Viimane versioon :
09/04/2024
Neuroleptikum   Droperidol  
Süsteravim
Stabiilsus lahustes Stabiilsust mõjutavad tegurid Stabiilsust mõjutavad faktorid Sobimatus Manustamis viis Viited Pdf
   Keemiline struktuur  

Kaubanduslikud nimed erinevates maades   Kaubanduslikud nimed erinevates maades     

Preparaatide nimed on näitlikud ja abianete sisaldus võib erineda sõltuvalt riigist ja laborist

Blofop Kolumbia
Dehidrobenzoperidol Portugal
Dehidrobenzperidol Araabia Ühendemiraadid, Austria, Belgia, Holland, Luksemburg, Soome, Taani
Diprivan Argentiina, Austraalia, Austria, Belgia, Kanada, Prantsusmaa, Saudi Araabia, Tšiili
Disoprivan Saksamaa
Dridol Rootsi
Droleptan Austraalia, Prantsusmaa, Uus-Meremaa
Droperidol Ameerika ühendriigid, Kanada, Maroko, Prantsusmaa, Tšiili, Ungari
Fresofol Argentiina
Gobbifol Argentiina
Inapsine Ameerika ühendriigid
Profol Argentiina
Propofol Argentiina, Austraalia, Austria, Belgia, Kanada, Kolumbia, Tšiili
Recofol Saudi Araabia
Sintodian Itaalia
Sobimatus   Süsteravim   Sobimatus : Droperidol              
Sellel lehel kuvatakse sobimatusi ja sobimatuse tüüpi (sadenemine, värvuse muutus, emulsiooni modifitseerumine jne). Enamasti on siin lehel kuvatud füüsikalised sobimatused, kuna molekulide keemilist stabiilsust hinnatakse harva. Hinnatud on segude sobivust Y-liinis. Antud infot ei saa kasutada ravimite sobivuse hindamiseks juhul, kui ravimid on segatud süstaldes või infusioonikottides. See info on lehel « stabiilsus segudes ».
Ingredient Lahusti Viited
Ühilduv
Süsteravim Droperidol 2,5 mg/ml
Süsteravim Aciclovir sodium 5 mg/ml
Naatriumkloriid 0.9% 2335
Kohene sade Sobimatu
Süsteravim Droperidol 0.4 mg/ml
Süsteravim Allopurinol sodium 3 mg/ml
Naatriumkloriid 0.9% 307
Ühilduv
Süsteravim Droperidol 0.4 mg/ml
Süsteravim Amifostine 10 mg/ml
Glükoos 5% 3
Täpsustamata sobimatus Sobimatu
Süsteravim Droperidol
Süsteravim Amobarbital sodium
4009
Kohene sade Sobimatu
Süsteravim Droperidol 2.5 mg/ml
Süsteravim Amphotericin B cholesteryl sulfate complex 0.83 mg/ml
Glükoos 5% 921
Ühilduv
Süsteravim Droperidol 2.5 mg/ml
Süsteravim Azithromycine 2 mg/ml
Naatriumkloriid 0.9% 1800
Ühilduv
Süsteravim Droperidol 0.4 mg/ml
Süsteravim Aztreonam 40 mg/ml
Glükoos 5% 99
Ühilduv
Süsteravim Droperidol 2.5 mg/ml
Süsteravim Bivalirudin 5 mg/ml
Glükoos 5% 1713
Ühilduv
Süsteravim Droperidol 0,05 mg/ml
Süsteravim Butorphanol tartrate 0,08 mg/ml
