Posledná aktualizácia :
09/04/2024
Odkazy na literatúru   Odkazy na literatúru 492  
Typ : Časopis

Výskumné tímy : Houston - M.D.Anderson Cancer Center
Autori : Trissel LA, Parks NPT, Santiago NM.
Titul : Visual compatibility of fludarabine phosphate with antineoplastic drugs, anti-infectives, and other selected drugs during simulated Y-site injection.
Référence : Am J Hosp Pharm ; 48: 2186-2189. 1991

Úroveň dôkazu : 
Fyzikálna stabilita : 
Chemická stabilita : 
Iné metódy : 
Komentáre : 
Neposudzované: iba štúdia kompatibility

Zoznam zlúčenín
InjekciaAciclovir sodium Antivirotikum
Nezlučiteľný 7 mg/ml + InjekciaFludarabine phosphate 1 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaAmikacin sulfate Antibiotikum
Kompatibilný 5 mg/ml + InjekciaFludarabine phosphate 1 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaAminophylline Rôzne
Kompatibilný 2.5 mg/ml + InjekciaFludarabine phosphate 1 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaAmphotericin B Antimykotikum
Nezlučiteľný 0.6 mg/ml + InjekciaFludarabine phosphate 1 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaAmpicillin sodium Antibiotikum
Kompatibilný 20 mg/ml + InjekciaFludarabine phosphate 1 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaAmpicillin sodium - sulbactam sodium Antibiotikum
Kompatibilný 20/10 mg/ml + InjekciaFludarabine phosphate 1 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaAmsacrine Protinádorová liečba
Kompatibilný 1 mg/ml + InjekciaFludarabine phosphate 1 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaAztreonam Antibiotikum
Kompatibilný 40 mg/ml + InjekciaFludarabine phosphate 1 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaBleomycin sulfate Protinádorová liečba
Kompatibilný 1 mg/ml + InjekciaFludarabine phosphate 1 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaButorphanol tartrate Analgetikum
Kompatibilný 0.04 mg/ml + InjekciaFludarabine phosphate 1 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaCarboplatin Protinádorová liečba
Kompatibilný 5 mg/ml + InjekciaFludarabine phosphate 1 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaCarmustine Protinádorová liečba
Kompatibilný 1.5 mg/ml + InjekciaFludarabine phosphate 1 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaCefazolin sodium Antibiotikum
Kompatibilný 20 mg/ml + InjekciaFludarabine phosphate 1 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaCefoperazone sodium Antibiotikum
Kompatibilný 40 mg/ml + InjekciaFludarabine phosphate 1 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaCeforanide Antibiotikum
Kompatibilný 20 mg/ml + InjekciaFludarabine phosphate 1 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaCefotaxime sodium Antibiotikum
Kompatibilný 20 mg/ml + InjekciaFludarabine phosphate 1 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaCeftazidime Antibiotikum
Kompatibilný 40 mg/ml + InjekciaFludarabine phosphate 1 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaCeftizoxime sodium Antibiotikum
Kompatibilný 20 mg/ml + InjekciaFludarabine phosphate 1 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaCeftriaxone disodium Antibiotikum
Kompatibilný 20 mg/ml + InjekciaFludarabine phosphate 1 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaCefuroxime sodium Antibiotikum
Kompatibilný 30 mg/ml + InjekciaFludarabine phosphate 1 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaChlormethine hydrochloride Protinádorová liečba
Kompatibilný 1 mg/ml + InjekciaFludarabine phosphate 1 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaChlorpromazine hydrochloride Anxiolytikum
Nezlučiteľný 2 mg/ml + InjekciaFludarabine phosphate 1 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaCimetidine hydrochloride H2-antihistaminikum
Kompatibilný 12 mg/ml + InjekciaFludarabine phosphate 1 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaCisplatin Protinádorová liečba
Kompatibilný 1 mg/ml + InjekciaFludarabine phosphate 1 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaClindamycin phosphate Antibiotikum
Kompatibilný 10 mg/ml + InjekciaFludarabine phosphate 1 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaCo-trimoxazole Antibiotikum
Kompatibilný 0.8/4 mg/ml + InjekciaFludarabine phosphate 1 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaCyclophosphamide Protinádorová liečba
Kompatibilný 10 mg/ml + InjekciaFludarabine phosphate 1 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaCytarabine Protinádorová liečba
Kompatibilný 50 mg/ml + InjekciaFludarabine phosphate 1 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaDacarbazine Protinádorová liečba
Kompatibilný 4 mg/ml + InjekciaFludarabine phosphate 1 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaDactinomycin Protinádorová liečba
Kompatibilný 10 µg/ml + InjekciaFludarabine phosphate 1 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaDaunorubicin hydrochloride Protinádorová liečba
