Последно актуализиране :
26/09/2023
Антихистамин (Н1)   Promethazine hydrochloride  
Инжекция/Инжекционен
Стабилност на разтвори Стабилност на смеси Фактори, повлияващи стабилността Съвместимост Път на въвеждане Библиография Pdf
   Химична структура  

Търговско наименование   Търговско наименование     

Търговските имена са примерни и съставът на помощните вещества може да бъде различен в зависимост от държавата и лабораториите

Atosil Германия
Chemoprozin Иран
Diphergan Полша
Farganesse Италия
Fenergan Аржентина, Бразилия, Португалия
Frinova Испания
Phenergan Австралия, Белгия, Великобритания, Иран, Ирландия, Люксенбург, Мароко, Съединени Американски щати / САЩ, Франция, Холандия
Pipolphen Унгария
Promethazin Германия
Promethazina Аржентина
Promethazine Австралия, Великобритания, Иран, Ирландия, Канада, Малайзия, Съединени Американски щати / САЩ, Холандия
Promethazine hydrochloride Малайзия, нова Зеландия
Protazin Германия
Titanox Гърция
Библиография   Инжекция/Инжекционен   Библиография : Promethazine hydrochloride  
Вид Публикация
3 Списание Trissel LA, Martinez JF.
Compatibility of amifostine with selected drugs during simulated Y-site administration.
Am J Health-Syst Pharm 1995 ; 52: 2208-2212.
36 Списание Alex S, Gupta SL, Minor JR, Turcovski-Corrales S, Gallelli JF, Taub D, Piscitelli SC.
Compatibility and activity of aldesleukin (recombinant interleukin-2) in presence of selected drugs during simulated Y-site administration: Evaluation of three methods.
Am J Health-Syst Pharm 1995 ; 52: 2423-2426.
58 Списание Parker WA.
Physical compatibility of ranitidine HCl with preoperative injectable medications.
Can J Hosp Pharm 1985 ; 38: 160-161.
73 Списание Lor E, Takagi J.
Visual compatibility of foscarnet with other injectable drugs.
Am J Hosp Pharm 1990 ; 47: 157-159.
81 Списание Trissel LA, Martinez JF.
Compatibility of piperacillin sodium plus tazobactam with selected drugs during simulated Y-site injection.
Am J Hosp Pharm 1994 ; 51: 672-678.
84 Списание Trissel LA, Martinez JF.
Visual, turbidimetric, and particle-content assessment of compatibility of vinorelbine tartrate with selected drugs during simulated Y-site injection.
Am J Hosp Pharm 1994 ; 51: 495-499.
93 Списание Hutchings SR, Rusho WJ, Tyler LS.
Compatibility of cefmetazole sodium with commonly used drugs during Y-site delivery.
Am J Health-Syst Pharm 1996 ; 53: 2185-2188.
99 Списание Trissel LA, Martinez JF.
Compatibility of aztreonam with selected drugs during simulated Y-site administration.
Am J Health-Syst Pharm 1995 ; 52: 1086-1090.
103 Списание Erickson SH, Ulici D.
Incompatibility of cefotetan disodium and promethazine hydrochloride.
Am J Health-Syst Pharm 1995 ; 52: 1347.
106 Списание Scott SM.
Incompatibility of cefoperazone and promethazine.
Am J Hosp Pharm 1990 ; 47: 519.
124 Списание Abubakar AA, Mustapha A, Wambebe OC.
An in vitro interaction between promethazine hydrochloride and chloroquine phosphate.
Int Pharm J 1993 ; 7: 14-19.
169 Списание Trissel LA, Martinez JF.
Physical compatibility of melphalan with selected drugs during simulated Y-site administration.
Am J Hosp Pharm 1993 ; 50: 2359-2363.
182 Списание Trissel LA, Gilbert DL, Martinez JF.
Compatibility of granisetron hydrochloride with selected drugs during simulated Y-site administration.
Am J Health-Syst Pharm 1997 ; 54: 56-60.
244 Списание Trissel LA, Martinez JF.
Compatibility of filgrastim with selected drugs during simulated Y-site administration.
Am J Hosp Pharm 1994 ; 51: 1907-1913.
