Siste oppdatering :
09/04/2024
Referanser   Referanser 182  
Type : Journal
Internett-koblingen : http://www.ajhp.org/cgi/content/abstract/54/1/56

Forskerteamet : Houston - M.D.Anderson Cancer Center
Forfattere : Trissel LA, Gilbert DL, Martinez JF.
Tittel : Compatibility of granisetron hydrochloride with selected drugs during simulated Y-site administration.
Nummer : Am J Health-Syst Pharm ; 54: 56-60. 1997

Nivå of Evidence : 
Ikke vurdert
Fysisk stabilitet : 
Kjemisk stabilitet : 
Andre metoder : 
Kommentarer : 
Ikke vurdert: kun kompatibilitetsstudie

Lister
InjeksjonAciclovir sodium Antiviralt middel
Kompatibel 7 mg/ml + InjeksjonGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukose 5 %
InjeksjonAllopurinol sodium Anti gikt
Kompatibel 3 mg/ml + InjeksjonGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukose 5 %
InjeksjonAmifostine Cytoprotektiva
Kompatibel 10 mg/ml + InjeksjonGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukose 5 %
InjeksjonAmikacin sulfate Antibiotika
Kompatibel 5 mg/ml + InjeksjonGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukose 5 %
InjeksjonAminophylline Forskjellig
Kompatibel 2.5 mg/ml + InjeksjonGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukose 5 %
InjeksjonAmphotericin B Fungicid
Uforenlig 0.6 mg/ml + InjeksjonGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukose 5 %
InjeksjonAmpicillin sodium Antibiotika
Kompatibel 20 mg/ml + InjeksjonGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
InjeksjonAmpicillin sodium - sulbactam sodium Antibiotika
Kompatibel 20/10 mg/ml + InjeksjonGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
InjeksjonAmsacrine Kreft narkotika
Uforenlig 1 mg/ml + InjeksjonGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukose 5 %
InjeksjonAztreonam Antibiotika
Kompatibel 40 mg/ml + InjeksjonGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukose 5 %
InjeksjonBleomycin sulfate Kreft narkotika
Kompatibel 1 mg/ml + InjeksjonGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
InjeksjonBumetanide Diuretika
Kompatibel 0.04 mg/ml + InjeksjonGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukose 5 %
InjeksjonBuprenorphine hydrochloride Analgetika
Kompatibel 0.04 mg/ml + InjeksjonGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukose 5 %
InjeksjonButorphanol tartrate Analgetika
Kompatibel 0.04 mg/ml + InjeksjonGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukose 5 %
InjeksjonCalcium gluconate Elektrolytt
Kompatibel 40 mg/ml + InjeksjonGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukose 5 %
InjeksjonCarmustine Kreft narkotika
Kompatibel 1.5 mg/ml + InjeksjonGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukose 5 %
InjeksjonCefazolin sodium Antibiotika
Kompatibel 20 mg/ml + InjeksjonGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukose 5 %
InjeksjonCefepime dihydrochloride Antibiotika
Kompatibel 20 mg/ml + InjeksjonGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukose 5 %
InjeksjonCefonicid sodium Antibiotika
Kompatibel 20 mg/ml + InjeksjonGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukose 5 %
InjeksjonCefoperazone sodium Antibiotika
Kompatibel 40 mg/ml + InjeksjonGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukose 5 %
InjeksjonCefotaxime sodium Antibiotika
Kompatibel 20 mg/ml + InjeksjonGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukose 5 %
InjeksjonCefoxitin sodium Antibiotika
Kompatibel 20 mg/ml + InjeksjonGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukose 5 %
InjeksjonCeftizoxime sodium Antibiotika
Kompatibel 20 mg/ml + InjeksjonGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukose 5 %
InjeksjonCeftriaxone disodium Antibiotika
Kompatibel 20 mg/ml + InjeksjonGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukose 5 %
InjeksjonCefuroxime sodium Antibiotika
Kompatibel 30 mg/ml + InjeksjonGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukose 5 %
InjeksjonChlorpromazine hydrochloride Anxiolytika
Kompatibel 2 mg/ml + InjeksjonGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukose 5 %
InjeksjonCiprofloxacin lactate Antibiotika
Kompatibel 1 mg/ml + InjeksjonGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukose 5 %
InjeksjonClindamycin phosphate Antibiotika
Kompatibel 10 mg/ml + InjeksjonGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukose 5 %
InjeksjonCo-trimoxazole Antibiotika
Kompatibel 4/0.8 mg/ml + InjeksjonGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukose 5 %
InjeksjonDactinomycin Kreft narkotika
Kompatibel 10 µg/ml + InjeksjonGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukose 5 %
InjeksjonDiphenhydramine hydrochloride Antihistamin (H1)
Kompatibel 2 mg/ml + InjeksjonGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukose 5 %
InjeksjonDobutamine hydrochloride Hjertestimulerende
Kompatibel 4 mg/ml + InjeksjonGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukose 5 %
InjeksjonDopamine hydrochloride Hjertestimulerende
Kompatibel 3.2 mg/ml + InjeksjonGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukose 5 %