Nezlučiteľný 2 mg/ml + InjekciaFludarabine phosphate 1 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaDexamethasone sodium phosphate Antiflogistikum
Kompatibilný 1 mg/ml + InjekciaFludarabine phosphate 1 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaDiphenhydramine hydrochloride H1-antihistaminikum
Kompatibilný 2 mg/ml + InjekciaFludarabine phosphate 1 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaDoxorubicin hydrochloride Protinádorová liečba
Kompatibilný 2 mg/ml + InjekciaFludarabine phosphate 1 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaDoxycycline hyclate Antibiotikum
Kompatibilný 1 mg/ml + InjekciaFludarabine phosphate 1 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaDroperidol Neuroleptikum
Kompatibilný 0.4 mg/ml + InjekciaFludarabine phosphate 1 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaEtoposide Protinádorová liečba
Kompatibilný 0.4 mg/ml + InjekciaFludarabine phosphate 1 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaFamotidine H2-antihistaminikum
Kompatibilný 2 mg/ml + InjekciaFludarabine phosphate 1 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaFloxuridine Protinádorová liečba
Kompatibilný 3 mg/ml + InjekciaFludarabine phosphate 1 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaFluconazole Antimykotikum
Kompatibilný 2 mg/ml + InjekciaFludarabine phosphate 1 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaFludarabine phosphate Protinádorová liečba
Stabilita roztokov Sklo Voda na injekciu 25 mg/ml 25°C Chránené pred svetlom
16 Dní
Stabilita roztokov Nešpecifikované 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 0,04 mg/ml 25°C Chránené pred svetlom
48 Hodín
Stabilita roztokov Nešpecifikované 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 0,04 mg/ml 4°C Chránené pred svetlom
48 Hodín
Stabilita roztokov Nešpecifikované 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 1 mg/ml 25°C Chránené pred svetlom
16 Dní
Nezlučiteľný 1 mg/ml + InjekciaAciclovir sodium 7 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 1 mg/ml + InjekciaAmikacin sulfate 5 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 1 mg/ml + InjekciaAminophylline 2.5 mg/ml + 5% glukóza
Nezlučiteľný 1 mg/ml + InjekciaAmphotericin B 0.6 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 1 mg/ml + InjekciaAmpicillin sodium 20 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 1 mg/ml + InjekciaAmpicillin sodium - sulbactam sodium 20/10 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 1 mg/ml + InjekciaAmsacrine 1 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 1 mg/ml + InjekciaAztreonam 40 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 1 mg/ml + InjekciaBleomycin sulfate 1 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 1 mg/ml + InjekciaButorphanol tartrate 0.04 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 1 mg/ml + InjekciaCarboplatin 5 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 1 mg/ml + InjekciaCarmustine 1.5 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 1 mg/ml + InjekciaCefazolin sodium 20 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 1 mg/ml + InjekciaCefoperazone sodium 40 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 1 mg/ml + InjekciaCeforanide 20 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 1 mg/ml + InjekciaCefotaxime sodium 20 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 1 mg/ml + InjekciaCeftazidime 40 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 1 mg/ml + InjekciaCeftizoxime sodium 20 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 1 mg/ml + InjekciaCeftriaxone disodium 20 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 1 mg/ml + InjekciaCefuroxime sodium 30 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 1 mg/ml + InjekciaChlormethine hydrochloride 1 mg/ml + 5% glukóza
Nezlučiteľný 1 mg/ml + InjekciaChlorpromazine hydrochloride 2 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 1 mg/ml + InjekciaCimetidine hydrochloride 12 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 1 mg/ml + InjekciaCisplatin 1 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 1 mg/ml + InjekciaClindamycin phosphate 10 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 1 mg/ml + InjekciaCo-trimoxazole 0.8/4 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 1 mg/ml + InjekciaCyclophosphamide 10 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 1 mg/ml + InjekciaCytarabine 50 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 1 mg/ml + InjekciaDacarbazine 4 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 1 mg/ml + InjekciaDactinomycin 10 µg/ml + 5% glukóza