249 Списание Trissel LA, Martinez JF.
Compatibility of thiotepa (lyophilized) with selected drugs during simulated Y-site administration.
Am J Health-Syst Pharm 1996 ; 53: 1041-1045.
251 Списание Trissel LA, Gilbert DL, Martinez JF.
Compatibility of doxorubicin hydrochloride liposome injection with selected other drugs during simulated Y-site administration.
Am J Health-Syst Pharm 1997 ; 54: 2708-2713.
253 Списание Trissel LA, Chandler SW, Folstad JT.
Visual compatibility of amsacrine with selected drugs during simulated Y-site injection.
Am J Hosp Pharm 1990 ; 47: 2525-2528.
288 Списание Cervenka P, Dejong DJ, Butler BL, Monzingo MD.
Visual compatibility of injectable ciprofloxacin lactate with selected injectable drugs during simulated Y-site administration.
Hosp Pharm 1992 ; 27: 957-958,961-962.
299 Списание Trissel LA, Martinez JF, Gilbert DL.
Compatibility of cisatracurium besylate with selected drugs during simulated Y-site administration.
Am J Health-Syst Pharm 1997 ; 54: 1735-1741.
301 Списание Trissel LA, Gilbert DL, Martinez JF, Baker MB, Walter WV, Mirtallo JM.
Compatibility of parenteral nutrient solutions with selected drugs during simulated Y-site administration.
Am J Health-Syst Pharm 1997 ; 54: 1295-1300.
307 Списание Trissel LA, Martinez JF.
Compatibility of allopurinol sodium with selected drugs during simulated Y-site administration.
Am J Hosp Pharm 1994 ; 51: 1792-1799.
334 Списание Trissel LA, Tramonte SM, Grilley BJ.
Visual compatibility of ondansetron hydrochloride with selected drugs during simulated Y-site injection.
Am J Hosp Pharm 1991 ; 48: 988-992.
335 Списание Trissel LA, Bready BB, Kwan JW, Santiago NM.
Visual compatibility of sargramostim with selected antineoplasic agents, anti-infectives, or other drugs during simulated Y-site injection.
Am J Hosp Pharm 1992 ; 49: 402-406.
350 Списание Martens HJ, De Goede PN, Van Loenen AC.
Sorption of various drugs in polyvinyl chloride, glass, and polyethylene-lined infusion containers.
Am J Hosp Pharm 1990 ; 47: 369-373.
404 Списание Forman JK, Souney PF.
Visual compatibility of midazolam hydrochloride with common preoperative injectable medications.
Am J Hosp Pharm 1987 ; 44: 2298-2299.
476 Списание Knapp AJ, Mauro VF, Alexander KS.
Incompatibility of ketorolac tromethamine with selected postoperative drugs.
Am J Hosp Pharm 1992 ; 49: 2960-2962.
492 Списание Trissel LA, Parks NPT, Santiago NM.
Visual compatibility of fludarabine phosphate with antineoplastic drugs, anti-infectives, and other selected drugs during simulated Y-site injection.
Am J Hosp Pharm 1991 ; 48: 2186-2189.
496 Списание Lor E, Sheybani T, Takagi J.
Visual compatibility of fluconazole with commonly used injectable drugs during simulated Y-site administration.
Am J Hosp Pharm 1991 ; 48: 744-746.
518 Списание Jimenez MD.
Visual compatibility of nalbuphine hydrochloride and promethazine hydrochloride.
Am J Hosp Pharm 1988 ; 45: 1278.
616 Списание Jump WG, Plaza VM, Poremba A.
Compatibility of nalbuphine hydrochloride with other preoperative medications.
Am J Hosp Pharm 1982 ; 39: 841-843.
795 Списание Henderson F.
21-day compatibility of hydromorphone hydrochloride and promethazine hydrochloride in a cassette.
Am J Health-Syst Pharm 1996 ; 53: 2338-2339.
905 Списание Trissel LA, Martinez JF.
Screening teniposide for Y-site physical incompatibilities.
Hosp Pharm 1994 ; 29: 1010-1017.
921 Списание Trissel LA, Gilbert DL, Martinez JF.
