Cập nhật lần cuối :
08/05/2024
Thuốc kháng histamin H1   Promethazine hydrochloride  
Dạng tiêm
Tính ổn định của các dung dịch Độ ổn định khi trộn lẫn Những yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định Khả năng tương thích Đường dùng Tài liệu tham khảo Pdf
   Cấu trúc hóa học  

Tên thương mại   Tên thương mại     

Các tên thương mại được cung cấp và thành phần tá dược có thể khác nhau giữa các quốc gia và các hãng dược

Atosil Đức
Chemoprozin Iran
Diphergan Ba Lan
Farganesse Ý
Fenergan Argentina, Bồ Đào Nha, Brazil
Frinova Tây Ban Nha
Phenergan Anh, Bỉ, Hà Lan, Hoa Kỳ, Iran, Ireland, Luxembourg, Morocco, Pháp, Úc
Pipolphen Hungary
Promethazin Đức
Promethazina Argentina
Promethazine Anh, Canada, Hà Lan, Hoa Kỳ, Iran, Ireland, Malaysia, Úc
Promethazine hydrochloride Malaysia, New zealand
Protazin Đức
Titanox Hy Lạp
Tài liệu tham khảo   Dạng tiêm   Tài liệu tham khảo : Promethazine hydrochloride  
Loại Nguồn
3 Tạp chí Trissel LA, Martinez JF.
Compatibility of amifostine with selected drugs during simulated Y-site administration.
Am J Health-Syst Pharm 1995 ; 52: 2208-2212.
36 Tạp chí Alex S, Gupta SL, Minor JR, Turcovski-Corrales S, Gallelli JF, Taub D, Piscitelli SC.
Compatibility and activity of aldesleukin (recombinant interleukin-2) in presence of selected drugs during simulated Y-site administration: Evaluation of three methods.
Am J Health-Syst Pharm 1995 ; 52: 2423-2426.
58 Tạp chí Parker WA.
Physical compatibility of ranitidine HCl with preoperative injectable medications.
Can J Hosp Pharm 1985 ; 38: 160-161.
73 Tạp chí Lor E, Takagi J.
Visual compatibility of foscarnet with other injectable drugs.
Am J Hosp Pharm 1990 ; 47: 157-159.
81 Tạp chí Trissel LA, Martinez JF.
Compatibility of piperacillin sodium plus tazobactam with selected drugs during simulated Y-site injection.
Am J Hosp Pharm 1994 ; 51: 672-678.
84 Tạp chí Trissel LA, Martinez JF.
Visual, turbidimetric, and particle-content assessment of compatibility of vinorelbine tartrate with selected drugs during simulated Y-site injection.
Am J Hosp Pharm 1994 ; 51: 495-499.
93 Tạp chí Hutchings SR, Rusho WJ, Tyler LS.
Compatibility of cefmetazole sodium with commonly used drugs during Y-site delivery.
Am J Health-Syst Pharm 1996 ; 53: 2185-2188.
99 Tạp chí Trissel LA, Martinez JF.
Compatibility of aztreonam with selected drugs during simulated Y-site administration.
Am J Health-Syst Pharm 1995 ; 52: 1086-1090.
103 Tạp chí Erickson SH, Ulici D.
Incompatibility of cefotetan disodium and promethazine hydrochloride.
Am J Health-Syst Pharm 1995 ; 52: 1347.
106 Tạp chí Scott SM.
Incompatibility of cefoperazone and promethazine.
Am J Hosp Pharm 1990 ; 47: 519.
124 Tạp chí Abubakar AA, Mustapha A, Wambebe OC.
An in vitro interaction between promethazine hydrochloride and chloroquine phosphate.
Int Pharm J 1993 ; 7: 14-19.
169 Tạp chí Trissel LA, Martinez JF.
Physical compatibility of melphalan with selected drugs during simulated Y-site administration.
Am J Hosp Pharm 1993 ; 50: 2359-2363.
182 Tạp chí Trissel LA, Gilbert DL, Martinez JF.
Compatibility of granisetron hydrochloride with selected drugs during simulated Y-site administration.
Am J Health-Syst Pharm 1997 ; 54: 56-60.
244 Tạp chí Trissel LA, Martinez JF.
Compatibility of filgrastim with selected drugs during simulated Y-site administration.
Am J Hosp Pharm 1994 ; 51: 1907-1913.
