Poslední aktualizace :
09/04/2024
Neuroleptikum   Droperidol  
Injekce
Stabilita roztoků Stabilita směsí Faktory ovlivňující stabilitu Kompatibilita Způsoby aplikace Odkazy Pdf
   Chemický vzorec  

Obchodní název   Obchodní název     

Trade names are indicative and excipients composition can be different depending on the country and manufacturers

Blofop Kolumbie
Dehidrobenzoperidol Portugalsko
Dehidrobenzperidol Belgie, Dánsko, Finsko, Lucembursko, Nizozemsko, Rakousko, Spojené arabské emiráty
Diprivan Argentina, Austrálie, Belgie, Chile, Francie, Kanada, Rakousko, Saúdská Arábie
Disoprivan NÏmecko
Dridol Švédsko
Droleptan Austrálie, Francie, Nový Zéland
Droperidol Chile, Francie, Kanada, MaÔarsko, Peru, USA
Fresofol Argentina
Gobbifol Argentina
Inapsine USA
Profol Argentina
Propofol Argentina, Austrálie, Belgie, Chile, Kanada, Kolumbie, Rakousko
Recofol Saúdská Arábie
Sintodian Itálie
Kompatibilita   Injekce   Kompatibilita : Droperidol              
Tato obrazovka ukazuje kompatibilitu nebo nekompatibilitu s, v tomto případě, typem nekompatibility (srážení, změna barvy, modifikace emulze atd.). Zde uvedené kompatibility jsou většinou pouze fyzikální, přičemž chemická stabilita každé molekuly je zřídka hodnocena. Hodnocení těchto směsí bylo studováno, aby se zvážila možnost podání Y-místa pacientovi. Tyto údaje nelze použít k přípravě směsí předem v pytlích nebo stříkačkách. Tento typ informací je k dispozici na obrazovce „Stabilita ve směsi“.
SlouËenina RozpouötÏdlo Odkazy
Kompatibilní
Injekce Droperidol 2,5 mg/ml
Injekce Aciclovir sodium 5 mg/ml
Chlorid sodný 0,9% 2335
Okamžité srážení Nekompatibilní
Injekce Droperidol 0.4 mg/ml
Injekce Allopurinol sodium 3 mg/ml
Chlorid sodný 0,9% 307
Kompatibilní
Injekce Droperidol 0.4 mg/ml
Injekce Amifostine 10 mg/ml
GlukÛza 5% 3
Nespecifikovaná nekompatibilita Nekompatibilní
Injekce Droperidol
Injekce Amobarbital sodium
4009
Okamžité srážení Nekompatibilní
Injekce Droperidol 2.5 mg/ml
Injekce Amphotericin B cholesteryl sulfate complex 0.83 mg/ml
GlukÛza 5% 921
Kompatibilní
Injekce Droperidol 2.5 mg/ml
Injekce Azithromycine 2 mg/ml
Chlorid sodný 0,9% 1800
Kompatibilní
Injekce Droperidol 0.4 mg/ml
Injekce Aztreonam 40 mg/ml
GlukÛza 5% 99
Kompatibilní
Injekce Droperidol 2.5 mg/ml
Injekce Bivalirudin 5 mg/ml
GlukÛza 5% 1713
Kompatibilní
Injekce Droperidol 0,05 mg/ml
Injekce Butorphanol tartrate 0,08 mg/ml
Chlorid sodný 0,9% 3378
Srážky po 4 hodinách Nekompatibilní
Injekce Droperidol 2.5 mg/ml
Injekce Caffeine 10 mg/ml
Žádné 3964
Okamžité srážení Nekompatibilní
Injekce Droperidol 2.5 mg/ml
Injekce Cefmetazole sodium 100 mg/ml
Voda pro injekci 93
Kompatibilní
Injekce Droperidol 2,5 mg/ml
Injekce Cimetidine hydrochloride 150 mg/ml
1438
Kompatibilní
Injekce Droperidol
Injekce Cisatracurium besylate
3601
Kompatibilní
Injekce Droperidol 2.5 mg/ml
Injekce Cisatracurium besylate 0.1 >> 5 mg/ml
GlukÛza 5% 299
Kompatibilní
Injekce Droperidol 0.4 mg/ml
Injekce Cladribine 0.5 mg/ml
NaCl 0,9% + antibakterial 1496
Kompatibilní
Injekce Droperidol 0.4 mg/ml
Injekce Cladribine 0.015 mg/ml
Chlorid sodný 0,9% 1496
Okamžité srážení Nekompatibilní
Injekce Droperidol 2,5 mg/ml
Injekce Cloxacillin sodium 100 mg/ml
Voda pro injekci 3012
