Senaste uppdateringen :
09/04/2024
Hänvisningar   Hänvisningar 182  
Typ : Tidningen
Internet länkar : http://www.ajhp.org/cgi/content/abstract/54/1/56

Forskargrupper : Houston - M.D.Anderson Cancer Center
Författare : Trissel LA, Gilbert DL, Martinez JF.
Titel : Compatibility of granisetron hydrochloride with selected drugs during simulated Y-site administration.
Hänvisningar : Am J Health-Syst Pharm ; 54: 56-60. 1997

Evidensgrad : 
Ej värderad
Fysikalisk stabilitet : 
Kemisk stabilitet : 
Andra metoder : 
Kommentarer : 
Ej värderad: Enbart kompatibilitetsstudie

Förteckning över substanser
InjektionAciclovir sodium Antiviralt medel
Kompatibel 7 mg/ml + InjektionGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionAllopurinol sodium Anti gikt
Kompatibel 3 mg/ml + InjektionGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionAmifostine Cytoprotector
Kompatibel 10 mg/ml + InjektionGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionAmikacin sulfate Antibiotikum
Kompatibel 5 mg/ml + InjektionGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionAminophylline Diverse
Kompatibel 2.5 mg/ml + InjektionGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionAmphotericin B Antimykotikum
Oförenlig 0.6 mg/ml + InjektionGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionAmpicillin sodium Antibiotikum
Kompatibel 20 mg/ml + InjektionGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
InjektionAmpicillin sodium - sulbactam sodium Antibiotikum
Kompatibel 20/10 mg/ml + InjektionGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
InjektionAmsacrine Cancerläkemedel
Oförenlig 1 mg/ml + InjektionGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionAztreonam Antibiotikum
Kompatibel 40 mg/ml + InjektionGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionBleomycin sulfate Cancerläkemedel
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
InjektionBumetanide Diuretikum
Kompatibel 0.04 mg/ml + InjektionGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionBuprenorphine hydrochloride Analgetikum
Kompatibel 0.04 mg/ml + InjektionGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionButorphanol tartrate Analgetikum
Kompatibel 0.04 mg/ml + InjektionGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionCalcium gluconate Elektrolyt
Kompatibel 40 mg/ml + InjektionGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionCarmustine Cancerläkemedel
Kompatibel 1.5 mg/ml + InjektionGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionCefazolin sodium Antibiotikum
Kompatibel 20 mg/ml + InjektionGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionCefepime dihydrochloride Antibiotikum
Kompatibel 20 mg/ml + InjektionGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionCefonicid sodium Antibiotikum
Kompatibel 20 mg/ml + InjektionGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionCefoperazone sodium Antibiotikum
Kompatibel 40 mg/ml + InjektionGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionCefotaxime sodium Antibiotikum
Kompatibel 20 mg/ml + InjektionGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionCefoxitin sodium Antibiotikum
Kompatibel 20 mg/ml + InjektionGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionCeftizoxime sodium Antibiotikum
Kompatibel 20 mg/ml + InjektionGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionCeftriaxone disodium Antibiotikum
Kompatibel 20 mg/ml + InjektionGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionCefuroxime sodium Antibiotikum
Kompatibel 30 mg/ml + InjektionGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionChlorpromazine hydrochloride Anxiolytikum
Kompatibel 2 mg/ml + InjektionGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionCiprofloxacin lactate Antibiotikum
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionClindamycin phosphate Antibiotikum
Kompatibel 10 mg/ml + InjektionGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionCo-trimoxazole Antibiotikum
Kompatibel 4/0.8 mg/ml + InjektionGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionDactinomycin Cancerläkemedel
Kompatibel 10 µg/ml + InjektionGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionDiphenhydramine hydrochloride Antihistamin (H1)
Kompatibel 2 mg/ml + InjektionGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionDobutamine hydrochloride Kardiotonikum
Kompatibel 4 mg/ml + InjektionGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionDopamine hydrochloride Kardiotonikum
Kompatibel 3.2 mg/ml + InjektionGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionDoxycycline hyclate Antibiotikum
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionDroperidol Neuroleptikum
Kompatibel 0.4 mg/ml + InjektionGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionEnalaprilate Antihypertensivum
Kompatibel 0.1 mg/ml + InjektionGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionEtoposide Cancerläkemedel
Kompatibel 0.4 mg/ml + InjektionGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionFamotidine Antihistamin (H2)
Kompatibel 2 mg/ml + InjektionGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionFilgrastim Diverse
Kompatibel 30 µg/ml + InjektionGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionFloxuridine Cancerläkemedel
Kompatibel 3 mg/ml + InjektionGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionFluconazole Antimykotikum
Kompatibel 2 mg/ml + InjektionGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionFludarabine phosphate Cancerläkemedel
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionFluorouracil Cancerläkemedel
Kompatibel 16 mg/ml + InjektionGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionFolinate calcium Cytoprotector
Kompatibel 2 mg/ml + InjektionGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionGallium nitrate Kalciumnedsättande medel