249 Tạp chí Trissel LA, Martinez JF.
Compatibility of thiotepa (lyophilized) with selected drugs during simulated Y-site administration.
Am J Health-Syst Pharm 1996 ; 53: 1041-1045.
251 Tạp chí Trissel LA, Gilbert DL, Martinez JF.
Compatibility of doxorubicin hydrochloride liposome injection with selected other drugs during simulated Y-site administration.
Am J Health-Syst Pharm 1997 ; 54: 2708-2713.
253 Tạp chí Trissel LA, Chandler SW, Folstad JT.
Visual compatibility of amsacrine with selected drugs during simulated Y-site injection.
Am J Hosp Pharm 1990 ; 47: 2525-2528.
288 Tạp chí Cervenka P, Dejong DJ, Butler BL, Monzingo MD.
Visual compatibility of injectable ciprofloxacin lactate with selected injectable drugs during simulated Y-site administration.
Hosp Pharm 1992 ; 27: 957-958,961-962.
299 Tạp chí Trissel LA, Martinez JF, Gilbert DL.
Compatibility of cisatracurium besylate with selected drugs during simulated Y-site administration.
Am J Health-Syst Pharm 1997 ; 54: 1735-1741.
301 Tạp chí Trissel LA, Gilbert DL, Martinez JF, Baker MB, Walter WV, Mirtallo JM.
Compatibility of parenteral nutrient solutions with selected drugs during simulated Y-site administration.
Am J Health-Syst Pharm 1997 ; 54: 1295-1300.
307 Tạp chí Trissel LA, Martinez JF.
Compatibility of allopurinol sodium with selected drugs during simulated Y-site administration.
Am J Hosp Pharm 1994 ; 51: 1792-1799.
334 Tạp chí Trissel LA, Tramonte SM, Grilley BJ.
Visual compatibility of ondansetron hydrochloride with selected drugs during simulated Y-site injection.
Am J Hosp Pharm 1991 ; 48: 988-992.
335 Tạp chí Trissel LA, Bready BB, Kwan JW, Santiago NM.
Visual compatibility of sargramostim with selected antineoplasic agents, anti-infectives, or other drugs during simulated Y-site injection.
Am J Hosp Pharm 1992 ; 49: 402-406.
350 Tạp chí Martens HJ, De Goede PN, Van Loenen AC.
Sorption of various drugs in polyvinyl chloride, glass, and polyethylene-lined infusion containers.
Am J Hosp Pharm 1990 ; 47: 369-373.
404 Tạp chí Forman JK, Souney PF.
Visual compatibility of midazolam hydrochloride with common preoperative injectable medications.
Am J Hosp Pharm 1987 ; 44: 2298-2299.
476 Tạp chí Knapp AJ, Mauro VF, Alexander KS.
Incompatibility of ketorolac tromethamine with selected postoperative drugs.
Am J Hosp Pharm 1992 ; 49: 2960-2962.
492 Tạp chí Trissel LA, Parks NPT, Santiago NM.
Visual compatibility of fludarabine phosphate with antineoplastic drugs, anti-infectives, and other selected drugs during simulated Y-site injection.
Am J Hosp Pharm 1991 ; 48: 2186-2189.
496 Tạp chí Lor E, Sheybani T, Takagi J.
Visual compatibility of fluconazole with commonly used injectable drugs during simulated Y-site administration.
Am J Hosp Pharm 1991 ; 48: 744-746.
518 Tạp chí Jimenez MD.
Visual compatibility of nalbuphine hydrochloride and promethazine hydrochloride.
Am J Hosp Pharm 1988 ; 45: 1278.
616 Tạp chí Jump WG, Plaza VM, Poremba A.
Compatibility of nalbuphine hydrochloride with other preoperative medications.
Am J Hosp Pharm 1982 ; 39: 841-843.
795 Tạp chí Henderson F.
21-day compatibility of hydromorphone hydrochloride and promethazine hydrochloride in a cassette.
Am J Health-Syst Pharm 1996 ; 53: 2338-2339.
905 Tạp chí Trissel LA, Martinez JF.
Screening teniposide for Y-site physical incompatibilities.
Hosp Pharm 1994 ; 29: 1010-1017.
921 Tạp chí Trissel LA, Gilbert DL, Martinez JF.
Incompatibility and compatibility of amphotericin B cholesteryl sulfate complex with selected other drugs during simulated Y-site administration.