InjeksjonDoxycycline hyclate Antibiotika
Kompatibel 1 mg/ml + InjeksjonGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukose 5 %
InjeksjonDroperidol Neuroleptika
Kompatibel 0.4 mg/ml + InjeksjonGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukose 5 %
InjeksjonEnalaprilate Antihypertensiva
Kompatibel 0.1 mg/ml + InjeksjonGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukose 5 %
InjeksjonEtoposide Kreft narkotika
Kompatibel 0.4 mg/ml + InjeksjonGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukose 5 %
InjeksjonFamotidine Antihistamin (H2)
Kompatibel 2 mg/ml + InjeksjonGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukose 5 %
InjeksjonFilgrastim Forskjellig
Kompatibel 30 µg/ml + InjeksjonGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukose 5 %
InjeksjonFloxuridine Kreft narkotika
Kompatibel 3 mg/ml + InjeksjonGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukose 5 %
InjeksjonFluconazole Fungicid
Kompatibel 2 mg/ml + InjeksjonGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukose 5 %
InjeksjonFludarabine phosphate Kreft narkotika
Kompatibel 1 mg/ml + InjeksjonGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukose 5 %
InjeksjonFluorouracil Kreft narkotika
Kompatibel 16 mg/ml + InjeksjonGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukose 5 %
InjeksjonFolinate calcium Cytoprotektiva
Kompatibel 2 mg/ml + InjeksjonGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukose 5 %
InjeksjonGallium nitrate Kalsiumsenkende middel
Kompatibel 0.4 mg/ml + InjeksjonGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukose 5 %
InjeksjonGanciclovir sodium Antiviralt middel
Kompatibel 20 mg/ml + InjeksjonGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukose 5 %
InjeksjonGranisetron hydrochloride Antiemetika
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjeksjonAciclovir sodium 7 mg/ml + Glukose 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjeksjonAllopurinol sodium 3 mg/ml + Glukose 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjeksjonAmifostine 10 mg/ml + Glukose 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjeksjonAmikacin sulfate 5 mg/ml + Glukose 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjeksjonAminophylline 2.5 mg/ml + Glukose 5 %
Uforenlig 0.05 mg/ml + InjeksjonAmphotericin B 0.6 mg/ml + Glukose 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjeksjonAmpicillin sodium 20 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjeksjonAmpicillin sodium - sulbactam sodium 20/10 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
Uforenlig 0.05 mg/ml + InjeksjonAmsacrine 1 mg/ml + Glukose 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjeksjonAztreonam 40 mg/ml + Glukose 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjeksjonBleomycin sulfate 1 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjeksjonBumetanide 0.04 mg/ml + Glukose 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjeksjonBuprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml + Glukose 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjeksjonButorphanol tartrate 0.04 mg/ml + Glukose 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjeksjonCalcium gluconate 40 mg/ml + Glukose 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjeksjonCarmustine 1.5 mg/ml + Glukose 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjeksjonCefazolin sodium 20 mg/ml + Glukose 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjeksjonCefepime dihydrochloride 20 mg/ml + Glukose 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjeksjonCefonicid sodium 20 mg/ml + Glukose 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjeksjonCefoperazone sodium 40 mg/ml + Glukose 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjeksjonCefotaxime sodium 20 mg/ml + Glukose 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjeksjonCefoxitin sodium 20 mg/ml + Glukose 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjeksjonCeftizoxime sodium 20 mg/ml + Glukose 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjeksjonCeftriaxone disodium 20 mg/ml + Glukose 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjeksjonCefuroxime sodium 30 mg/ml + Glukose 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjeksjonChlorpromazine hydrochloride 2 mg/ml + Glukose 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjeksjonCiprofloxacin lactate 1 mg/ml + Glukose 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjeksjonClindamycin phosphate 10 mg/ml + Glukose 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjeksjonCo-trimoxazole 4/0.8 mg/ml + Glukose 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjeksjonDactinomycin 10 µg/ml + Glukose 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjeksjonDiphenhydramine hydrochloride 2 mg/ml + Glukose 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjeksjonDobutamine hydrochloride 4 mg/ml + Glukose 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjeksjonDopamine hydrochloride 3.2 mg/ml + Glukose 