Kompatibilný 5 mg/ml + InjekciaPotassium chloride 100 mEq/l + 5% glukóza
Nezlučiteľný 5 mg/ml + InjekciaProchlorperazine edysilate 0.5 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 5 mg/ml + InjekciaPromethazine hydrochloride 2 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 5 mg/ml + InjekciaRanitidine hydrochloride 2 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 5 mg/ml + InjekciaSodium bicarbonate 84 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 5 mg/ml + InjekciaStreptozocin 40 mg/ml + 5% glukóza
Nezlučiteľný 5 mg/ml + InjekciaTeniposide 0.1 mg/ml + 0,9% chlorid sodný
Kompatibilný 5 mg/ml + InjekciaThiotepa 1 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 5 mg/ml + InjekciaTicarcillin / clavulanic acid 31 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 5 mg/ml + InjekciaTobramycin sulfate 5 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 5 mg/ml + InjekciaVancomycin hydrochloride 10 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 5 mg/ml + InjekciaVinblastine sulfate 0.12 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 5 mg/ml + InjekciaVincristine sulfate 0.05 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 5 mg/ml + InjekciaZidovudine 4 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaFamotidine H2-antihistaminikum
Kompatibilný 2 mg/ml + InjekciaEtoposide phosphate 5 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaFloxuridine Protinádorová liečba
Kompatibilný 3 mg/ml + InjekciaEtoposide phosphate 5 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaFluconazole Antimykotikum
Kompatibilný 2 mg/ml + InjekciaEtoposide phosphate 5 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaFludarabine phosphate Protinádorová liečba
Kompatibilný 1 mg/ml + InjekciaEtoposide phosphate 5 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaFluorouracil Protinádorová liečba
Kompatibilný 16 mg/ml + InjekciaEtoposide phosphate 5 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaFolinate calcium Cytoprotektívum
Kompatibilný 2 mg/ml + InjekciaEtoposide phosphate 5 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaFurosemide Diuretikum
Kompatibilný 3 mg/ml + InjekciaEtoposide phosphate 5 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaGallium nitrate Látka znižujúca hladinu vápnika
Kompatibilný 0.4 mg/ml + InjekciaEtoposide phosphate 5 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaGanciclovir sodium Antivirotikum
Kompatibilný 20 mg/ml + InjekciaEtoposide phosphate 5 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaGentamicin sulfate Antibiotikum
Kompatibilný 5 mg/ml + InjekciaEtoposide phosphate 5 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaGranisetron hydrochloride Antiemetikum
Kompatibilný 0.05 mg/ml + InjekciaEtoposide phosphate 5 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaHaloperidol lactate Neuroleptikum
Kompatibilný 0.2 mg/ml + InjekciaEtoposide phosphate 5 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaHeparin sodium Antikoagulans
Kompatibilný 100 UI/ml + InjekciaEtoposide phosphate 5 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaHydrocortisone sodium succinate Antiflogistikum
Kompatibilný 1 mg/ml + InjekciaEtoposide phosphate 5 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaHydromorphone hydrochloride Analgetikum
Kompatibilný 0.5 mg/ml + InjekciaEtoposide phosphate 5 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaHydroxyzine dihydrochloride Anxiolytikum
Kompatibilný 4 mg/ml + InjekciaEtoposide phosphate 5 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaIdarubicin hydrochloride Protinádorová liečba
Kompatibilný 0.5 mg/ml + InjekciaEtoposide phosphate 5 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaIfosfamide Protinádorová liečba
Kompatibilný 25 mg/ml + InjekciaEtoposide phosphate 5 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaImipenem - cilastatin sodium Antibiotikum
Nezlučiteľný 10 mg/ml + InjekciaEtoposide phosphate 5 mg/ml + 0,9% chlorid sodný
InjekciaLorazepam Anxiolytikum
Kompatibilný 0.5 mg/ml + InjekciaEtoposide phosphate 5 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaMagnesium sulfate Elektrolyt
Kompatibilný 100 mg/ml + InjekciaEtoposide phosphate 5 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaMannitol Rôzne
Kompatibilný 150 mg/ml + InjekciaEtoposide phosphate 5 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaMesna Cytoprotektívum