Hosp Pharm 1998 ; 33: 284-292.
1069 Tạp chí Peek BT, Webster KD, Da Camara CC.
Stability and compatibility of promethazine hydrochloride and dihydroergotamine mesylate in combination.
Am J Health-Syst Pharm 1999 ; 56: 1835-1838.
1200 Tạp chí Chaudry IA, Bruey KP, Hurlburt LE, Oden EM.
Compatibility of netilmycin sulfate injection with commonly used intravenous injections and additives.
Am J Hosp Pharm 1981 ; 38: 1737-1742.
1228 Tạp chí Allen LV, Stiles ML.
Compatibility of various admixtures at Y-injection sites of intravenous administration sets. Part2.
Am J Hosp Pharm 1981 ; 38: 380-381.
1232 Tạp chí Beatson C, Taylor A.
A physical compatibility study of furosemide & flucloxacillin injections.
Br J Pharm Pract 1987 ; 9: 223-226, 236.
1410 Tạp chí Trissel LA, Martinez JF, Simmons M.
Compatibility of etoposide phosphate with selected drugs during simulated Y-site injection.
J Am Pharm Assoc 1999 ; 39: 141-145.
1415 Tạp chí Trissel L.A, Gilbert D.L, Martinez J.F, Baker M.B, Walter W.V, Mirtallo J.M.
Compatibility of medications with 3-in-1 parenteral nutrition admixtures.
JPEN 1999 ; 23: 67-74.
1423 Tạp chí Trissel LA, Martinez JF, Gilbert DL.
Compatibility of gemcitabine hyrochloride with 107 selected drugs during simulated Y-site injection.
J Am Pharm Assoc 1999 ; 39: 514-518.
1438 Tạp chí Souney PF, Solomon MA, Stancher D.
Visual compatibility of cimetidine hydrochloride wih common preoperative injectable medications.
Am J Hosp Pharm 1984 ; 41: 1840-1841.
1496 Tạp chí Trissel LA, Martinez JF, Gilbert DL.
Screening cladribine for Y-site physical compatibility with selected drugs.
Hosp Pharm 1996 ; 31: 1425-1428.
1625 Tạp chí Trissel LA, Saenz C, Williams YW, Ingram D.
Incompatibilities of lansoprazole injection with other drugs during simulated Y-site coadministration.
Int J Pharm Compound 2001 ; 5: 314-321.
1662 Tạp chí Trissel LA, Saenz CA, Ingram DS, Ogundele AB.
Compatibility screening of oxaliplatin during simulated Y-site administration with other drugs.
J Oncol Pharm Practice 2002 ; 8: 33-37.
1712 Tạp chí Trissel LA, Saenz CA.
Compatibility screening of Precedex during simulated Y-site administration with other drugs.
Int J Pharm Compound 2002 ; 6: 230-233.
1713 Tạp chí Trissel LA, Saenz CA.
Compatibility screening of bivalirudin during simulated Y-site administration with other drugs.
Int J Pharm Compound 2002 ; 6: 311-315.
1721 Tạp chí Trissel LA, Williams KY, Baker MB.
Compatibility screening of Hextend during simulated Y-site administration with other drugs.
Int J Pharm Compound 2001 ; 5: 69-72.
1739 Tạp chí Scott SM.
Incompatibility of cefperazone and promethazine.
Am J Health-Syst Pharm 1990 ; 47: 519.
1754 Tạp chí Trissel LA, Gilbert DL, Wolkin AC.
Compatibility of docetaxel with selected drugs during simulated Y-site administration.
Int J Pharm Compound 1999 ; 3: 241-244.
1803 Tạp chí Trissel, LA, Saenz CA, Ogundele OB, Ingram D, Baker MB.
Compatibility of fenoldopam mesylate with other drugs during simulated Y-site administration.
Am J Health-Syst Pharm 2003 ; 60: 80-85.
1925 Tạp chí Trissel LA , Williams KY, Gilbert DL.
Compatibility screening of linezolid injection during simulated Y-site administration with other drugs and infusion solutions.
J Am Pharm Assoc 2000 ; 40: 515-519.
1953 Tạp chí Trissel LA, Saenz CA, Ogundele AB, Ingram DS.
Physical compatibility of pemetrexed disodium with other drugs during simulated Y-site administration.
Am J Health-Syst Pharm 2004 ; 61: 2289-2293.
