Senaste uppdateringen :
09/04/2024
Hänvisningar   Hänvisningar 492  
Typ : Tidningen

Forskargrupper : Houston - M.D.Anderson Cancer Center
Författare : Trissel LA, Parks NPT, Santiago NM.
Titel : Visual compatibility of fludarabine phosphate with antineoplastic drugs, anti-infectives, and other selected drugs during simulated Y-site injection.
Hänvisningar : Am J Hosp Pharm ; 48: 2186-2189. 1991

Evidensgrad : 
Fysikalisk stabilitet : 
Kemisk stabilitet : 
Andra metoder : 
Kommentarer : 
Ej värderad: Enbart kompatibilitetsstudie

Förteckning över substanser
InjektionAciclovir sodium Antiviralt medel
Oförenlig 7 mg/ml + InjektionFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionAmikacin sulfate Antibiotikum
Kompatibel 5 mg/ml + InjektionFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionAminophylline Diverse
Kompatibel 2.5 mg/ml + InjektionFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionAmphotericin B Antimykotikum
Oförenlig 0.6 mg/ml + InjektionFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionAmpicillin sodium Antibiotikum
Kompatibel 20 mg/ml + InjektionFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionAmpicillin sodium - sulbactam sodium Antibiotikum
Kompatibel 20/10 mg/ml + InjektionFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionAmsacrine Cancerläkemedel
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionAztreonam Antibiotikum
Kompatibel 40 mg/ml + InjektionFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionBleomycin sulfate Cancerläkemedel
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionButorphanol tartrate Analgetikum
Kompatibel 0.04 mg/ml + InjektionFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionCarboplatin Cancerläkemedel
Kompatibel 5 mg/ml + InjektionFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionCarmustine Cancerläkemedel
Kompatibel 1.5 mg/ml + InjektionFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionCefazolin sodium Antibiotikum
Kompatibel 20 mg/ml + InjektionFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionCefoperazone sodium Antibiotikum
Kompatibel 40 mg/ml + InjektionFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionCeforanide Antibiotikum
Kompatibel 20 mg/ml + InjektionFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionCefotaxime sodium Antibiotikum
Kompatibel 20 mg/ml + InjektionFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionCeftazidime Antibiotikum
Kompatibel 40 mg/ml + InjektionFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionCeftizoxime sodium Antibiotikum
Kompatibel 20 mg/ml + InjektionFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionCeftriaxone disodium Antibiotikum
Kompatibel 20 mg/ml + InjektionFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionCefuroxime sodium Antibiotikum
Kompatibel 30 mg/ml + InjektionFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionChlormethine hydrochloride Cancerläkemedel
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionChlorpromazine hydrochloride Anxiolytikum
Oförenlig 2 mg/ml + InjektionFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionCimetidine hydrochloride Antihistamin (H2)
Kompatibel 12 mg/ml + InjektionFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionCisplatin Cancerläkemedel
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionClindamycin phosphate Antibiotikum
Kompatibel 10 mg/ml + InjektionFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionCo-trimoxazole Antibiotikum
Kompatibel 0.8/4 mg/ml + InjektionFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionCyclophosphamide Cancerläkemedel
Kompatibel 10 mg/ml + InjektionFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionCytarabine Cancerläkemedel
Kompatibel 50 mg/ml + InjektionFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionDacarbazine Cancerläkemedel
Kompatibel 4 mg/ml + InjektionFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionDactinomycin Cancerläkemedel
Kompatibel 10 µg/ml + InjektionFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionDaunorubicin hydrochloride Cancerläkemedel
Oförenlig 2 mg/ml + InjektionFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionDexamethasone sodium phosphate Antiinflammatoriskt medel
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionDiphenhydramine hydrochloride Antihistamin (H1)
Kompatibel 2 mg/ml + InjektionFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionDoxorubicin hydrochloride Cancerläkemedel
Kompatibel 2 mg/ml + InjektionFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionDoxycycline hyclate Antibiotikum
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionDroperidol Neuroleptikum
Kompatibel 0.4 mg/ml + InjektionFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionEtoposide Cancerläkemedel
Kompatibel 0.4 mg/ml + InjektionFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionFamotidine Antihistamin (H2)
Kompatibel 2 mg/ml + InjektionFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionFloxuridine Cancerläkemedel
Kompatibel 3 mg/ml + InjektionFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionFluconazole Antimykotikum
Kompatibel 2 mg/ml + InjektionFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionFludarabine phosphate Cancerläkemedel
Lösningars stabilitet Glas Vatten för injektion 25 mg/ml 25°C Skyddas från ljus
16 Dag
Lösningars stabilitet Ej angiven NaCl 0,9 % eller glukos 5 % 0,04 mg/ml 25°C Skyddas från ljus
48 Timma