Kompatibilný 10 mg/ml + InjekciaEtoposide phosphate 5 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaMethotrexate sodium Protinádorová liečba
Kompatibilný 15 mg/ml + InjekciaEtoposide phosphate 5 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaMethylprednisolone sodium succinate Antiflogistikum
Nezlučiteľný 5 mg/ml + InjekciaEtoposide phosphate 5 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaMetoclopramide hydrochloride Antiemetikum
Kompatibilný 5 mg/ml + InjekciaEtoposide phosphate 5 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaMetronidazole Antiparazitikum
Kompatibilný 5 mg/ml + InjekciaEtoposide phosphate 5 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaMinocycline hydrochloride Antibiotikum
Kompatibilný 0.2 mg/ml + InjekciaEtoposide phosphate 5 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaMitomycin Protinádorová liečba
Nezlučiteľný 0.5 mg/ml + InjekciaEtoposide phosphate 5 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaMitoxantrone dihydrochloride Protinádorová liečba
Kompatibilný 0.5 mg/ml + InjekciaEtoposide phosphate 5 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaMorphine sulfate Analgetikum
Kompatibilný 1 mg/ml + InjekciaEtoposide phosphate 5 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaNalbuphine hydrochloride Antidotum
Kompatibilný 10 mg/ml + InjekciaEtoposide phosphate 5 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaNetilmicin sulfate Antibiotikum
Kompatibilný 5 mg/ml + InjekciaEtoposide phosphate 5 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaOfloxacin Antibiotikum
Kompatibilný 4 mg/ml + InjekciaEtoposide phosphate 5 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaOndansetron hydrochloride Antiemetikum
Kompatibilný 1 mg/ml + InjekciaEtoposide phosphate 5 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaPaclitaxel Protinádorová liečba
Kompatibilný 1.2 mg/ml + InjekciaEtoposide phosphate 5 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaPethidine hydrochloride Analgetikum
Kompatibilný 4 mg/ml + InjekciaEtoposide phosphate 5 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaPiperacillin sodium Antibiotikum
Kompatibilný 40 mg/ml + InjekciaEtoposide phosphate 5 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaPiperacillin sodium / tazobactam Antibiotikum
Kompatibilný 40/5 mg/ml + InjekciaEtoposide phosphate 5 mg/ml + 0,9% chlorid sodný
InjekciaPotassium chloride Elektrolyt
Kompatibilný 100 mEq/l + InjekciaEtoposide phosphate 5 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaProchlorperazine edysilate Neuroleptikum
Nezlučiteľný 0.5 mg/ml + InjekciaEtoposide phosphate 5 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaPromethazine hydrochloride H1-antihistaminikum
Kompatibilný 2 mg/ml + InjekciaEtoposide phosphate 5 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaRanitidine hydrochloride H2-antihistaminikum
Kompatibilný 2 mg/ml + InjekciaEtoposide phosphate 5 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaSodium bicarbonate Elektrolyt
Kompatibilný 84 mg/ml + InjekciaEtoposide phosphate 5 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaStreptozocin Protinádorová liečba
Kompatibilný 40 mg/ml + InjekciaEtoposide phosphate 5 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaTeniposide Protinádorová liečba
Nezlučiteľný 0.1 mg/ml + InjekciaEtoposide phosphate 5 mg/ml + 0,9% chlorid sodný
InjekciaThiotepa Protinádorová liečba
Kompatibilný 1 mg/ml + InjekciaEtoposide phosphate 5 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaTicarcillin / clavulanic acid Antibiotikum
Kompatibilný 31 mg/ml + InjekciaEtoposide phosphate 5 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaTobramycin sulfate Antibiotikum
Kompatibilný 5 mg/ml + InjekciaEtoposide phosphate 5 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaVancomycin hydrochloride Antibiotikum
Kompatibilný 10 mg/ml + InjekciaEtoposide phosphate 5 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaVinblastine sulfate Protinádorová liečba
Kompatibilný 0.12 mg/ml + InjekciaEtoposide phosphate 5 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaVincristine sulfate Protinádorová liečba
Kompatibilný 0.05 mg/ml + InjekciaEtoposide phosphate 5 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaZidovudine Antivirotikum
Kompatibilný 4 mg/ml + InjekciaEtoposide phosphate 5 mg/ml + 5% glukóza

  Mentions Légales