2087 Tạp chí Ferreira E, Forest JM, Hildgen P.
Compatibility of dimenhydrinate injectable by Y administration.
Pharmactuel 2004 ; 37: 17-20.
2109 Tạp chí Pelletier E, Forest JM, Hildgen P.
Compatibilité de la kétamine injectable lors de l’administration en dérivé avec d’autres médicaments usuels.
Pharmactuel 2006 ; 39: 71-75.
2179 Tạp chí Trusley C, Ben M, Kupiec TC, Trissel LA.
Physical and chemical stability of palonosetron with metoclopramide and promethazine during simulated Y-site administration.
Int J Pharm Compound 2007 ; 11, 1: 82-85.
2269 Tạp chí Chan P, Bishop A, Kupiec TC, Trissel LA, Gole D, Jimidar IM, Vermeersch H.
Compatibility of ceftobiprole medocaril with selected drugs during simulated Y-site administration.
Am J Health-Syst Pharm 2008 ; 65, 16: 1545-1551.
3012 Tạp chí Sullivan T, Forrest J.M, Leclair G.
Compatibility of Cloxacillin Sodium with Selected Intravenous Drugs During Simulated Y-Site Administration
Hosp Pharm 2015 ; 50, 3: 214-220.
3216 Tạp chí Legris ME, Valiquette ME, Lavoie A, Forest JM, Leclair G.
Compatibilité physique par évaluation visuelle du salbutamol injectable lors de son administration en Y.
Pharmactuel 2011 ; 44, 1 : 14-18
3249 Tạp chí Singh BM, Dedhiya MG, Dinunzio J, Chan P, Kupiec TC, Trissel LA, Laudano JB.
Compatibility of ceftaroline fosamil for injection with selected drugs during simulated Y-site administration.
Am J Health-Syst Pharm 2011 ; 68: 2163-2169.
3408 Tạp chí Tollec S, Touzin K, Pelletier E, Forest J.M.
Evaluation visuelle de la compatibilité physique de la naloxone avec d’autres médicaments intraveineux usuels.
Pharmactuel 2013 ; 46, 1 : 16-21.
3531 Thông tin của nhà sản xuất Morphine sulphate 10 mg/mL injection BP – Summary of Product Characteristics
Wockhardt 2014
3539 Thông tin của nhà sản xuất Bivalirudin (Angiox®) - Summary of Product Characteristics.
The Medecines Company 2013
3540 Thông tin của nhà sản xuất Heparin sodium - Summary of Product Characteristics.
Wockhardt 2010
3585 Thông tin của nhà sản xuất Benzylpenicillin sodium - Summary of Product Characteristics
Genus Pharmaceuticals 2008
3593 Thông tin của nhà sản xuất Ketorolac trometamol (Ketorolac®) - Summary of Product Characteristics
Beacon Pharmaceuticals 2011
3599 Thông tin của nhà sản xuất Glycopyrrolate Injection U.S.P. - Summary of Product Characteristics
Amco Amdipharm Mercry 2013
3637 Thông tin của nhà sản xuất Methotrexate (Methotrexate solution for injection®) - Summary of Product Characteristics
Hameln Pharmaceuticals 2014
3672 Thông tin của nhà sản xuất Nalbuphine Mylan - Résumé des caractéristiques du produit
Mylan SAS 2016
3674 Thông tin của nhà sản xuất Erythromycin lactobionate - Summary of Product Characteristics
PanPharma 2016
3675 Thông tin của nhà sản xuất Thiopental sodium - Summary of Product Characteristics
Archimedes Pharma UK Ltd 2015
3767 Tạp chí Legris M.E, Lavoie A, Forrest J.M, Hildgen P.
Compatibilité par évaluation visuelle du thiopental injectable lors de son administration en Y avec des médicaments usuels.
Pharmactuel 2014 ; 47, 3 : 167-172.
3964 Tạp chí Audet M.A, Forest E, Friciu M, Forest J.M, Leclair G.
Compatibilité du citrate de caféine injectable avec plusieurs autres médicaments.
Pharmactuel 2017 ; 50,1 : 27-33.
4650 Thông tin của nhà sản xuất Ceftobiprole (Zevtera 500 mg powder for concentrate for solution for infusion.) Summary of Product Characteristics, Advanz Pharma updated 4 aug 2021.
Advanz Pharma 2021

  Mentions Légales