Τελευταία ενημέρωση :
08/05/2024
Βιβλιογραφία   Βιβλιογραφία 1410  
τύπος : εφημερίδα

Ερευνητικές ομάδες : Houston - M.D.Anderson Cancer Center
Συγγραφείς : Trissel LA, Martinez JF, Simmons M.
τίτλος : Compatibility of etoposide phosphate with selected drugs during simulated Y-site injection.
αριθμός : J Am Pharm Assoc ; 39: 141-145. 1999

Επίπεδο αποδείξεων : 
Δεν έχει αξιολογηθεί
Η φυσική σταθερότητα : 
Χημική Σταθερότητα : 
άλλες μέθοδοι : 
Σχόλια : 
Δεν έχει αξιολογηθεί: μόνο μελέτη συμβατότητας

Καταστάσεις
ΕνέσιμοAciclovir sodium Αντιιικό
Σύμφωνος 7 mg/ml + ΕνέσιμοEtoposide phosphate 5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοAmikacin sulfate Αντιβιοτικό
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοEtoposide phosphate 5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοAminophylline Λοιπά
Σύμφωνος 2.5 mg/ml + ΕνέσιμοEtoposide phosphate 5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοAmphotericin B Αντιμυκητικό
Ασύμβατες 0.6 mg/ml + ΕνέσιμοEtoposide phosphate 5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοAmpicillin sodium Αντιβιοτικό
Σύμφωνος 20 mg/ml + ΕνέσιμοEtoposide phosphate 5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοAmpicillin sodium - sulbactam sodium Αντιβιοτικό
Σύμφωνος 20/10 mg/ml + ΕνέσιμοEtoposide phosphate 5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοAztreonam Αντιβιοτικό
Σύμφωνος 40 mg/ml + ΕνέσιμοEtoposide phosphate 5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοBleomycin sulfate φάρμακο κατά του καρκίνου
Σύμφωνος 1 mg/ml + ΕνέσιμοEtoposide phosphate 5 mg/ml + Χλωριούχο νάτριο 0,9%
ΕνέσιμοBumetanide Διουρητικό
Σύμφωνος 0.04 mg/ml + ΕνέσιμοEtoposide phosphate 5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοBuprenorphine hydrochloride Αναλγητικό
Σύμφωνος 0.04 mg/ml + ΕνέσιμοEtoposide phosphate 5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοButorphanol tartrate Αναλγητικό
Σύμφωνος 0.04 mg/ml + ΕνέσιμοEtoposide phosphate 5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοCalcium gluconate ηλεκτρολυτών
Σύμφωνος 40 mg/ml + ΕνέσιμοEtoposide phosphate 5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοCarboplatin φάρμακο κατά του καρκίνου
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοEtoposide phosphate 5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοCarmustine φάρμακο κατά του καρκίνου
Σύμφωνος 1.5 mg/ml + ΕνέσιμοEtoposide phosphate 5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοCefazolin sodium Αντιβιοτικό
Σύμφωνος 20 mg/ml + ΕνέσιμοEtoposide phosphate 5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοCefepime dihydrochloride Αντιβιοτικό
Ασύμβατες 20 mg/ml + ΕνέσιμοEtoposide phosphate 5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοCefonicid sodium Αντιβιοτικό
Σύμφωνος 20 mg/ml + ΕνέσιμοEtoposide phosphate 5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοCefoperazone sodium Αντιβιοτικό
Σύμφωνος 40 mg/ml + ΕνέσιμοEtoposide phosphate 5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοCefotaxime sodium Αντιβιοτικό
Σύμφωνος 20 mg/ml + ΕνέσιμοEtoposide phosphate 5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοCefoxitin sodium Αντιβιοτικό
Σύμφωνος 20 mg/ml + ΕνέσιμοEtoposide phosphate 5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοCeftazidime Αντιβιοτικό
Σύμφωνος 40 mg/ml + ΕνέσιμοEtoposide phosphate 5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοCeftizoxime sodium Αντιβιοτικό
Σύμφωνος 20 mg/ml + ΕνέσιμοEtoposide phosphate 5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοCeftriaxone disodium Αντιβιοτικό
Σύμφωνος 20 mg/ml + ΕνέσιμοEtoposide phosphate 5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοCefuroxime sodium Αντιβιοτικό
Σύμφωνος 30 mg/ml + ΕνέσιμοEtoposide phosphate 5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοChlorpromazine hydrochloride Αγχολυτικό
Ασύμβατες 2 mg/ml + ΕνέσιμοEtoposide phosphate 5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοCimetidine hydrochloride Αντι-ισταμινικό (H2)
Σύμφωνος 12 mg/ml + ΕνέσιμοEtoposide phosphate 5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοCiprofloxacin lactate Αντιβιοτικό
Σύμφωνος 1 mg/ml + ΕνέσιμοEtoposide phosphate 5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοCisplatin φάρμακο κατά του καρκίνου
Σύμφωνος 1 mg/ml + ΕνέσιμοEtoposide phosphate 5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοClindamycin phosphate Αντιβιοτικό
Σύμφωνος 10 mg/ml + ΕνέσιμοEtoposide phosphate 5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοCo-trimoxazole Αντιβιοτικό