Kompatibel 0.4 mg/ml + InjektionGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionGanciclovir sodium Antiviralt medel
Kompatibel 20 mg/ml + InjektionGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionGranisetron hydrochloride Antiemetikum
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjektionAciclovir sodium 7 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjektionAllopurinol sodium 3 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjektionAmifostine 10 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjektionAmikacin sulfate 5 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjektionAminophylline 2.5 mg/ml + Glukos 5 %
Oförenlig 0.05 mg/ml + InjektionAmphotericin B 0.6 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjektionAmpicillin sodium 20 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjektionAmpicillin sodium - sulbactam sodium 20/10 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
Oförenlig 0.05 mg/ml + InjektionAmsacrine 1 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjektionAztreonam 40 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjektionBleomycin sulfate 1 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjektionBumetanide 0.04 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjektionBuprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjektionButorphanol tartrate 0.04 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjektionCalcium gluconate 40 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjektionCarmustine 1.5 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjektionCefazolin sodium 20 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjektionCefepime dihydrochloride 20 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjektionCefonicid sodium 20 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjektionCefoperazone sodium 40 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjektionCefotaxime sodium 20 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjektionCefoxitin sodium 20 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjektionCeftizoxime sodium 20 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjektionCeftriaxone disodium 20 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjektionCefuroxime sodium 30 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjektionChlorpromazine hydrochloride 2 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjektionCiprofloxacin lactate 1 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjektionClindamycin phosphate 10 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjektionCo-trimoxazole 4/0.8 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjektionDactinomycin 10 µg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjektionDiphenhydramine hydrochloride 2 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjektionDobutamine hydrochloride 4 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjektionDopamine hydrochloride 3.2 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjektionDoxycycline hyclate 1 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjektionDroperidol 0.4 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjektionEnalaprilate 0.1 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjektionEtoposide 0.4 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjektionFamotidine 2 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjektionFilgrastim 30 µg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjektionFloxuridine 3 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjektionFluconazole 2 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjektionFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjektionFluorouracil 16 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjektionFolinate calcium 2 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjektionGallium nitrate 0.4 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjektionGanciclovir sodium 20 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjektionHaloperidol lactate 0.2 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjektionHeparin sodium 100 UI/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjektionHydrocortisone sodium succinate 1 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjektionHydromorphone hydrochloride 0.5 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjektionHydroxyzine dihydrochloride 2 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjektionIdarubicin hydrochloride 0.5 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjektionImipenem - cilastatin sodium 10 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjektionLorazepam 0.1 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjektionMagnesium sulfate 100 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjektionMelphalan 0.1 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjektionMethylprednisolone sodium succinate 5 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjektionMetoclopramide hydrochloride 5 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjektionMetronidazole 5 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjektionMinocycline hydrochloride 0.2 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjektionMitomycin 0.5 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjektionMitoxantrone dihydrochloride 0.5 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjektionMorphine sulfate 1 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjektionNalbuphine hydrochloride 10 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjektionNetilmicin sulfate 5 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjektionOfloxacin 4 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjektionPaclitaxel 1.2 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjektionPethidine hydrochloride 4 