Naatriumkloriid 0.9% 3378
Sade 4 tunni pärast Sobimatu
Süsteravim Droperidol 2.5 mg/ml
Süsteravim Caffeine 10 mg/ml
Mitte ükski 3964
Kohene sade Sobimatu
Süsteravim Droperidol 2.5 mg/ml
Süsteravim Cefmetazole sodium 100 mg/ml
Süstevesi 93
Ühilduv
Süsteravim Droperidol 2,5 mg/ml
Süsteravim Cimetidine hydrochloride 150 mg/ml
1438
Ühilduv
Süsteravim Droperidol
Süsteravim Cisatracurium besylate
3601
Ühilduv
Süsteravim Droperidol 2.5 mg/ml
Süsteravim Cisatracurium besylate 0.1 >> 5 mg/ml
Glükoos 5% 299
Ühilduv
Süsteravim Droperidol 0.4 mg/ml
Süsteravim Cladribine 0.5 mg/ml
NaCl 0,9%+  apürogeenne vesi 1496
Ühilduv
Süsteravim Droperidol 0.4 mg/ml
Süsteravim Cladribine 0.015 mg/ml
Naatriumkloriid 0.9% 1496
Kohene sade Sobimatu
Süsteravim Droperidol 2,5 mg/ml
Süsteravim Cloxacillin sodium 100 mg/ml
Süstevesi 3012
Ühilduv
Süsteravim Droperidol 2.5 mg/ml
Süsteravim Dexmedetomidine 4 µg/ml
Naatriumkloriid 0.9% 1712
Ühilduv
Süsteravim Droperidol 0.4 mg/ml
Süsteravim Docetaxel 0.9 mg/ml
Glükoos 5% 1754
Ühilduv
Süsteravim Droperidol 2,5 mg/ml
Süsteravim Doxorubicin hydrochloride 2 mg/ml
763
Ühilduv
Süsteravim Droperidol 0.4 mg/ml
Süsteravim Doxorubicin hydrochloride liposome peg 0.4 mg/ml
Glükoos 5% 251
Ühilduv
Süsteravim Droperidol 0.4 mg/ml
Süsteravim Etoposide phosphate 5 mg/ml
Glükoos 5% 1410
Ühilduv
Süsteravim Droperidol 0.4 mg/ml
Süsteravim Filgrastim 30 µg/ml
Glükoos 5% 244
Ühilduv
Süsteravim Droperidol 0.4 mg/ml
Süsteravim Fludarabine phosphate 1 mg/ml
Glükoos 5% 492
Kohene sade Sobimatu
Süsteravim Droperidol 2,5 mg/ml
Süsteravim Fluorouracil 50 mg/ml
763
Emulsiooni ebastabiilsus 1 tunni pärast Sobimatu
Süsteravim Droperidol 0.4 mg/ml
Parenteraalse toitmise (lipiidide) 1415
Ühilduv
Süsteravim Droperidol 0.4 mg/ml
Süsteravim Famotidine 2 mg/ml
Naatriumkloriid 0.9% 215
Ühilduv
Süsteravim Droperidol 2.5 mg/ml
Süsteravim Fenoldopam mesylate 80 µg/ml
Naatriumkloriid 0.9% 1803
Ühilduv
Süsteravim Droperidol 2.5 mg/ml
Süsteravim Fluconazole 2 mg/ml
Naatriumkloriid 0.9% 496
Täpsustamata sobimatus Sobimatu
Süsteravim Droperidol
Süsteravim Fluorouracil
3474
Kohene sade Sobimatu
Süsteravim Droperidol 2.5 mg/ml
Süsteravim Foscarnet sodium 24 mg/ml
Mitte ükski 73
Ühilduv
Süsteravim Droperidol 0.4 mg/ml
Parenteraalse toitmise (lipiide tasuta) 301
Kohene sade Sobimatu
Süsteravim Droperidol 2,5 mg/ml
Süsteravim Folinate calcium 10 mg/ml
763
Kohene sade Sobimatu
Süsteravim Droperidol 2,5 mg/ml