Σύμφωνος 0.8/4 mg/ml + ΕνέσιμοEtoposide phosphate 5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοCyclophosphamide φάρμακο κατά του καρκίνου
Σύμφωνος 10 mg/ml + ΕνέσιμοEtoposide phosphate 5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοCytarabine φάρμακο κατά του καρκίνου
Σύμφωνος 50 mg/ml + ΕνέσιμοEtoposide phosphate 5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοDacarbazine φάρμακο κατά του καρκίνου
Σύμφωνος 4 mg/ml + ΕνέσιμοEtoposide phosphate 5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοDactinomycin φάρμακο κατά του καρκίνου
Σύμφωνος 10 µg/ml + ΕνέσιμοEtoposide phosphate 5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοDaunorubicin hydrochloride φάρμακο κατά του καρκίνου
Σύμφωνος 1 mg/ml + ΕνέσιμοEtoposide phosphate 5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοDexamethasone sodium phosphate Αντιφλεγμονώδες
Σύμφωνος 1 mg/ml + ΕνέσιμοEtoposide phosphate 5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοDiphenhydramine hydrochloride Αντι-ισταμινικό (H1)
Σύμφωνος 2 mg/ml + ΕνέσιμοEtoposide phosphate 5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοDobutamine hydrochloride Καρδιοτονωτικό
Σύμφωνος 4 mg/ml + ΕνέσιμοEtoposide phosphate 5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοDopamine hydrochloride Καρδιοτονωτικό
Σύμφωνος 3.2 mg/ml + ΕνέσιμοEtoposide phosphate 5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοDoxorubicin hydrochloride φάρμακο κατά του καρκίνου
Σύμφωνος 2 mg/ml + ΕνέσιμοEtoposide phosphate 5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοDoxycycline hyclate Αντιβιοτικό
Σύμφωνος 1 mg/ml + ΕνέσιμοEtoposide phosphate 5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοDroperidol Νευροληπτικό
Σύμφωνος 0.4 mg/ml + ΕνέσιμοEtoposide phosphate 5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοEnalaprilate Αντιϋπερτασικό
Σύμφωνος 0.1 mg/ml + ΕνέσιμοEtoposide phosphate 5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοEtoposide phosphate φάρμακο κατά του καρκίνου
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοAciclovir sodium 7 mg/ml + Γλυκόζη 5%
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοAmikacin sulfate 5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοAminophylline 2.5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
Ασύμβατες 5 mg/ml + ΕνέσιμοAmphotericin B 0.6 mg/ml + Γλυκόζη 5%
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοAmpicillin sodium 20 mg/ml + Γλυκόζη 5%
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοAmpicillin sodium - sulbactam sodium 20/10 mg/ml + Γλυκόζη 5%
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοAztreonam 40 mg/ml + Γλυκόζη 5%
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοBleomycin sulfate 1 mg/ml + Χλωριούχο νάτριο 0,9%
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοBumetanide 0.04 mg/ml + Γλυκόζη 5%
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοBuprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml + Γλυκόζη 5%
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοButorphanol tartrate 0.04 mg/ml + Γλυκόζη 5%
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοCalcium gluconate 40 mg/ml + Γλυκόζη 5%
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοCarboplatin 5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοCarmustine 1.5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοCefazolin sodium 20 mg/ml + Γλυκόζη 5%
Ασύμβατες 5 mg/ml + ΕνέσιμοCefepime dihydrochloride 20 mg/ml + Γλυκόζη 5%
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοCefonicid sodium 20 mg/ml + Γλυκόζη 5%
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοCefoperazone sodium 40 mg/ml + Γλυκόζη 5%
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοCefotaxime sodium 20 mg/ml + Γλυκόζη 5%
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοCefoxitin sodium 20 mg/ml + Γλυκόζη 5%
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοCeftazidime 40 mg/ml + Γλυκόζη 5%
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοCeftizoxime sodium 20 mg/ml + Γλυκόζη 5%
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοCeftriaxone disodium 20 mg/ml + Γλυκόζη 5%
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοCefuroxime sodium 30 mg/ml + Γλυκόζη 5%
Ασύμβατες 5 mg/ml + ΕνέσιμοChlorpromazine hydrochloride 2 mg/ml + Γλυκόζη 5%
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοCimetidine hydrochloride 12 mg/ml + Γλυκόζη 5%
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοCiprofloxacin lactate 1 mg/ml + Γλυκόζη 5%
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοCisplatin 1 mg/ml + Γλυκόζη 5%