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjektionPiperacillin sodium 40 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjektionPiperacillin sodium / tazobactam 40/5 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjektionProchlorperazine edysilate 0.5 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjektionPromethazine hydrochloride 2 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjektionRanitidine hydrochloride 2 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjektionSargramostim 10 µg/ml + Natriumklorid 0,9 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjektionSodium bicarbonate 84 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjektionTeniposide 0.1 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjektionThiotepa 1 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjektionTicarcillin / clavulanic acid 31 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjektionTobramycin sulfate 5 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjektionVancomycin hydrochloride 10 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjektionVinblastine sulfate 0.12 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjektionVinorelbine tartrate 1 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjektionZidovudine 4 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionHaloperidol lactate Neuroleptikum
Kompatibel 0.2 mg/ml + InjektionGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionHeparin sodium Antikoagulans
Kompatibel 100 UI/ml + InjektionGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionHydrocortisone sodium succinate Antiinflammatoriskt medel
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionHydromorphone hydrochloride Analgetikum
Kompatibel 0.5 mg/ml + InjektionGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionHydroxyzine dihydrochloride Anxiolytikum
Kompatibel 2 mg/ml + InjektionGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionIdarubicin hydrochloride Cancerläkemedel
Kompatibel 0.5 mg/ml + InjektionGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionImipenem - cilastatin sodium Antibiotikum
Kompatibel 10 mg/ml + InjektionGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionLorazepam Anxiolytikum
Kompatibel 0.1 mg/ml + InjektionGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionMagnesium sulfate Elektrolyt
Kompatibel 100 mg/ml + InjektionGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionMelphalan Cancerläkemedel
Kompatibel 0.1 mg/ml + InjektionGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
InjektionMethylprednisolone sodium succinate Antiinflammatoriskt medel
Kompatibel 5 mg/ml + InjektionGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionMetoclopramide hydrochloride Antiemetikum
Kompatibel 5 mg/ml + InjektionGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionMetronidazole Antiparasitärt medel
Kompatibel 5 mg/ml + InjektionGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionMinocycline hydrochloride Antibiotikum
Kompatibel 0.2 mg/ml + InjektionGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionMitomycin Cancerläkemedel
Kompatibel 0.5 mg/ml + InjektionGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionMitoxantrone dihydrochloride Cancerläkemedel
Kompatibel 0.5 mg/ml + InjektionGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionMorphine sulfate Analgetikum
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionNalbuphine hydrochloride Antidot
Kompatibel 10 mg/ml + InjektionGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionNetilmicin sulfate Antibiotikum
Kompatibel 5 mg/ml + InjektionGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionOfloxacin Antibiotikum
Kompatibel 4 mg/ml + InjektionGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionPaclitaxel Cancerläkemedel
Kompatibel 1.2 mg/ml + InjektionGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionPethidine hydrochloride Analgetikum
Kompatibel 4 mg/ml + InjektionGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionPiperacillin sodium Antibiotikum
Kompatibel 40 mg/ml + InjektionGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionPiperacillin sodium / tazobactam Antibiotikum
Kompatibel 40/5 mg/ml + InjektionGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionProchlorperazine edysilate Neuroleptikum
Kompatibel 0.5 mg/ml + InjektionGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionPromethazine hydrochloride Antihistamin (H1)
Kompatibel 2 mg/ml + InjektionGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionRanitidine hydrochloride Antihistamin (H2)
Kompatibel 2 mg/ml + InjektionGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionSargramostim Diverse
Kompatibel 10 µg/ml + InjektionGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
InjektionSodium bicarbonate Elektrolyt
Kompatibel 84 mg/ml + InjektionGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionTeniposide Cancerläkemedel
Kompatibel 0.1 mg/ml + InjektionGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionThiotepa Cancerläkemedel
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionTicarcillin / clavulanic acid Antibiotikum
Kompatibel 31 mg/ml + InjektionGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionTobramycin sulfate Antibiotikum
Kompatibel 5 mg/ml + InjektionGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionVancomycin hydrochloride Antibiotikum
Kompatibel 10 mg/ml + InjektionGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionVinblastine sulfate Cancerläkemedel
Kompatibel 0.12 mg/ml + InjektionGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionVinorelbine tartrate Cancerläkemedel
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionZidovudine Antiviralt medel
Kompatibel 4 mg/ml + InjektionGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukos 5 %

  Mentions Légales