Nezlučiteľný 1 mg/ml + InjekciaDaunorubicin hydrochloride 2 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 1 mg/ml + InjekciaDexamethasone sodium phosphate 1 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 1 mg/ml + InjekciaDiphenhydramine hydrochloride 2 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 1 mg/ml + InjekciaDoxorubicin hydrochloride 2 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 1 mg/ml + InjekciaDoxycycline hyclate 1 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 1 mg/ml + InjekciaDroperidol 0.4 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 1 mg/ml + InjekciaEtoposide 0.4 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 1 mg/ml + InjekciaFamotidine 2 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 1 mg/ml + InjekciaFloxuridine 3 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 1 mg/ml + InjekciaFluconazole 2 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 1 mg/ml + InjekciaFluorouracil 16 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 1 mg/ml + InjekciaFurosemide 3 mg/ml + 5% glukóza
Nezlučiteľný 1 mg/ml + InjekciaGanciclovir sodium 20 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 1 mg/ml + InjekciaGentamicin sulfate 5 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 1 mg/ml + InjekciaHaloperidol lactate 0.2 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 1 mg/ml + InjekciaHeparin sodium 40 >> 1000 UI/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 1 mg/ml + InjekciaHydrocortisone sodium succinate 1 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 1 mg/ml + InjekciaHydromorphone hydrochloride 0.5 mg/ml + 5% glukóza
Nezlučiteľný 1 mg/ml + InjekciaHydroxyzine dihydrochloride 4 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 1 mg/ml + InjekciaIfosfamide 25 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 1 mg/ml + InjekciaImipenem - cilastatin sodium 5 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 1 mg/ml + InjekciaLorazepam 0.1 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 1 mg/ml + InjekciaMagnesium sulfate 100 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 1 mg/ml + InjekciaMannitol 150 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 1 mg/ml + InjekciaMesna 10 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 1 mg/ml + InjekciaMethotrexate sodium 15 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 1 mg/ml + InjekciaMethylprednisolone sodium succinate 5 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 1 mg/ml + InjekciaMetoclopramide hydrochloride 5 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 1 mg/ml + InjekciaMinocycline hydrochloride 0.2 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 1 mg/ml + InjekciaMitoxantrone dihydrochloride 0.5 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 1 mg/ml + InjekciaMorphine sulfate 1 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 1 mg/ml + InjekciaNalbuphine hydrochloride 10 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 1 mg/ml + InjekciaNetilmicin sulfate 5 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 1 mg/ml + InjekciaOndansetron hydrochloride 0.5 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 1 mg/ml + InjekciaPentostatin 0.4 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 1 mg/ml + InjekciaPethidine hydrochloride 4 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 1 mg/ml + InjekciaPiperacillin sodium 40 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 1 mg/ml + InjekciaPotassium chloride 100 mEq/l + 5% glukóza
Nezlučiteľný 1 mg/ml + InjekciaProchlorperazine edysilate 0.5 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 1 mg/ml + InjekciaPromethazine hydrochloride 2 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 1 mg/ml + InjekciaRanitidine hydrochloride 2 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 1 mg/ml + InjekciaSodium bicarbonate 84 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 1 mg/ml + InjekciaTicarcillin / clavulanic acid 31 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 1 mg/ml + InjekciaTobramycin sulfate 5 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 1 mg/ml + InjekciaVancomycin hydrochloride 10 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 1 mg/ml + InjekciaVinblastine sulfate 1 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 1 mg/ml + InjekciaVincristine sulfate 1 mg/ml + 5% glukóza
Kompatibilný 1 mg/ml + InjekciaZidovudine 4 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaFluorouracil Protinádorová liečba
Kompatibilný 16 mg/ml + InjekciaFludarabine phosphate 1 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaFurosemide Diuretikum
Kompatibilný 3 mg/ml + InjekciaFludarabine phosphate 1 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaGanciclovir sodium Antivirotikum
Nezlučiteľný 20 mg/ml + InjekciaFludarabine phosphate 1 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaGentamicin sulfate Antibiotikum
Kompatibilný 5 mg/ml + InjekciaFludarabine phosphate 1 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaHaloperidol lactate Neuroleptikum