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοClindamycin phosphate 10 mg/ml + Γλυκόζη 5%
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοCo-trimoxazole 0.8/4 mg/ml + Γλυκόζη 5%
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοCyclophosphamide 10 mg/ml + Γλυκόζη 5%
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοCytarabine 50 mg/ml + Γλυκόζη 5%
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοDacarbazine 4 mg/ml + Γλυκόζη 5%
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοDactinomycin 10 µg/ml + Γλυκόζη 5%
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοDaunorubicin hydrochloride 1 mg/ml + Γλυκόζη 5%
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοDexamethasone sodium phosphate 1 mg/ml + Γλυκόζη 5%
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοDiphenhydramine hydrochloride 2 mg/ml + Γλυκόζη 5%
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοDobutamine hydrochloride 4 mg/ml + Γλυκόζη 5%
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοDopamine hydrochloride 3.2 mg/ml + Γλυκόζη 5%
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοDoxorubicin hydrochloride 2 mg/ml + Γλυκόζη 5%
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοDoxycycline hyclate 1 mg/ml + Γλυκόζη 5%
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοDroperidol 0.4 mg/ml + Γλυκόζη 5%
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοEnalaprilate 0.1 mg/ml + Γλυκόζη 5%
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοFamotidine 2 mg/ml + Γλυκόζη 5%
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοFloxuridine 3 mg/ml + Γλυκόζη 5%
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοFluconazole 2 mg/ml + Γλυκόζη 5%
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοFludarabine phosphate 1 mg/ml + Γλυκόζη 5%
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοFluorouracil 16 mg/ml + Γλυκόζη 5%
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοFolinate calcium 2 mg/ml + Γλυκόζη 5%
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοFurosemide 3 mg/ml + Γλυκόζη 5%
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοGallium nitrate 0.4 mg/ml + Γλυκόζη 5%
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοGanciclovir sodium 20 mg/ml + Γλυκόζη 5%
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοGentamicin sulfate 5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Γλυκόζη 5%
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοHaloperidol lactate 0.2 mg/ml + Γλυκόζη 5%
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοHeparin sodium 100 UI/ml + Γλυκόζη 5%
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοHydrocortisone sodium succinate 1 mg/ml + Γλυκόζη 5%
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοHydromorphone hydrochloride 0.5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοHydroxyzine dihydrochloride 4 mg/ml + Γλυκόζη 5%
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοIdarubicin hydrochloride 0.5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοIfosfamide 25 mg/ml + Γλυκόζη 5%
Ασύμβατες 5 mg/ml + ΕνέσιμοImipenem - cilastatin sodium 10 mg/ml + Χλωριούχο νάτριο 0,9%
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοLorazepam 0.5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοMagnesium sulfate 100 mg/ml + Γλυκόζη 5%
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοMannitol 150 mg/ml + Γλυκόζη 5%
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοMesna 10 mg/ml + Γλυκόζη 5%
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοMethotrexate sodium 15 mg/ml + Γλυκόζη 5%
Ασύμβατες 5 mg/ml + ΕνέσιμοMethylprednisolone sodium succinate 5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοMetoclopramide hydrochloride 5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοMetronidazole 5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοMinocycline hydrochloride 0.2 mg/ml + Γλυκόζη 5%
Ασύμβατες 5 mg/ml + ΕνέσιμοMitomycin 0.5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοMitoxantrone dihydrochloride 0.5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοMorphine sulfate 1 mg/ml + Γλυκόζη 5%
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοNalbuphine hydrochloride 10 mg/ml + Γλυκόζη 5%
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοNetilmicin sulfate 5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοOfloxacin 4 mg/ml + Γλυκόζη 5%
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοOndansetron hydrochloride 1 mg/ml + Γλυκόζη 5%
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοPaclitaxel 1.2 mg/ml + Γλυκόζη 5%