Kompatibilní
Injekce Droperidol 2.5 mg/ml
Injekce Dexmedetomidine 4 µg/ml
Chlorid sodný 0,9% 1712
Kompatibilní
Injekce Droperidol 0.4 mg/ml
Injekce Docetaxel 0.9 mg/ml
GlukÛza 5% 1754
Kompatibilní
Injekce Droperidol 2,5 mg/ml
Injekce Doxorubicin hydrochloride 2 mg/ml
763
Kompatibilní
Injekce Droperidol 0.4 mg/ml
Injekce Doxorubicin hydrochloride liposome peg 0.4 mg/ml
GlukÛza 5% 251
Kompatibilní
Injekce Droperidol 0.4 mg/ml
Injekce Etoposide phosphate 5 mg/ml
GlukÛza 5% 1410
Kompatibilní
Injekce Droperidol 0.4 mg/ml
Injekce Filgrastim 30 µg/ml
GlukÛza 5% 244
Kompatibilní
Injekce Droperidol 0.4 mg/ml
Injekce Fludarabine phosphate 1 mg/ml
GlukÛza 5% 492
Okamžité srážení Nekompatibilní
Injekce Droperidol 2,5 mg/ml
Injekce Fluorouracil 50 mg/ml
763
Nestabilita emulze po 1 hodině Nekompatibilní
Injekce Droperidol 0.4 mg/ml
Parenterální výživa (lipidy) 1415
Kompatibilní
Injekce Droperidol 0.4 mg/ml
Injekce Famotidine 2 mg/ml
Chlorid sodný 0,9% 215
Kompatibilní
Injekce Droperidol 2.5 mg/ml
Injekce Fenoldopam mesylate 80 µg/ml
Chlorid sodný 0,9% 1803
Kompatibilní
Injekce Droperidol 2.5 mg/ml
Injekce Fluconazole 2 mg/ml
Chlorid sodný 0,9% 496
Nespecifikovaná nekompatibilita Nekompatibilní
Injekce Droperidol
Injekce Fluorouracil
3474
Okamžité srážení Nekompatibilní
Injekce Droperidol 2.5 mg/ml
Injekce Foscarnet sodium 24 mg/ml
Žádné 73
Kompatibilní
Injekce Droperidol 0.4 mg/ml
Parenterální výživa (binární směs) 301
Okamžité srážení Nekompatibilní
Injekce Droperidol 2,5 mg/ml
Injekce Folinate calcium 10 mg/ml
763
Okamžité srážení Nekompatibilní
Injekce Droperidol 2,5 mg/ml
Injekce Furosemide 10 mg/ml
763
Okamžité srážení Nekompatibilní
Injekce Droperidol 2.5 mg/ml
Injekce Furosemide 10 mg/ml
1088
Kompatibilní
Injekce Droperidol 0.4 mg/ml
Injekce Gemcitabine hydrochloride 10 mg/ml
Chlorid sodný 0,9% 1423
Kompatibilní
Injekce Droperidol
Injekce Glycopyrronium bromide
3599
Kompatibilní
Injekce Droperidol 0.4 mg/ml
Injekce Granisetron hydrochloride 0.05 mg/ml
GlukÛza 5% 182
Kompatibilní
Injekce Droperidol 1.25 mg/ml
Injekce Heparin sodium 1 UI/ml
RingerŐs laktátový roztok 1228
Nespecifikovaná nekompatibilita Nekompatibilní
Injekce Droperidol
Injekce Heparin sodium
3540
Okamžité srážení Nekompatibilní
Injekce Droperidol 2,5 mg/ml
Injekce Heparin sodium 1000 UI/ml
763
Kompatibilní
Injekce Droperidol 1.25 mg/ml
Injekce Heparin sodium 1 UI/ml
NaCl 0,9% nebo GlukÛza 5% 1228
Kompatibilní
Injekce Droperidol 2.5 mg/ml
Injekce Hetastarch 60 mg/ml
Zvláštní rozpouštědla 1721
Kompatibilní
Injekce Droperidol 1.25 mg/ml
Injekce Hydrocortisone sodium succinate 1 mg/ml
NaCl 0,9% nebo GlukÛza 5% 1228
Kompatibilní
Injekce Droperidol 1.25 mg/ml
Injekce Hydrocortisone sodium succinate 1 mg/ml
RingerŐs laktátový roztok 1228
Kompatibilní
Injekce Droperidol 0.04 & 2.5 mg/ml
Injekce Idarubicin hydrochloride 1 mg/ml
Chlorid sodný 0,9% 491
Okamžité srážení Nekompatibilní
Injekce Droperidol 0.4 mg/ml
Injekce Lansoprazole 0.55 mg/ml
Chlorid sodný 0,9% 1625
Kompatibilní
Injekce Droperidol 0.4 mg/ml
Injekce Linezolid 2 mg/ml
Žádné 1925
Kompatibilní
Injekce Droperidol 0,05 mg/ml
Injekce Lornoxicam 0,4 mg/ml
Chlorid sodný 0,9% 4429
Kompatibilní
Injekce Droperidol 0.4 mg/ml
Injekce Melphalan 0.1 mg/ml