Incompatibility and compatibility of amphotericin B cholesteryl sulfate complex with selected other drugs during simulated Y-site administration.
Hosp Pharm 1998 ; 33: 284-292.
1069 Списание Peek BT, Webster KD, Da Camara CC.
Stability and compatibility of promethazine hydrochloride and dihydroergotamine mesylate in combination.
Am J Health-Syst Pharm 1999 ; 56: 1835-1838.
1200 Списание Chaudry IA, Bruey KP, Hurlburt LE, Oden EM.
Compatibility of netilmycin sulfate injection with commonly used intravenous injections and additives.
Am J Hosp Pharm 1981 ; 38: 1737-1742.
1228 Списание Allen LV, Stiles ML.
Compatibility of various admixtures at Y-injection sites of intravenous administration sets. Part2.
Am J Hosp Pharm 1981 ; 38: 380-381.
1232 Списание Beatson C, Taylor A.
A physical compatibility study of furosemide & flucloxacillin injections.
Br J Pharm Pract 1987 ; 9: 223-226, 236.
1410 Списание Trissel LA, Martinez JF, Simmons M.
Compatibility of etoposide phosphate with selected drugs during simulated Y-site injection.
J Am Pharm Assoc 1999 ; 39: 141-145.
1415 Списание Trissel L.A, Gilbert D.L, Martinez J.F, Baker M.B, Walter W.V, Mirtallo J.M.
Compatibility of medications with 3-in-1 parenteral nutrition admixtures.
JPEN 1999 ; 23: 67-74.
1423 Списание Trissel LA, Martinez JF, Gilbert DL.
Compatibility of gemcitabine hyrochloride with 107 selected drugs during simulated Y-site injection.
J Am Pharm Assoc 1999 ; 39: 514-518.
1438 Списание Souney PF, Solomon MA, Stancher D.
Visual compatibility of cimetidine hydrochloride wih common preoperative injectable medications.
Am J Hosp Pharm 1984 ; 41: 1840-1841.
1496 Списание Trissel LA, Martinez JF, Gilbert DL.
Screening cladribine for Y-site physical compatibility with selected drugs.
Hosp Pharm 1996 ; 31: 1425-1428.
1625 Списание Trissel LA, Saenz C, Williams YW, Ingram D.
Incompatibilities of lansoprazole injection with other drugs during simulated Y-site coadministration.
Int J Pharm Compound 2001 ; 5: 314-321.
1662 Списание Trissel LA, Saenz CA, Ingram DS, Ogundele AB.
Compatibility screening of oxaliplatin during simulated Y-site administration with other drugs.
J Oncol Pharm Practice 2002 ; 8: 33-37.
1712 Списание Trissel LA, Saenz CA.
Compatibility screening of Precedex during simulated Y-site administration with other drugs.
Int J Pharm Compound 2002 ; 6: 230-233.
1713 Списание Trissel LA, Saenz CA.
Compatibility screening of bivalirudin during simulated Y-site administration with other drugs.
Int J Pharm Compound 2002 ; 6: 311-315.
1721 Списание Trissel LA, Williams KY, Baker MB.
Compatibility screening of Hextend during simulated Y-site administration with other drugs.
Int J Pharm Compound 2001 ; 5: 69-72.
1739 Списание Scott SM.
Incompatibility of cefperazone and promethazine.
Am J Health-Syst Pharm 1990 ; 47: 519.
1754 Списание Trissel LA, Gilbert DL, Wolkin AC.
Compatibility of docetaxel with selected drugs during simulated Y-site administration.
Int J Pharm Compound 1999 ; 3: 241-244.
1803 Списание Trissel, LA, Saenz CA, Ogundele OB, Ingram D, Baker MB.
Compatibility of fenoldopam mesylate with other drugs during simulated Y-site administration.
Am J Health-Syst Pharm 2003 ; 60: 80-85.
1925 Списание Trissel LA , Williams KY, Gilbert DL.
Compatibility screening of linezolid injection during simulated Y-site administration with other drugs and infusion solutions.
J Am Pharm Assoc 2000 ; 40: 515-519.
1953 Списание Trissel LA, Saenz CA, Ogundele AB, Ingram DS.
Physical compatibility of pemetrexed disodium with other drugs during simulated Y-site administration.