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοPethidine hydrochloride 4 mg/ml + Γλυκόζη 5%
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοPiperacillin sodium 40 mg/ml + Γλυκόζη 5%
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοPiperacillin sodium / tazobactam 40/5 mg/ml + Χλωριούχο νάτριο 0,9%
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοPotassium chloride 100 mEq/l + Γλυκόζη 5%
Ασύμβατες 5 mg/ml + ΕνέσιμοProchlorperazine edysilate 0.5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοPromethazine hydrochloride 2 mg/ml + Γλυκόζη 5%
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοRanitidine hydrochloride 2 mg/ml + Γλυκόζη 5%
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοSodium bicarbonate 84 mg/ml + Γλυκόζη 5%
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοStreptozocin 40 mg/ml + Γλυκόζη 5%
Ασύμβατες 5 mg/ml + ΕνέσιμοTeniposide 0.1 mg/ml + Χλωριούχο νάτριο 0,9%
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοThiotepa 1 mg/ml + Γλυκόζη 5%
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοTicarcillin / clavulanic acid 31 mg/ml + Γλυκόζη 5%
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοTobramycin sulfate 5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοVancomycin hydrochloride 10 mg/ml + Γλυκόζη 5%
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοVinblastine sulfate 0.12 mg/ml + Γλυκόζη 5%
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοVincristine sulfate 0.05 mg/ml + Γλυκόζη 5%
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοZidovudine 4 mg/ml + Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοFamotidine Αντι-ισταμινικό (H2)
Σύμφωνος 2 mg/ml + ΕνέσιμοEtoposide phosphate 5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοFloxuridine φάρμακο κατά του καρκίνου
Σύμφωνος 3 mg/ml + ΕνέσιμοEtoposide phosphate 5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοFluconazole Αντιμυκητικό
Σύμφωνος 2 mg/ml + ΕνέσιμοEtoposide phosphate 5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοFludarabine phosphate φάρμακο κατά του καρκίνου
Σύμφωνος 1 mg/ml + ΕνέσιμοEtoposide phosphate 5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοFluorouracil φάρμακο κατά του καρκίνου
Σύμφωνος 16 mg/ml + ΕνέσιμοEtoposide phosphate 5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοFolinate calcium Πεπτικός επίδεσμος
Σύμφωνος 2 mg/ml + ΕνέσιμοEtoposide phosphate 5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοFurosemide Διουρητικό
Σύμφωνος 3 mg/ml + ΕνέσιμοEtoposide phosphate 5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοGallium nitrate Υπασβεστιαιμικό
Σύμφωνος 0.4 mg/ml + ΕνέσιμοEtoposide phosphate 5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοGanciclovir sodium Αντιιικό
Σύμφωνος 20 mg/ml + ΕνέσιμοEtoposide phosphate 5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοGentamicin sulfate Αντιβιοτικό
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοEtoposide phosphate 5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοGranisetron hydrochloride Αντιεμετικό
Σύμφωνος 0.05 mg/ml + ΕνέσιμοEtoposide phosphate 5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοHaloperidol lactate Νευροληπτικό
Σύμφωνος 0.2 mg/ml + ΕνέσιμοEtoposide phosphate 5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοHeparin sodium Αντιπηκτικό
Σύμφωνος 100 UI/ml + ΕνέσιμοEtoposide phosphate 5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοHydrocortisone sodium succinate Αντιφλεγμονώδες
Σύμφωνος 1 mg/ml + ΕνέσιμοEtoposide phosphate 5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοHydromorphone hydrochloride Αναλγητικό
Σύμφωνος 0.5 mg/ml + ΕνέσιμοEtoposide phosphate 5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοHydroxyzine dihydrochloride Αγχολυτικό
Σύμφωνος 4 mg/ml + ΕνέσιμοEtoposide phosphate 5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοIdarubicin hydrochloride φάρμακο κατά του καρκίνου
Σύμφωνος 0.5 mg/ml + ΕνέσιμοEtoposide phosphate 5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοIfosfamide φάρμακο κατά του καρκίνου
Σύμφωνος 25 mg/ml + ΕνέσιμοEtoposide phosphate 5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοImipenem - cilastatin sodium Αντιβιοτικό
Ασύμβατες 10 mg/ml + ΕνέσιμοEtoposide phosphate 5 mg/ml + Χλωριούχο νάτριο 0,9%
ΕνέσιμοLorazepam Αγχολυτικό
Σύμφωνος 0.5 mg/ml + ΕνέσιμοEtoposide phosphate 5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοMagnesium sulfate ηλεκτρολυτών
Σύμφωνος 100 mg/ml + ΕνέσιμοEtoposide phosphate 5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοMannitol Λοιπά
