Posledná aktualizácia :
09/04/2024
Neuroleptikum   Droperidol  
Injekcia
Stabilita roztokov Stabilita v zmesiach Faktory ovplyvňujúce stabilitu Kompatibility Spôsob podania Odkazy na literatúru PDF
   Chemický vzorec  

Obchodný názov   Obchodný názov     

Obchodné názvy sú orientačné, a zloženie pomocných látok sa môže líšiť v závislosti od krajiny a výrobcu.

Blofop Kolumbia
Dehidrobenzoperidol Portugalsko
Dehidrobenzperidol Belgicko, Dánsko, Fínsko, Holandsko, Luxembursko, Rakúsko, Spojené arabské emiráty
Diprivan Argentína, Austrália, Belgicko, Čile, Francúzsko, Kanada, Rakúsko, Saudská Arábia
Disoprivan Nemecko
Dridol Švédsko
Droleptan Austrália, Francúzsko, Nový Zéland
Droperidol Čile, Francúzsko, Kanada, Maďarsko, Peru, Spojené štáty Americké
Fresofol Argentína
Gobbifol Argentína
Inapsine Spojené štáty Americké
Profol Argentína
Propofol Argentína, Austrália, Belgicko, Čile, Kanada, Kolumbia, Rakúsko
Recofol Saudská Arábia
Sintodian Taliansko
Kompatibility   Injekcia   Kompatibility : Droperidol              
Toto okno zobrazuje kompatibility alebo inkombatibility, v prípade inkompatibility aj jej typ (vyzrážanie, zmena farby, zmena emulzie atď.). Tu vymenované kompatibility sú väčšinou len fyzikálne, chemická stabilita každej zo zlúčenín sa hodnotila len zriedkavo. Tieto zmesi sa skúmali za účelom možnosti súbežného podávania pacientovi cez infúznu spojku Y. Údaje sa nedajú použiť na prípravu zmesí vo vakoch alebo striekačkách. Taká informácia sa nachádza v okne „Stabilita v zmesiach“.
Zlúčenina Rozpúšťadlo Odkazy na lieteratúru
Kompatibilný
Injekcia Droperidol 2,5 mg/ml
Injekcia Aciclovir sodium 5 mg/ml
0,9% chlorid sodný 2335
Okamžité zrážanie Nezlučiteľný
Injekcia Droperidol 0.4 mg/ml
Injekcia Allopurinol sodium 3 mg/ml
0,9% chlorid sodný 307
Kompatibilný
Injekcia Droperidol 0.4 mg/ml
Injekcia Amifostine 10 mg/ml
5% glukóza 3
Nešpecifikovaná nekompatibilita Nezlučiteľný
Injekcia Droperidol
Injekcia Amobarbital sodium
4009
Okamžité zrážanie Nezlučiteľný
Injekcia Droperidol 2.5 mg/ml
Injekcia Amphotericin B cholesteryl sulfate complex 0.83 mg/ml
5% glukóza 921
Kompatibilný
Injekcia Droperidol 2.5 mg/ml
Injekcia Azithromycine 2 mg/ml
0,9% chlorid sodný 1800
Kompatibilný
Injekcia Droperidol 0.4 mg/ml
Injekcia Aztreonam 40 mg/ml
5% glukóza 99
Kompatibilný
Injekcia Droperidol 2.5 mg/ml
Injekcia Bivalirudin 5 mg/ml
5% glukóza 1713
Kompatibilný
Injekcia Droperidol 0,05 mg/ml
Injekcia Butorphanol tartrate 0,08 mg/ml
0,9% chlorid sodný 3378
Zrážky po 4 hodinách Nezlučiteľný
Injekcia Droperidol 2.5 mg/ml
Injekcia Caffeine 10 mg/ml
Žiadny 3964
Okamžité zrážanie Nezlučiteľný
Injekcia Droperidol 2.5 mg/ml
Injekcia Cefmetazole sodium 100 mg/ml
Voda na injekciu 93
Kompatibilný
Injekcia Droperidol 2,5 mg/ml
Injekcia Cimetidine hydrochloride 150 mg/ml
1438
Kompatibilný
Injekcia Droperidol
Injekcia Cisatracurium besylate
3601
Kompatibilný
Injekcia Droperidol 2.5 mg/ml
Injekcia Cisatracurium besylate 0.1 >> 5 mg/ml
5% glukóza 299
Kompatibilný
Injekcia Droperidol 0.4 mg/ml
Injekcia Cladribine 0.5 mg/ml
0,9% chlorid sodný + antibakteriálna látka 1496
Kompatibilný
Injekcia Droperidol 0.4 mg/ml
Injekcia Cladribine 0.015 mg/ml
0,9% chlorid sodný 1496
Okamžité zrážanie Nezlučiteľný
Injekcia Droperidol 2,5 mg/ml
Injekcia Cloxacillin sodium 100 mg/ml
Voda na injekciu 3012