Lösningars stabilitet Ej angiven NaCl 0,9 % eller glukos 5 % 0,04 mg/ml 4°C Skyddas från ljus
48 Timma
Lösningars stabilitet Ej angiven NaCl 0,9 % eller glukos 5 % 1 mg/ml 25°C Skyddas från ljus
16 Dag
Oförenlig 1 mg/ml + InjektionAciclovir sodium 7 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionAmikacin sulfate 5 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionAminophylline 2.5 mg/ml + Glukos 5 %
Oförenlig 1 mg/ml + InjektionAmphotericin B 0.6 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionAmpicillin sodium 20 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionAmpicillin sodium - sulbactam sodium 20/10 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionAmsacrine 1 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionAztreonam 40 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionBleomycin sulfate 1 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionButorphanol tartrate 0.04 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionCarboplatin 5 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionCarmustine 1.5 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionCefazolin sodium 20 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionCefoperazone sodium 40 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionCeforanide 20 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionCefotaxime sodium 20 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionCeftazidime 40 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionCeftizoxime sodium 20 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionCeftriaxone disodium 20 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionCefuroxime sodium 30 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionChlormethine hydrochloride 1 mg/ml + Glukos 5 %
Oförenlig 1 mg/ml + InjektionChlorpromazine hydrochloride 2 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionCimetidine hydrochloride 12 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionCisplatin 1 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionClindamycin phosphate 10 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionCo-trimoxazole 0.8/4 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionCyclophosphamide 10 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionCytarabine 50 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionDacarbazine 4 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionDactinomycin 10 µg/ml + Glukos 5 %
Oförenlig 1 mg/ml + InjektionDaunorubicin hydrochloride 2 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionDexamethasone sodium phosphate 1 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionDiphenhydramine hydrochloride 2 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionDoxorubicin hydrochloride 2 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionDoxycycline hyclate 1 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionDroperidol 0.4 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionEtoposide 0.4 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionFamotidine 2 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionFloxuridine 3 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionFluconazole 2 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionFluorouracil 16 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionFurosemide 3 mg/ml + Glukos 5 %
Oförenlig 1 mg/ml + InjektionGanciclovir sodium 20 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionGentamicin sulfate 5 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionHaloperidol lactate 0.2 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionHeparin sodium 40 >> 1000 UI/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionHydrocortisone sodium succinate 1 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionHydromorphone hydrochloride 0.5 mg/ml + Glukos 5 %
Oförenlig 1 mg/ml + InjektionHydroxyzine dihydrochloride 4 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionIfosfamide 25 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionImipenem - cilastatin sodium 5 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionLorazepam 0.1 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionMagnesium sulfate 100 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionMannitol 150 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionMesna 10 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionMethotrexate sodium 15 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionMethylprednisolone sodium succinate 5 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionMetoclopramide hydrochloride 5 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionMinocycline hydrochloride 0.2 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionMitoxantrone dihydrochloride 0.5 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionMorphine sulfate 1 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionNalbuphine hydrochloride 10 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionNetilmicin sulfate 5 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionOndansetron hydrochloride 0.5 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionPentostatin 0.4 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionPethidine hydrochloride 4 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionPiperacillin sodium 40 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionPotassium chloride 100 mEq/l + Glukos 5 %
