Последно актуализиране :
09/04/2024
Библиография   Библиография 99  
Вид : Списание
Уеб връзка : http://www.ajhp.org/cgi/content/abstract/52/10/1086

Изследователски екипи : Houston - M.D.Anderson Cancer Center
Автори : Trissel LA, Martinez JF.
Заглавие : Compatibility of aztreonam with selected drugs during simulated Y-site administration.
Референция : Am J Health-Syst Pharm ; 52: 1086-1090. 1995

Ниво на доказателства : 
Не е класиран
физическа стабилност : 
Химическа стабилност : 
Други методи : 
Коментари : 
Не е класиран: само проучване за съвместимост

Списък с лекарства
Инжекция/ИнжекционенAciclovir sodium Противовирусно средство
Несъвместим 7 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенAmikacin sulfate Антибиотик
съвместим 5 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенAminophylline Други
съвместим 2.5 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенAmphotericin B Противогъбично средство
Несъвместим 0.6 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенAmpicillin sodium Антибиотик
съвместим 20 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенAmpicillin sodium - sulbactam sodium Антибиотик
съвместим 20/10 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенAztreonam Антибиотик
Несъвместим 40 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAciclovir sodium 7 mg/ml + Glucose 5%
съвместим 40 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAmikacin sulfate 5 mg/ml + Glucose 5%
съвместим 40 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAminophylline 2.5 mg/ml + Glucose 5%
Несъвместим 40 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAmphotericin B 0.6 mg/ml + Glucose 5%
съвместим 40 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAmpicillin sodium 20 mg/ml + Glucose 5%
съвместим 40 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAmpicillin sodium - sulbactam sodium 20/10 mg/ml + Glucose 5%
съвместим 40 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенBleomycin sulfate 1 mg/ml + Glucose 5%
съвместим 40 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенBumetanide 0.04 mg/ml + Glucose 5%
съвместим 40 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенBuprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml + Glucose 5%
съвместим 40 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенButorphanol tartrate 0.04 mg/ml + Glucose 5%
съвместим 40 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенCalcium gluconate 40 mg/ml + Glucose 5%
съвместим 40 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенCarboplatin 5 mg/ml + Glucose 5%
съвместим 40 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенCarmustine 1.5 mg/ml + Glucose 5%
съвместим 40 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенCefazolin sodium 20 mg/ml + Glucose 5%
съвместим 40 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенCefonicid sodium 20 mg/ml + Glucose 5%
съвместим 40 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенCefoperazone sodium 40 mg/ml + Glucose 5%
съвместим 40 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенCefotaxime sodium 20 mg/ml + Glucose 5%
съвместим 40 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенCefoxitin sodium 20 mg/ml + Glucose 5%
съвместим 40 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенCeftazidime 40 mg/ml + Glucose 5%
съвместим 40 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенCeftizoxime sodium 20 mg/ml + Glucose 5%
съвместим 40 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенCeftriaxone disodium 20 mg/ml + Glucose 5%
съвместим 40 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенCefuroxime sodium 30 mg/ml + Glucose 5%
съвместим 40 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенChlormethine hydrochloride 1 mg/ml + Glucose 5%
Несъвместим 40 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенChlorpromazine hydrochloride 2 mg/ml + Glucose 5%
съвместим 40 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенCimetidine hydrochloride 12 mg/ml + Glucose 5%
съвместим 40 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенCiprofloxacin lactate 1 mg/ml + Glucose 5%
съвместим 40 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенCisplatin 1 mg/ml + Glucose 5%
съвместим 40 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенClindamycin phosphate 10 mg/ml + Glucose 5%
съвместим 40 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенCo-trimoxazole 4/0.8 mg/ml + Glucose 5%
съвместим 40 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенCyclophosphamide 10 mg/ml + Glucose 5%
съвместим 40 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенCytarabine 50 mg/ml + Glucose 5%
съвместим 40 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенDacarbazine 4 mg/ml + Glucose 5%
съвместим 40 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенDactinomycin 10 µg/ml + Glucose 5%
Несъвместим 40 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенDaunorubicin hydrochloride 1 mg/ml + Glucose 5%
съвместим 40 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенDexamethasone sodium phosphate 1 mg/ml + Glucose 5%
съвместим 40 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенDiphenhydramine hydrochloride 2 mg/ml + Glucose 5%