Süsteravim Furosemide 10 mg/ml
763
Kohene sade Sobimatu
Süsteravim Droperidol 2.5 mg/ml
Süsteravim Furosemide 10 mg/ml
1088
Ühilduv
Süsteravim Droperidol 0.4 mg/ml
Süsteravim Gemcitabine hydrochloride 10 mg/ml
Naatriumkloriid 0.9% 1423
Ühilduv
Süsteravim Droperidol
Süsteravim Glycopyrronium bromide
3599
Ühilduv
Süsteravim Droperidol 0.4 mg/ml
Süsteravim Granisetron hydrochloride 0.05 mg/ml
Glükoos 5% 182
Ühilduv
Süsteravim Droperidol 1.25 mg/ml
Süsteravim Heparin sodium 1 UI/ml
Ringer laktaat 1228
Täpsustamata sobimatus Sobimatu
Süsteravim Droperidol
Süsteravim Heparin sodium
3540
Kohene sade Sobimatu
Süsteravim Droperidol 2,5 mg/ml
Süsteravim Heparin sodium 1000 UI/ml
763
Ühilduv
Süsteravim Droperidol 1.25 mg/ml
Süsteravim Heparin sodium 1 UI/ml
NaCl 0,9% või glükoos 5% 1228
Ühilduv
Süsteravim Droperidol 2.5 mg/ml
Süsteravim Hetastarch 60 mg/ml
Konkreetsed lahusti 1721
Ühilduv
Süsteravim Droperidol 1.25 mg/ml
Süsteravim Hydrocortisone sodium succinate 1 mg/ml
NaCl 0,9% või glükoos 5% 1228
Ühilduv
Süsteravim Droperidol 1.25 mg/ml
Süsteravim Hydrocortisone sodium succinate 1 mg/ml
Ringer laktaat 1228
Ühilduv
Süsteravim Droperidol 0.04 & 2.5 mg/ml
Süsteravim Idarubicin hydrochloride 1 mg/ml
Naatriumkloriid 0.9% 491
Kohene sade Sobimatu
Süsteravim Droperidol 0.4 mg/ml
Süsteravim Lansoprazole 0.55 mg/ml
Naatriumkloriid 0.9% 1625
Ühilduv
Süsteravim Droperidol 0.4 mg/ml
Süsteravim Linezolid 2 mg/ml
Mitte ükski 1925
Ühilduv
Süsteravim Droperidol 0,05 mg/ml
Süsteravim Lornoxicam 0,4 mg/ml
Naatriumkloriid 0.9% 4429
Ühilduv
Süsteravim Droperidol 0.4 mg/ml
Süsteravim Melphalan 0.1 mg/ml
Naatriumkloriid 0.9% 169
Täpsustamata sobimatus Sobimatu
Süsteravim Droperidol
Süsteravim Methohexital sodium
4009
Täpsustamata sobimatus Sobimatu
Süsteravim Droperidol
Süsteravim Methotrexate sodium
3637
Kohene sade Sobimatu
Süsteravim Droperidol 2.5 mg/ml
Süsteravim Methotrexate sodium 25 mg/ml
1088
Kohene sade Sobimatu
Süsteravim Droperidol 2,5 mg/ml
Süsteravim Methotrexate sodium 25 mg/ml
763
Ühilduv
Süsteravim Droperidol 2,5 mg/ml
Süsteravim Metoclopramide hydrochloride 5 mg/ml
763
Ühilduv
Süsteravim Droperidol 1.25 mg/ml
Süsteravim Midazolam hydrochloride 2.5 mg/ml
Mitte ükski 404
Ühilduv
Süsteravim Droperidol 2.5 mg/ml
Süsteravim N-acetylcysteine 200 mg/ml
Mitte ükski 3766
Kohene sade Sobimatu
Süsteravim Droperidol 2.5 mg/ml
Süsteravim Nafcillin sodium 33 mg/ml
Naatriumkloriid 0.9% 1366