Chlorid sodný 0,9% 169
Nespecifikovaná nekompatibilita Nekompatibilní
Injekce Droperidol
Injekce Methohexital sodium
4009
Nespecifikovaná nekompatibilita Nekompatibilní
Injekce Droperidol
Injekce Methotrexate sodium
3637
Okamžité srážení Nekompatibilní
Injekce Droperidol 2.5 mg/ml
Injekce Methotrexate sodium 25 mg/ml
1088
Okamžité srážení Nekompatibilní
Injekce Droperidol 2,5 mg/ml
Injekce Methotrexate sodium 25 mg/ml
763
Kompatibilní
Injekce Droperidol 2,5 mg/ml
Injekce Metoclopramide hydrochloride 5 mg/ml
763
Kompatibilní
Injekce Droperidol 1.25 mg/ml
Injekce Midazolam hydrochloride 2.5 mg/ml
Žádné 404
Kompatibilní
Injekce Droperidol 2.5 mg/ml
Injekce N-acetylcysteine 200 mg/ml
Žádné 3766
Okamžité srážení Nekompatibilní
Injekce Droperidol 2.5 mg/ml
Injekce Nafcillin sodium 33 mg/ml
Chlorid sodný 0,9% 1366
Kompatibilní
Injekce Droperidol 2,5 & 5 mg/ml
Injekce Nalbuphine hydrochloride 5 & 10 mg/ml
616
Kompatibilní
Injekce Droperidol 2.5 mg/ml
Injekce Naloxone hydrochloride 0.4 mg/ml
Žádné 3408
Kompatibilní
Injekce Droperidol 0,052 mg/ml
Injekce Nefopam 2,5 mg/ml
Chlorid sodný 0,9% 4267
Srážky po 24 hodinách Nekompatibilní
Injekce Droperidol 1.25 mg/ml
Injekce Ondansetron hydrochloride 1 mg/ml
Chlorid sodný 0,9% 815
Kompatibilní
Injekce Droperidol 0.4 mg/ml
Injekce Ondansetron hydrochloride 1 mg/ml
Chlorid sodný 0,9% 334
Kompatibilní
Injekce Droperidol 2,5 mg/ml
Injekce Oxaliplatin 0,5 mg/ml
GlukÛza 5% 1662
Kompatibilní
Injekce Droperidol 0.4 mg/ml
Injekce Paclitaxel 1.2 mg/ml
GlukÛza 5% 248
Okamžité srážení Nekompatibilní
Injekce Droperidol 2.5 mg/ml
Injekce Pemetrexed disodium 20 mg/ml
Chlorid sodný 0,9% 1953
Nespecifikovaná nekompatibilita Nekompatibilní
Injekce Droperidol
Injekce Pentobarbital sodium
4009
Kompatibilní
Injekce Droperidol 2.5 mg/ml
Injekce Pethidine hydrochloride 10 mg/ml
GlukÛza 5% 62
Nespecifikovaná nekompatibilita Nekompatibilní
Injekce Droperidol
Injekce Phenobarbital sodium
4009
Okamžité srážení Nekompatibilní
Injekce Droperidol 0.4 mg/ml
Injekce Piperacillin sodium / tazobactam 40/5 mg/ml
GlukÛza 5% 81
Kompatibilní
Injekce Droperidol 1.25 mg/ml
Injekce Potassium chloride 40 mEq/l
RingerŐs laktátový roztok 1228
Kompatibilní
Injekce Droperidol 1.25 mg/ml
Injekce Potassium chloride 40 mEq/l
NaCl 0,9% nebo GlukÛza 5% 1228
Kompatibilní
Injekce Droperidol 0.4 mg/ml
Injekce Propofol 10 mg/ml
Žádné 300
Kompatibilní
Injekce Droperidol 2.5 mg/ml
Injekce Remifentanil hydrochloride 25 & 250 µg/ml
Chlorid sodný 0,9% 59
Kompatibilní
Injekce Droperidol 0.4 mg/ml
Injekce Sargramostim 10 µg/ml
Chlorid sodný 0,9% 335
Kompatibilní
Injekce Droperidol 0.4 mg/ml
Injekce Teniposide 0.1 mg/ml
GlukÛza 5% 905
Nespecifikovaná nekompatibilita Nekompatibilní
Injekce Droperidol
Injekce Thiopental sodium
4009
Kompatibilní
Injekce Droperidol 0.4 mg/ml
Injekce Thiotepa 1 mg/ml
GlukÛza 5% 249
Kompatibilní
Injekce Droperidol 0,025 mg/ml
Injekce Tramadol hydrochloride 1 mg/ml
GlukÛza 5% 2814
Kompatibilní
Injekce Droperidol 2,5 mg/ml
Injekce Vinblastine sulfate 1 mg/ml
763
Kompatibilní
Injekce Droperidol 2,5 mg/ml
Injekce Vincristine sulfate 1 mg/ml
763
Kompatibilní
Injekce Droperidol 0.4 mg/ml
Injekce Vinorelbine tartrate 1 mg/ml
Chlorid sodný 0,9% 84

  Mentions Légales