съвместим 40 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенDobutamine hydrochloride 4 mg/ml + Glucose 5%
съвместим 40 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенDopamine hydrochloride 3.2 mg/ml + Glucose 5%
съвместим 40 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенDoxorubicin hydrochloride 2 mg/ml + Glucose 5%
съвместим 40 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенDoxycycline hyclate 1 mg/ml + Glucose 5%
съвместим 40 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенDroperidol 0.4 mg/ml + Glucose 5%
съвместим 40 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенEnalaprilate 0.1 mg/ml + Glucose 5%
съвместим 40 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенEtoposide 0.4 mg/ml + Glucose 5%
съвместим 40 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенFamotidine 2 mg/ml + Glucose 5%
съвместим 40 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенFilgrastim 30 µg/ml + Glucose 5%
съвместим 40 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенFloxuridine 3 mg/ml + Glucose 5%
съвместим 40 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенFluconazole 2 mg/ml + Glucose 5%
съвместим 40 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glucose 5%
съвместим 40 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенFluorouracil 16 mg/ml + Glucose 5%
съвместим 40 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенFolinate calcium 2 mg/ml + Glucose 5%
съвместим 40 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенFurosemide 3 mg/ml + Glucose 5%
съвместим 40 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенGallium nitrate 0.4 mg/ml + Glucose 5%
Несъвместим 40 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенGanciclovir sodium 20 mg/ml + Glucose 5%
съвместим 40 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенGentamicin sulfate 5 mg/ml + Glucose 5%
съвместим 40 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенHaloperidol lactate 0.2 mg/ml + Glucose 5%
съвместим 40 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенHeparin sodium 100 UI/ml + Glucose 5%
съвместим 40 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенHydrocortisone sodium succinate 1 mg/ml + Glucose 5%
съвместим 40 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенHydromorphone hydrochloride 0.5 mg/ml + Glucose 5%
съвместим 40 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенHydroxyzine dihydrochloride 4 mg/ml + Glucose 5%
съвместим 40 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенIdarubicin hydrochloride 0.5 mg/ml + Glucose 5%
съвместим 40 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенIfosfamide 25 mg/ml + Glucose 5%
съвместим 40 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенImipenem - cilastatin sodium 10 mg/ml + Glucose 5%
Несъвместим 40 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенLorazepam 0.1 mg/ml + Glucose 5%
съвместим 40 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенMagnesium sulfate 100 mg/ml + Glucose 5%
съвместим 40 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенMannitol 0.15 mg/ml + Glucose 5%
съвместим 40 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенMesna 10 mg/ml + Glucose 5%
съвместим 40 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенMethotrexate sodium 15 mg/ml + Glucose 5%
съвместим 40 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенMethylprednisolone sodium succinate 5 mg/ml + Glucose 5%
съвместим 40 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенMetoclopramide hydrochloride 5 mg/ml + Glucose 5%
Несъвместим 40 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенMetronidazole 5 mg/ml + Glucose 5%
съвместим 40 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенMinocycline hydrochloride 0.2 mg/ml + Glucose 5%
Несъвместим 40 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенMitomycin 0.5 mg/ml + Glucose 5%
Несъвместим 40 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенMitoxantrone dihydrochloride 0.5 mg/ml + Glucose 5%
съвместим 40 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенMorphine sulfate 1 mg/ml + Glucose 5%
съвместим 40 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенNalbuphine hydrochloride 10 mg/ml + Glucose 5%
съвместим 40 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенNetilmicin sulfate 5 mg/ml + Glucose 5%
съвместим 40 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенOndansetron hydrochloride 1 mg/ml + Glucose 5%
съвместим 40 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенPethidine hydrochloride 4 mg/ml + Glucose 5%
съвместим 40 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенPiperacillin sodium 40 mg/ml + Glucose 5%
съвместим 40 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенPotassium chloride 100 mEq/l + Glucose 5%
Несъвместим 40 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенProchlorperazine edysilate 0.5 mg/ml + Glucose 5%
съвместим 40 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенPromethazine hydrochloride 2 mg/ml + Glucose 5%
съвместим 40 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенRanitidine hydrochloride 2 mg/ml + Glucose 5%
съвместим 40 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенSargramostim 10 µg/ml + Glucose 5%