Σύμφωνος 150 mg/ml + ΕνέσιμοEtoposide phosphate 5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοMesna Πεπτικός επίδεσμος
Σύμφωνος 10 mg/ml + ΕνέσιμοEtoposide phosphate 5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοMethotrexate sodium φάρμακο κατά του καρκίνου
Σύμφωνος 15 mg/ml + ΕνέσιμοEtoposide phosphate 5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοMethylprednisolone sodium succinate Αντιφλεγμονώδες
Ασύμβατες 5 mg/ml + ΕνέσιμοEtoposide phosphate 5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοMetoclopramide hydrochloride Αντιεμετικό
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοEtoposide phosphate 5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοMetronidazole Αντιπαρασιτικό
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοEtoposide phosphate 5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοMinocycline hydrochloride Αντιβιοτικό
Σύμφωνος 0.2 mg/ml + ΕνέσιμοEtoposide phosphate 5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοMitomycin φάρμακο κατά του καρκίνου
Ασύμβατες 0.5 mg/ml + ΕνέσιμοEtoposide phosphate 5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοMitoxantrone dihydrochloride φάρμακο κατά του καρκίνου
Σύμφωνος 0.5 mg/ml + ΕνέσιμοEtoposide phosphate 5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοMorphine sulfate Αναλγητικό
Σύμφωνος 1 mg/ml + ΕνέσιμοEtoposide phosphate 5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοNalbuphine hydrochloride Αντίδοτο
Σύμφωνος 10 mg/ml + ΕνέσιμοEtoposide phosphate 5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοNetilmicin sulfate Αντιβιοτικό
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοEtoposide phosphate 5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοOfloxacin Αντιβιοτικό
Σύμφωνος 4 mg/ml + ΕνέσιμοEtoposide phosphate 5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοOndansetron hydrochloride Αντιεμετικό
Σύμφωνος 1 mg/ml + ΕνέσιμοEtoposide phosphate 5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοPaclitaxel φάρμακο κατά του καρκίνου
Σύμφωνος 1.2 mg/ml + ΕνέσιμοEtoposide phosphate 5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοPethidine hydrochloride Αναλγητικό
Σύμφωνος 4 mg/ml + ΕνέσιμοEtoposide phosphate 5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοPiperacillin sodium Αντιβιοτικό
Σύμφωνος 40 mg/ml + ΕνέσιμοEtoposide phosphate 5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοPiperacillin sodium / tazobactam Αντιβιοτικό
Σύμφωνος 40/5 mg/ml + ΕνέσιμοEtoposide phosphate 5 mg/ml + Χλωριούχο νάτριο 0,9%
ΕνέσιμοPotassium chloride ηλεκτρολυτών
Σύμφωνος 100 mEq/l + ΕνέσιμοEtoposide phosphate 5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοProchlorperazine edysilate Νευροληπτικό
Ασύμβατες 0.5 mg/ml + ΕνέσιμοEtoposide phosphate 5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοPromethazine hydrochloride Αντι-ισταμινικό (H1)
Σύμφωνος 2 mg/ml + ΕνέσιμοEtoposide phosphate 5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοRanitidine hydrochloride Αντι-ισταμινικό (H2)
Σύμφωνος 2 mg/ml + ΕνέσιμοEtoposide phosphate 5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοSodium bicarbonate ηλεκτρολυτών
Σύμφωνος 84 mg/ml + ΕνέσιμοEtoposide phosphate 5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοStreptozocin φάρμακο κατά του καρκίνου
Σύμφωνος 40 mg/ml + ΕνέσιμοEtoposide phosphate 5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοTeniposide φάρμακο κατά του καρκίνου
Ασύμβατες 0.1 mg/ml + ΕνέσιμοEtoposide phosphate 5 mg/ml + Χλωριούχο νάτριο 0,9%
ΕνέσιμοThiotepa φάρμακο κατά του καρκίνου
Σύμφωνος 1 mg/ml + ΕνέσιμοEtoposide phosphate 5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοTicarcillin / clavulanic acid Αντιβιοτικό
Σύμφωνος 31 mg/ml + ΕνέσιμοEtoposide phosphate 5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοTobramycin sulfate Αντιβιοτικό
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοEtoposide phosphate 5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοVancomycin hydrochloride Αντιβιοτικό
Σύμφωνος 10 mg/ml + ΕνέσιμοEtoposide phosphate 5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοVinblastine sulfate φάρμακο κατά του καρκίνου
Σύμφωνος 0.12 mg/ml + ΕνέσιμοEtoposide phosphate 5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοVincristine sulfate φάρμακο κατά του καρκίνου
Σύμφωνος 0.05 mg/ml + ΕνέσιμοEtoposide phosphate 5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοZidovudine Αντιιικό
Σύμφωνος 4 mg/ml + ΕνέσιμοEtoposide phosphate 5 mg/ml + Γλυκόζη 5%

  Mentions Légales