Oförenlig 1 mg/ml + InjektionProchlorperazine edysilate 0.5 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionPromethazine hydrochloride 2 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionRanitidine hydrochloride 2 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionSodium bicarbonate 84 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionTicarcillin / clavulanic acid 31 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionTobramycin sulfate 5 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionVancomycin hydrochloride 10 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionVinblastine sulfate 1 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionVincristine sulfate 1 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionZidovudine 4 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionFluorouracil Cancerläkemedel
Kompatibel 16 mg/ml + InjektionFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionFurosemide Diuretikum
Kompatibel 3 mg/ml + InjektionFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionGanciclovir sodium Antiviralt medel
Oförenlig 20 mg/ml + InjektionFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionGentamicin sulfate Antibiotikum
Kompatibel 5 mg/ml + InjektionFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionHaloperidol lactate Neuroleptikum
Kompatibel 0.2 mg/ml + InjektionFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionHeparin sodium Antikoagulans
Kompatibel 40 >> 1000 UI/ml + InjektionFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionHydrocortisone sodium succinate Antiinflammatoriskt medel
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionHydromorphone hydrochloride Analgetikum
Kompatibel 0.5 mg/ml + InjektionFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionHydroxyzine dihydrochloride Anxiolytikum
Oförenlig 4 mg/ml + InjektionFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionIfosfamide Cancerläkemedel
Kompatibel 25 mg/ml + InjektionFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionImipenem - cilastatin sodium Antibiotikum
Kompatibel 5 mg/ml + InjektionFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionLorazepam Anxiolytikum
Kompatibel 0.1 mg/ml + InjektionFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionMagnesium sulfate Elektrolyt
Kompatibel 100 mg/ml + InjektionFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionMannitol Diverse
Kompatibel 150 mg/ml + InjektionFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionMesna Cytoprotector
Kompatibel 10 mg/ml + InjektionFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionMethotrexate sodium Cancerläkemedel
Kompatibel 15 mg/ml + InjektionFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionMethylprednisolone sodium succinate Antiinflammatoriskt medel
Kompatibel 5 mg/ml + InjektionFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionMetoclopramide hydrochloride Antiemetikum
Kompatibel 5 mg/ml + InjektionFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionMinocycline hydrochloride Antibiotikum
Kompatibel 0.2 mg/ml + InjektionFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionMitoxantrone dihydrochloride Cancerläkemedel
Kompatibel 0.5 mg/ml + InjektionFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionMorphine sulfate Analgetikum
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionNalbuphine hydrochloride Antidot
Kompatibel 10 mg/ml + InjektionFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionNetilmicin sulfate Antibiotikum
Kompatibel 5 mg/ml + InjektionFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionOndansetron hydrochloride Antiemetikum
Kompatibel 0.5 mg/ml + InjektionFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionPentostatin Cancerläkemedel
Kompatibel 0.4 mg/ml + InjektionFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionPethidine hydrochloride Analgetikum
Kompatibel 4 mg/ml + InjektionFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionPiperacillin sodium Antibiotikum
Kompatibel 40 mg/ml + InjektionFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionPotassium chloride Elektrolyt
Kompatibel 100 mEq/l + InjektionFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionProchlorperazine edysilate Neuroleptikum
Oförenlig 0.5 mg/ml + InjektionFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionPromethazine hydrochloride Antihistamin (H1)
Kompatibel 2 mg/ml + InjektionFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionRanitidine hydrochloride Antihistamin (H2)
Kompatibel 2 mg/ml + InjektionFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionSodium bicarbonate Elektrolyt
Kompatibel 84 mg/ml + InjektionFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionTicarcillin / clavulanic acid Antibiotikum
Kompatibel 31 mg/ml + InjektionFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionTobramycin sulfate Antibiotikum
Kompatibel 5 mg/ml + InjektionFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionVancomycin hydrochloride Antibiotikum
Kompatibel 10 mg/ml + InjektionFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionVinblastine sulfate Cancerläkemedel
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionVincristine sulfate Cancerläkemedel
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionZidovudine Antiviralt medel
Kompatibel 4 mg/ml + InjektionFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glukos 5 %

  Mentions Légales