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjeksjonDoxycycline hyclate 1 mg/ml + Glukose 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjeksjonDroperidol 0.4 mg/ml + Glukose 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjeksjonEnalaprilate 0.1 mg/ml + Glukose 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjeksjonEtoposide 0.4 mg/ml + Glukose 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjeksjonFamotidine 2 mg/ml + Glukose 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjeksjonFilgrastim 30 µg/ml + Glukose 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjeksjonFloxuridine 3 mg/ml + Glukose 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjeksjonFluconazole 2 mg/ml + Glukose 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjeksjonFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glukose 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjeksjonFluorouracil 16 mg/ml + Glukose 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjeksjonFolinate calcium 2 mg/ml + Glukose 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjeksjonGallium nitrate 0.4 mg/ml + Glukose 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjeksjonGanciclovir sodium 20 mg/ml + Glukose 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjeksjonHaloperidol lactate 0.2 mg/ml + Glukose 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjeksjonHeparin sodium 100 UI/ml + Glukose 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjeksjonHydrocortisone sodium succinate 1 mg/ml + Glukose 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjeksjonHydromorphone hydrochloride 0.5 mg/ml + Glukose 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjeksjonHydroxyzine dihydrochloride 2 mg/ml + Glukose 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjeksjonIdarubicin hydrochloride 0.5 mg/ml + Glukose 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjeksjonImipenem - cilastatin sodium 10 mg/ml + Glukose 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjeksjonLorazepam 0.1 mg/ml + Glukose 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjeksjonMagnesium sulfate 100 mg/ml + Glukose 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjeksjonMelphalan 0.1 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjeksjonMethylprednisolone sodium succinate 5 mg/ml + Glukose 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjeksjonMetoclopramide hydrochloride 5 mg/ml + Glukose 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjeksjonMetronidazole 5 mg/ml + Glukose 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjeksjonMinocycline hydrochloride 0.2 mg/ml + Glukose 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjeksjonMitomycin 0.5 mg/ml + Glukose 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjeksjonMitoxantrone dihydrochloride 0.5 mg/ml + Glukose 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjeksjonMorphine sulfate 1 mg/ml + Glukose 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjeksjonNalbuphine hydrochloride 10 mg/ml + Glukose 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjeksjonNetilmicin sulfate 5 mg/ml + Glukose 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjeksjonOfloxacin 4 mg/ml + Glukose 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjeksjonPaclitaxel 1.2 mg/ml + Glukose 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjeksjonPethidine hydrochloride 4 mg/ml + Glukose 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjeksjonPiperacillin sodium 40 mg/ml + Glukose 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjeksjonPiperacillin sodium / tazobactam 40/5 mg/ml + Glukose 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjeksjonProchlorperazine edysilate 0.5 mg/ml + Glukose 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjeksjonPromethazine hydrochloride 2 mg/ml + Glukose 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjeksjonRanitidine hydrochloride 2 mg/ml + Glukose 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjeksjonSargramostim 10 µg/ml + Natriumklorid 0,9 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjeksjonSodium bicarbonate 84 mg/ml + Glukose 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjeksjonTeniposide 0.1 mg/ml + Glukose 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjeksjonThiotepa 1 mg/ml + Glukose 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjeksjonTicarcillin / clavulanic acid 31 mg/ml + Glukose 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjeksjonTobramycin sulfate 5 mg/ml + Glukose 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjeksjonVancomycin hydrochloride 10 mg/ml + Glukose 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjeksjonVinblastine sulfate 0.12 mg/ml + Glukose 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjeksjonVinorelbine tartrate 1 mg/ml + Glukose 5 %
Kompatibel 0.05 mg/ml + InjeksjonZidovudine 4 mg/ml + Glukose 5 %
InjeksjonHaloperidol lactate Neuroleptika
Kompatibel 0.2 mg/ml + InjeksjonGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukose 5 %