Kompatibilný
Injekcia Droperidol 2.5 mg/ml
Injekcia Dexmedetomidine 4 µg/ml
0,9% chlorid sodný 1712
Kompatibilný
Injekcia Droperidol 0.4 mg/ml
Injekcia Docetaxel 0.9 mg/ml
5% glukóza 1754
Kompatibilný
Injekcia Droperidol 2,5 mg/ml
Injekcia Doxorubicin hydrochloride 2 mg/ml
763
Kompatibilný
Injekcia Droperidol 0.4 mg/ml
Injekcia Doxorubicin hydrochloride liposome peg 0.4 mg/ml
5% glukóza 251
Kompatibilný
Injekcia Droperidol 0.4 mg/ml
Injekcia Etoposide phosphate 5 mg/ml
5% glukóza 1410
Kompatibilný
Injekcia Droperidol 0.4 mg/ml
Injekcia Filgrastim 30 µg/ml
5% glukóza 244
Kompatibilný
Injekcia Droperidol 0.4 mg/ml
Injekcia Fludarabine phosphate 1 mg/ml
5% glukóza 492
Okamžité zrážanie Nezlučiteľný
Injekcia Droperidol 2,5 mg/ml
Injekcia Fluorouracil 50 mg/ml
763
Nestabilita emulzie po 1 hodine Nezlučiteľný
Injekcia Droperidol 0.4 mg/ml
Parenterálna výživa (lipidy) 1415
Kompatibilný
Injekcia Droperidol 0.4 mg/ml
Injekcia Famotidine 2 mg/ml
0,9% chlorid sodný 215
Kompatibilný
Injekcia Droperidol 2.5 mg/ml
Injekcia Fenoldopam mesylate 80 µg/ml
0,9% chlorid sodný 1803
Kompatibilný
Injekcia Droperidol 2.5 mg/ml
Injekcia Fluconazole 2 mg/ml
0,9% chlorid sodný 496
Nešpecifikovaná nekompatibilita Nezlučiteľný
Injekcia Droperidol
Injekcia Fluorouracil
3474
Okamžité zrážanie Nezlučiteľný
Injekcia Droperidol 2.5 mg/ml
Injekcia Foscarnet sodium 24 mg/ml
Žiadny 73
Kompatibilný
Injekcia Droperidol 0.4 mg/ml
Parenterálna výživa (binárna zmes) 301
Okamžité zrážanie Nezlučiteľný
Injekcia Droperidol 2,5 mg/ml
Injekcia Folinate calcium 10 mg/ml
763
Okamžité zrážanie Nezlučiteľný
Injekcia Droperidol 2,5 mg/ml
Injekcia Furosemide 10 mg/ml
763
Okamžité zrážanie Nezlučiteľný
Injekcia Droperidol 2.5 mg/ml
Injekcia Furosemide 10 mg/ml
1088
Kompatibilný
Injekcia Droperidol 0.4 mg/ml
Injekcia Gemcitabine hydrochloride 10 mg/ml
0,9% chlorid sodný 1423
Kompatibilný
Injekcia Droperidol
Injekcia Glycopyrronium bromide
3599
Kompatibilný
Injekcia Droperidol 0.4 mg/ml
Injekcia Granisetron hydrochloride 0.05 mg/ml
5% glukóza 182
Kompatibilný
Injekcia Droperidol 1.25 mg/ml
Injekcia Heparin sodium 1 UI/ml
Ringerov laktátový roztok 1228
Nešpecifikovaná nekompatibilita Nezlučiteľný
Injekcia Droperidol
Injekcia Heparin sodium
3540
Okamžité zrážanie Nezlučiteľný
Injekcia Droperidol 2,5 mg/ml
Injekcia Heparin sodium 1000 UI/ml
763
Kompatibilný
Injekcia Droperidol 1.25 mg/ml
Injekcia Heparin sodium 1 UI/ml
0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 1228
Kompatibilný
Injekcia Droperidol 2.5 mg/ml
Injekcia Hetastarch 60 mg/ml
Špeciálne rozpúšťadlá 1721
Kompatibilný
Injekcia Droperidol 1.25 mg/ml
Injekcia Hydrocortisone sodium succinate 1 mg/ml
0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 1228
Kompatibilný
Injekcia Droperidol 1.25 mg/ml
Injekcia Hydrocortisone sodium succinate 1 mg/ml
Ringerov laktátový roztok 1228
Kompatibilný
Injekcia Droperidol 0.04 & 2.5 mg/ml
Injekcia Idarubicin hydrochloride 1 mg/ml
0,9% chlorid sodný 491
Okamžité zrážanie Nezlučiteľný
Injekcia Droperidol 0.4 mg/ml
Injekcia Lansoprazole 0.55 mg/ml
0,9% chlorid sodný 1625
Kompatibilný
Injekcia Droperidol 0.4 mg/ml
Injekcia Linezolid 2 mg/ml
Žiadny 1925
Kompatibilný
Injekcia Droperidol 0,05 mg/ml
Injekcia Lornoxicam 0,4 mg/ml
0,9% chlorid sodný 4429
Kompatibilný
Injekcia Droperidol 0.4 mg/ml