съвместим 40 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенSodium bicarbonate 84 mg/ml + Glucose 5%
Несъвместим 40 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенStreptozocin 40 mg/ml + Glucose 5%
съвместим 40 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенTeniposide 0.1 mg/ml + Glucose 5%
съвместим 40 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенThiotepa 1 mg/ml + Glucose 5%
съвместим 40 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенTicarcillin / clavulanic acid 30 mg/ml + Glucose 5%
съвместим 40 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенTobramycin sulfate 5 mg/ml + Glucose 5%
съвместим 40 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенVancomycin hydrochloride 10 mg/ml + Glucose 5%
съвместим 40 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенVinblastine sulfate 0.12 mg/ml + Glucose 5%
съвместим 40 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенVincristine sulfate 0.05 mg/ml + Glucose 5%
съвместим 40 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенZidovudine 4 mg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенBleomycin sulfate противораково лекарство
съвместим 1 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенBumetanide Диуретик
съвместим 0.04 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенBuprenorphine hydrochloride Аналгетик
съвместим 0.04 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенButorphanol tartrate Аналгетик
съвместим 0.04 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенCalcium gluconate Електролитен
съвместим 40 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенCarboplatin противораково лекарство
съвместим 5 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенCarmustine противораково лекарство
съвместим 1.5 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенCefazolin sodium Антибиотик
съвместим 20 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенCefonicid sodium Антибиотик
съвместим 20 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенCefoperazone sodium Антибиотик
съвместим 40 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенCefotaxime sodium Антибиотик
съвместим 20 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенCefoxitin sodium Антибиотик
съвместим 20 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенCeftazidime Антибиотик
съвместим 40 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенCeftizoxime sodium Антибиотик
съвместим 20 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенCeftriaxone disodium Антибиотик
съвместим 20 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенCefuroxime sodium Антибиотик
съвместим 30 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенChlormethine hydrochloride противораково лекарство
съвместим 1 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенChlorpromazine hydrochloride Анксиолитик
Несъвместим 2 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенCimetidine hydrochloride Антихистамин (Н2)
съвместим 12 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенCiprofloxacin lactate Антибиотик
съвместим 1 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенCisplatin противораково лекарство
съвместим 1 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенClindamycin phosphate Антибиотик
съвместим 10 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенCo-trimoxazole Антибиотик
съвместим 4/0.8 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенCyclophosphamide противораково лекарство
съвместим 10 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенCytarabine противораково лекарство
съвместим 50 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенDacarbazine противораково лекарство
съвместим 4 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенDactinomycin противораково лекарство
съвместим 10 µg/ml + Инжекция/ИнжекционенAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенDaunorubicin hydrochloride противораково лекарство
Несъвместим 1 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенDexamethasone sodium phosphate Противовъзпалително средство
съвместим 1 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенDiphenhydramine hydrochloride Антихистамин (Н1)
съвместим 2 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенDobutamine hydrochloride Кардиотонично средство
съвместим 4 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенDopamine hydrochloride Кардиотонично средство
съвместим 3.2 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенDoxorubicin hydrochloride противораково лекарство
съвместим 2 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенDoxycycline hyclate Антибиотик
съвместим 1 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенDroperidol Невролептик
съвместим 0.4 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенEnalaprilate Антихипертензивно средство
съвместим 0.1 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенEtoposide противораково лекарство
съвместим 0.4 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенFamotidine Антихистамин (Н2)
съвместим 2 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенFilgrastim Други
съвместим 30 µg/ml + Инжекция/ИнжекционенAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенFloxuridine противораково лекарство