Kompatibilný 0.2 mg/ml + InjekciaFludarabine phosphate 1 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaHeparin sodium Antikoagulans
Kompatibilný 40 >> 1000 UI/ml + InjekciaFludarabine phosphate 1 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaHydrocortisone sodium succinate Antiflogistikum
Kompatibilný 1 mg/ml + InjekciaFludarabine phosphate 1 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaHydromorphone hydrochloride Analgetikum
Kompatibilný 0.5 mg/ml + InjekciaFludarabine phosphate 1 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaHydroxyzine dihydrochloride Anxiolytikum
Nezlučiteľný 4 mg/ml + InjekciaFludarabine phosphate 1 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaIfosfamide Protinádorová liečba
Kompatibilný 25 mg/ml + InjekciaFludarabine phosphate 1 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaImipenem - cilastatin sodium Antibiotikum
Kompatibilný 5 mg/ml + InjekciaFludarabine phosphate 1 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaLorazepam Anxiolytikum
Kompatibilný 0.1 mg/ml + InjekciaFludarabine phosphate 1 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaMagnesium sulfate Elektrolyt
Kompatibilný 100 mg/ml + InjekciaFludarabine phosphate 1 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaMannitol Rôzne
Kompatibilný 150 mg/ml + InjekciaFludarabine phosphate 1 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaMesna Cytoprotektívum
Kompatibilný 10 mg/ml + InjekciaFludarabine phosphate 1 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaMethotrexate sodium Protinádorová liečba
Kompatibilný 15 mg/ml + InjekciaFludarabine phosphate 1 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaMethylprednisolone sodium succinate Antiflogistikum
Kompatibilný 5 mg/ml + InjekciaFludarabine phosphate 1 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaMetoclopramide hydrochloride Antiemetikum
Kompatibilný 5 mg/ml + InjekciaFludarabine phosphate 1 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaMinocycline hydrochloride Antibiotikum
Kompatibilný 0.2 mg/ml + InjekciaFludarabine phosphate 1 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaMitoxantrone dihydrochloride Protinádorová liečba
Kompatibilný 0.5 mg/ml + InjekciaFludarabine phosphate 1 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaMorphine sulfate Analgetikum
Kompatibilný 1 mg/ml + InjekciaFludarabine phosphate 1 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaNalbuphine hydrochloride Antidotum
Kompatibilný 10 mg/ml + InjekciaFludarabine phosphate 1 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaNetilmicin sulfate Antibiotikum
Kompatibilný 5 mg/ml + InjekciaFludarabine phosphate 1 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaOndansetron hydrochloride Antiemetikum
Kompatibilný 0.5 mg/ml + InjekciaFludarabine phosphate 1 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaPentostatin Protinádorová liečba
Kompatibilný 0.4 mg/ml + InjekciaFludarabine phosphate 1 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaPethidine hydrochloride Analgetikum
Kompatibilný 4 mg/ml + InjekciaFludarabine phosphate 1 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaPiperacillin sodium Antibiotikum
Kompatibilný 40 mg/ml + InjekciaFludarabine phosphate 1 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaPotassium chloride Elektrolyt
Kompatibilný 100 mEq/l + InjekciaFludarabine phosphate 1 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaProchlorperazine edysilate Neuroleptikum
Nezlučiteľný 0.5 mg/ml + InjekciaFludarabine phosphate 1 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaPromethazine hydrochloride H1-antihistaminikum
Kompatibilný 2 mg/ml + InjekciaFludarabine phosphate 1 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaRanitidine hydrochloride H2-antihistaminikum
Kompatibilný 2 mg/ml + InjekciaFludarabine phosphate 1 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaSodium bicarbonate Elektrolyt
Kompatibilný 84 mg/ml + InjekciaFludarabine phosphate 1 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaTicarcillin / clavulanic acid Antibiotikum
Kompatibilný 31 mg/ml + InjekciaFludarabine phosphate 1 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaTobramycin sulfate Antibiotikum
Kompatibilný 5 mg/ml + InjekciaFludarabine phosphate 1 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaVancomycin hydrochloride Antibiotikum
Kompatibilný 10 mg/ml + InjekciaFludarabine phosphate 1 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaVinblastine sulfate Protinádorová liečba
Kompatibilný 1 mg/ml + InjekciaFludarabine phosphate 1 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaVincristine sulfate Protinádorová liečba
Kompatibilný 1 mg/ml + InjekciaFludarabine phosphate 1 mg/ml + 5% glukóza
InjekciaZidovudine Antivirotikum
Kompatibilný 4 mg/ml + InjekciaFludarabine phosphate 1 mg/ml + 5% glukóza

  Mentions Légales