InjeksjonHeparin sodium Antikoagulantia
Kompatibel 100 UI/ml + InjeksjonGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukose 5 %
InjeksjonHydrocortisone sodium succinate Antiinflammatorisk
Kompatibel 1 mg/ml + InjeksjonGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukose 5 %
InjeksjonHydromorphone hydrochloride Analgetika
Kompatibel 0.5 mg/ml + InjeksjonGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukose 5 %
InjeksjonHydroxyzine dihydrochloride Anxiolytika
Kompatibel 2 mg/ml + InjeksjonGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukose 5 %
InjeksjonIdarubicin hydrochloride Kreft narkotika
Kompatibel 0.5 mg/ml + InjeksjonGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukose 5 %
InjeksjonImipenem - cilastatin sodium Antibiotika
Kompatibel 10 mg/ml + InjeksjonGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukose 5 %
InjeksjonLorazepam Anxiolytika
Kompatibel 0.1 mg/ml + InjeksjonGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukose 5 %
InjeksjonMagnesium sulfate Elektrolytt
Kompatibel 100 mg/ml + InjeksjonGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukose 5 %
InjeksjonMelphalan Kreft narkotika
Kompatibel 0.1 mg/ml + InjeksjonGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
InjeksjonMethylprednisolone sodium succinate Antiinflammatorisk
Kompatibel 5 mg/ml + InjeksjonGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukose 5 %
InjeksjonMetoclopramide hydrochloride Antiemetika
Kompatibel 5 mg/ml + InjeksjonGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukose 5 %
InjeksjonMetronidazole Antiparasittmiddel
Kompatibel 5 mg/ml + InjeksjonGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukose 5 %
InjeksjonMinocycline hydrochloride Antibiotika
Kompatibel 0.2 mg/ml + InjeksjonGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukose 5 %
InjeksjonMitomycin Kreft narkotika
Kompatibel 0.5 mg/ml + InjeksjonGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukose 5 %
InjeksjonMitoxantrone dihydrochloride Kreft narkotika
Kompatibel 0.5 mg/ml + InjeksjonGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukose 5 %
InjeksjonMorphine sulfate Analgetika
Kompatibel 1 mg/ml + InjeksjonGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukose 5 %
InjeksjonNalbuphine hydrochloride Motgift
Kompatibel 10 mg/ml + InjeksjonGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukose 5 %
InjeksjonNetilmicin sulfate Antibiotika
Kompatibel 5 mg/ml + InjeksjonGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukose 5 %
InjeksjonOfloxacin Antibiotika
Kompatibel 4 mg/ml + InjeksjonGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukose 5 %
InjeksjonPaclitaxel Kreft narkotika
Kompatibel 1.2 mg/ml + InjeksjonGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukose 5 %
InjeksjonPethidine hydrochloride Analgetika
Kompatibel 4 mg/ml + InjeksjonGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukose 5 %
InjeksjonPiperacillin sodium Antibiotika
Kompatibel 40 mg/ml + InjeksjonGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukose 5 %
InjeksjonPiperacillin sodium / tazobactam Antibiotika
Kompatibel 40/5 mg/ml + InjeksjonGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukose 5 %
InjeksjonProchlorperazine edysilate Neuroleptika
Kompatibel 0.5 mg/ml + InjeksjonGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukose 5 %
InjeksjonPromethazine hydrochloride Antihistamin (H1)
Kompatibel 2 mg/ml + InjeksjonGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukose 5 %
InjeksjonRanitidine hydrochloride Antihistamin (H2)
Kompatibel 2 mg/ml + InjeksjonGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukose 5 %
InjeksjonSargramostim Forskjellig
Kompatibel 10 µg/ml + InjeksjonGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
InjeksjonSodium bicarbonate Elektrolytt
Kompatibel 84 mg/ml + InjeksjonGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukose 5 %
InjeksjonTeniposide Kreft narkotika
Kompatibel 0.1 mg/ml + InjeksjonGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukose 5 %
InjeksjonThiotepa Kreft narkotika
Kompatibel 1 mg/ml + InjeksjonGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukose 5 %
InjeksjonTicarcillin / clavulanic acid Antibiotika
Kompatibel 31 mg/ml + InjeksjonGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukose 5 %
InjeksjonTobramycin sulfate Antibiotika
Kompatibel 5 mg/ml + InjeksjonGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukose 5 %
InjeksjonVancomycin hydrochloride Antibiotika
Kompatibel 10 mg/ml + InjeksjonGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukose 5 %
InjeksjonVinblastine sulfate Kreft narkotika
Kompatibel 0.12 mg/ml + InjeksjonGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukose 5 %
InjeksjonVinorelbine tartrate Kreft narkotika
Kompatibel 1 mg/ml + InjeksjonGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukose 5 %
InjeksjonZidovudine Antiviralt middel
Kompatibel 4 mg/ml + InjeksjonGranisetron hydrochloride 0.05 mg/ml + Glukose 5 %

  Mentions Légales