съвместим 3 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенFluconazole Противогъбично средство
съвместим 2 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенFludarabine phosphate противораково лекарство
съвместим 1 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенFluorouracil противораково лекарство
съвместим 16 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенFolinate calcium Цитопротектор
съвместим 2 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенFurosemide Диуретик
съвместим 3 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенGallium nitrate Понижаващ калция агент
съвместим 0.4 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенGanciclovir sodium Противовирусно средство
Несъвместим 20 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенGentamicin sulfate Антибиотик
съвместим 5 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенHaloperidol lactate Невролептик
съвместим 0.2 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенHeparin sodium Антикоагулант
съвместим 100 UI/ml + Инжекция/ИнжекционенAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенHydrocortisone sodium succinate Противовъзпалително средство
съвместим 1 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенHydromorphone hydrochloride Аналгетик
съвместим 0.5 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенHydroxyzine dihydrochloride Анксиолитик
съвместим 4 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенIdarubicin hydrochloride противораково лекарство
съвместим 0.5 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенIfosfamide противораково лекарство
съвместим 25 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенImipenem - cilastatin sodium Антибиотик
съвместим 10 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенLorazepam Анксиолитик
Несъвместим 0.1 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенMagnesium sulfate Електролитен
съвместим 100 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенMannitol Други
съвместим 0.15 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенMesna Цитопротектор
съвместим 10 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенMethotrexate sodium противораково лекарство
съвместим 15 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенMethylprednisolone sodium succinate Противовъзпалително средство
съвместим 5 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенMetoclopramide hydrochloride Антиеметик
съвместим 5 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенMetronidazole Противопаразитно средство
Несъвместим 5 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенMinocycline hydrochloride Антибиотик
съвместим 0.2 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенMitomycin противораково лекарство
Несъвместим 0.5 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенMitoxantrone dihydrochloride противораково лекарство
Несъвместим 0.5 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенMorphine sulfate Аналгетик
съвместим 1 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенNalbuphine hydrochloride Антидот (Противоотрова)
съвместим 10 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенNetilmicin sulfate Антибиотик
съвместим 5 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенOndansetron hydrochloride Антиеметик
съвместим 1 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенPethidine hydrochloride Аналгетик
съвместим 4 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенPiperacillin sodium Антибиотик
съвместим 40 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенPotassium chloride Електролитен
съвместим 100 mEq/l + Инжекция/ИнжекционенAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенProchlorperazine edysilate Невролептик
Несъвместим 0.5 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенPromethazine hydrochloride Антихистамин (Н1)
съвместим 2 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенRanitidine hydrochloride Антихистамин (Н2)
съвместим 2 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенSargramostim Други
съвместим 10 µg/ml + Инжекция/ИнжекционенAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенSodium bicarbonate Електролитен
съвместим 84 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенStreptozocin противораково лекарство
Несъвместим 40 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенTeniposide противораково лекарство
съвместим 0.1 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенThiotepa противораково лекарство
съвместим 1 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенTicarcillin / clavulanic acid Антибиотик
съвместим 30 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенTobramycin sulfate Антибиотик
съвместим 5 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенVancomycin hydrochloride Антибиотик
съвместим 10 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенVinblastine sulfate противораково лекарство
съвместим 0.12 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенVincristine sulfate противораково лекарство
съвместим 0.05 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенZidovudine Противовирусно средство
съвместим 4 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%

  Mentions Légales