Injekcia Melphalan 0.1 mg/ml
0,9% chlorid sodný 169
Nešpecifikovaná nekompatibilita Nezlučiteľný
Injekcia Droperidol
Injekcia Methohexital sodium
4009
Nešpecifikovaná nekompatibilita Nezlučiteľný
Injekcia Droperidol
Injekcia Methotrexate sodium
3637
Okamžité zrážanie Nezlučiteľný
Injekcia Droperidol 2.5 mg/ml
Injekcia Methotrexate sodium 25 mg/ml
1088
Okamžité zrážanie Nezlučiteľný
Injekcia Droperidol 2,5 mg/ml
Injekcia Methotrexate sodium 25 mg/ml
763
Kompatibilný
Injekcia Droperidol 2,5 mg/ml
Injekcia Metoclopramide hydrochloride 5 mg/ml
763
Kompatibilný
Injekcia Droperidol 1.25 mg/ml
Injekcia Midazolam hydrochloride 2.5 mg/ml
Žiadny 404
Kompatibilný
Injekcia Droperidol 2.5 mg/ml
Injekcia N-acetylcysteine 200 mg/ml
Žiadny 3766
Okamžité zrážanie Nezlučiteľný
Injekcia Droperidol 2.5 mg/ml
Injekcia Nafcillin sodium 33 mg/ml
0,9% chlorid sodný 1366
Kompatibilný
Injekcia Droperidol 2,5 & 5 mg/ml
Injekcia Nalbuphine hydrochloride 5 & 10 mg/ml
616
Kompatibilný
Injekcia Droperidol 2.5 mg/ml
Injekcia Naloxone hydrochloride 0.4 mg/ml
Žiadny 3408
Kompatibilný
Injekcia Droperidol 0,052 mg/ml
Injekcia Nefopam 2,5 mg/ml
0,9% chlorid sodný 4267
Zrážky po 24 hodinách Nezlučiteľný
Injekcia Droperidol 1.25 mg/ml
Injekcia Ondansetron hydrochloride 1 mg/ml
0,9% chlorid sodný 815
Kompatibilný
Injekcia Droperidol 0.4 mg/ml
Injekcia Ondansetron hydrochloride 1 mg/ml
0,9% chlorid sodný 334
Kompatibilný
Injekcia Droperidol 2,5 mg/ml
Injekcia Oxaliplatin 0,5 mg/ml
5% glukóza 1662
Kompatibilný
Injekcia Droperidol 0.4 mg/ml
Injekcia Paclitaxel 1.2 mg/ml
5% glukóza 248
Okamžité zrážanie Nezlučiteľný
Injekcia Droperidol 2.5 mg/ml
Injekcia Pemetrexed disodium 20 mg/ml
0,9% chlorid sodný 1953
Nešpecifikovaná nekompatibilita Nezlučiteľný
Injekcia Droperidol
Injekcia Pentobarbital sodium
4009
Kompatibilný
Injekcia Droperidol 2.5 mg/ml
Injekcia Pethidine hydrochloride 10 mg/ml
5% glukóza 62
Nešpecifikovaná nekompatibilita Nezlučiteľný
Injekcia Droperidol
Injekcia Phenobarbital sodium
4009
Okamžité zrážanie Nezlučiteľný
Injekcia Droperidol 0.4 mg/ml
Injekcia Piperacillin sodium / tazobactam 40/5 mg/ml
5% glukóza 81
Kompatibilný
Injekcia Droperidol 1.25 mg/ml
Injekcia Potassium chloride 40 mEq/l
Ringerov laktátový roztok 1228
Kompatibilný
Injekcia Droperidol 1.25 mg/ml
Injekcia Potassium chloride 40 mEq/l
0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 1228
Kompatibilný
Injekcia Droperidol 0.4 mg/ml
Injekcia Propofol 10 mg/ml
Žiadny 300
Kompatibilný
Injekcia Droperidol 2.5 mg/ml
Injekcia Remifentanil hydrochloride 25 & 250 µg/ml
0,9% chlorid sodný 59
Kompatibilný
Injekcia Droperidol 0.4 mg/ml
Injekcia Sargramostim 10 µg/ml
0,9% chlorid sodný 335
Kompatibilný
Injekcia Droperidol 0.4 mg/ml
Injekcia Teniposide 0.1 mg/ml
5% glukóza 905
Nešpecifikovaná nekompatibilita Nezlučiteľný
Injekcia Droperidol
Injekcia Thiopental sodium
4009
Kompatibilný
Injekcia Droperidol 0.4 mg/ml
Injekcia Thiotepa 1 mg/ml
5% glukóza 249
Kompatibilný
Injekcia Droperidol 0,025 mg/ml
Injekcia Tramadol hydrochloride 1 mg/ml
5% glukóza 2814
Kompatibilný
Injekcia Droperidol 2,5 mg/ml
Injekcia Vinblastine sulfate 1 mg/ml
763
Kompatibilný
Injekcia Droperidol 2,5 mg/ml
Injekcia Vincristine sulfate 1 mg/ml
763
Kompatibilný
Injekcia Droperidol 0.4 mg/ml
Injekcia Vinorelbine tartrate 1 mg/ml
0,9% chlorid sodný 84

  Mentions Légales