Am J Health-Syst Pharm 2004 ; 61: 2289-2293.
2087 Списание Ferreira E, Forest JM, Hildgen P.
Compatibility of dimenhydrinate injectable by Y administration.
Pharmactuel 2004 ; 37: 17-20.
2109 Списание Pelletier E, Forest JM, Hildgen P.
Compatibilité de la kétamine injectable lors de l’administration en dérivé avec d’autres médicaments usuels.
Pharmactuel 2006 ; 39: 71-75.
2179 Списание Trusley C, Ben M, Kupiec TC, Trissel LA.
Physical and chemical stability of palonosetron with metoclopramide and promethazine during simulated Y-site administration.
Int J Pharm Compound 2007 ; 11, 1: 82-85.
2269 Списание Chan P, Bishop A, Kupiec TC, Trissel LA, Gole D, Jimidar IM, Vermeersch H.
Compatibility of ceftobiprole medocaril with selected drugs during simulated Y-site administration.
Am J Health-Syst Pharm 2008 ; 65, 16: 1545-1551.
3012 Списание Sullivan T, Forrest J.M, Leclair G.
Compatibility of Cloxacillin Sodium with Selected Intravenous Drugs During Simulated Y-Site Administration
Hosp Pharm 2015 ; 50, 3: 214-220.
3216 Списание Legris ME, Valiquette ME, Lavoie A, Forest JM, Leclair G.
Compatibilité physique par évaluation visuelle du salbutamol injectable lors de son administration en Y.
Pharmactuel 2011 ; 44, 1 : 14-18
3249 Списание Singh BM, Dedhiya MG, Dinunzio J, Chan P, Kupiec TC, Trissel LA, Laudano JB.
Compatibility of ceftaroline fosamil for injection with selected drugs during simulated Y-site administration.
Am J Health-Syst Pharm 2011 ; 68: 2163-2169.
3408 Списание Tollec S, Touzin K, Pelletier E, Forest J.M.
Evaluation visuelle de la compatibilité physique de la naloxone avec d’autres médicaments intraveineux usuels.
Pharmactuel 2013 ; 46, 1 : 16-21.
3531 Лаборатория Morphine sulphate 10 mg/mL injection BP – Summary of Product Characteristics
Wockhardt 2014
3539 Лаборатория Bivalirudin (Angiox®) - Summary of Product Characteristics.
The Medecines Company 2013
3540 Лаборатория Heparin sodium - Summary of Product Characteristics.
Wockhardt 2010
3585 Лаборатория Benzylpenicillin sodium - Summary of Product Characteristics
Genus Pharmaceuticals 2008
3593 Лаборатория Ketorolac trometamol (Ketorolac®) - Summary of Product Characteristics
Beacon Pharmaceuticals 2011
3599 Лаборатория Glycopyrrolate Injection U.S.P. - Summary of Product Characteristics
Amco Amdipharm Mercry 2013
3637 Лаборатория Methotrexate (Methotrexate solution for injection®) - Summary of Product Characteristics
Hameln Pharmaceuticals 2014
3672 Лаборатория Nalbuphine Mylan - Résumé des caractéristiques du produit
Mylan SAS 2016
3674 Лаборатория Erythromycin lactobionate - Summary of Product Characteristics
PanPharma 2016
3675 Лаборатория Thiopental sodium - Summary of Product Characteristics
Archimedes Pharma UK Ltd 2015
3767 Списание Legris M.E, Lavoie A, Forrest J.M, Hildgen P.
Compatibilité par évaluation visuelle du thiopental injectable lors de son administration en Y avec des médicaments usuels.
Pharmactuel 2014 ; 47, 3 : 167-172.
3964 Списание Audet M.A, Forest E, Friciu M, Forest J.M, Leclair G.
Compatibilité du citrate de caféine injectable avec plusieurs autres médicaments.
Pharmactuel 2017 ; 50,1 : 27-33.
4650 Лаборатория Ceftobiprole (Zevtera 500 mg powder for concentrate for solution for infusion.) Summary of Product Characteristics, Advanz Pharma updated 4 aug 2021.
Advanz Pharma 2021

  Mentions Légales