Ühilduv
Süsteravim Droperidol 2,5 & 5 mg/ml
Süsteravim Nalbuphine hydrochloride 5 & 10 mg/ml
616
Ühilduv
Süsteravim Droperidol 2.5 mg/ml
Süsteravim Naloxone hydrochloride 0.4 mg/ml
Mitte ükski 3408
Ühilduv
Süsteravim Droperidol 0,052 mg/ml
Süsteravim Nefopam 2,5 mg/ml
Naatriumkloriid 0.9% 4267
Sademed 24 tunni pärast Sobimatu
Süsteravim Droperidol 1.25 mg/ml
Süsteravim Ondansetron hydrochloride 1 mg/ml
Naatriumkloriid 0.9% 815
Ühilduv
Süsteravim Droperidol 0.4 mg/ml
Süsteravim Ondansetron hydrochloride 1 mg/ml
Naatriumkloriid 0.9% 334
Ühilduv
Süsteravim Droperidol 2,5 mg/ml
Süsteravim Oxaliplatin 0,5 mg/ml
Glükoos 5% 1662
Ühilduv
Süsteravim Droperidol 0.4 mg/ml
Süsteravim Paclitaxel 1.2 mg/ml
Glükoos 5% 248
Kohene sade Sobimatu
Süsteravim Droperidol 2.5 mg/ml
Süsteravim Pemetrexed disodium 20 mg/ml
Naatriumkloriid 0.9% 1953
Täpsustamata sobimatus Sobimatu
Süsteravim Droperidol
Süsteravim Pentobarbital sodium
4009
Ühilduv
Süsteravim Droperidol 2.5 mg/ml
Süsteravim Pethidine hydrochloride 10 mg/ml
Glükoos 5% 62
Täpsustamata sobimatus Sobimatu
Süsteravim Droperidol
Süsteravim Phenobarbital sodium
4009
Kohene sade Sobimatu
Süsteravim Droperidol 0.4 mg/ml
Süsteravim Piperacillin sodium / tazobactam 40/5 mg/ml
Glükoos 5% 81
Ühilduv
Süsteravim Droperidol 1.25 mg/ml
Süsteravim Potassium chloride 40 mEq/l
Ringer laktaat 1228
Ühilduv
Süsteravim Droperidol 1.25 mg/ml
Süsteravim Potassium chloride 40 mEq/l
NaCl 0,9% või glükoos 5% 1228
Ühilduv
Süsteravim Droperidol 0.4 mg/ml
Süsteravim Propofol 10 mg/ml
Mitte ükski 300
Ühilduv
Süsteravim Droperidol 2.5 mg/ml
Süsteravim Remifentanil hydrochloride 25 & 250 µg/ml
Naatriumkloriid 0.9% 59
Ühilduv
Süsteravim Droperidol 0.4 mg/ml
Süsteravim Sargramostim 10 µg/ml
Naatriumkloriid 0.9% 335
Ühilduv
Süsteravim Droperidol 0.4 mg/ml
Süsteravim Teniposide 0.1 mg/ml
Glükoos 5% 905
Täpsustamata sobimatus Sobimatu
Süsteravim Droperidol
Süsteravim Thiopental sodium
4009
Ühilduv
Süsteravim Droperidol 0.4 mg/ml
Süsteravim Thiotepa 1 mg/ml
Glükoos 5% 249
Ühilduv
Süsteravim Droperidol 0,025 mg/ml
Süsteravim Tramadol hydrochloride 1 mg/ml
Glükoos 5% 2814
Ühilduv
Süsteravim Droperidol 2,5 mg/ml
Süsteravim Vinblastine sulfate 1 mg/ml
763
Ühilduv
Süsteravim Droperidol 2,5 mg/ml
Süsteravim Vincristine sulfate 1 mg/ml
763
Ühilduv
Süsteravim Droperidol 0.4 mg/ml
Süsteravim Vinorelbine tartrate 1 mg/ml
Naatriumkloriid 0.9% 84

  Mentions Légales