Senaste uppdateringen :
22/01/2021
Antiepileptikum   Fosphenytoin sodium  
Injektion
Lösningars stabilitet Stabilitet i blandningar Faktorer som påverkar stabiliteten Inkompatibiliteter Administreringssätt Hänvisningar Pdf
   Molekylstruktur  

Varunamn   Varunamn     

Angivna handelsnamn på läkemedel är enbart vägledande då formulering inklusive hjälpämnen kan variera mellan länder och tillverkare

Cerebryx Förenta Staterna, Kanada
Fosphen Indien
Fostoin Japan
Pro - Epanutin Danmark, Finland, Irland, Island, Japan, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Österrike, Storbritannien, Sverige
Prodilantin Belgien, Danmark, Finland, Förenta Staterna, Grekland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Österrike, Polen, Schweiz, Storbritannien, Sverige, Tyskland, Ungern
Lösningars stabilitet   Injektion   Lösningars stabilitet : Fosphenytoin sodium     
Behållare Lösningsmedel Koncentration Temperatur Förvaring Hållbarhetstid Hänvisningar
Glas NaCl 0,9 % eller glukos 5 % 1 & 8 & 20 mg/ml 25°C Ej angiven
30 Dag
800
Glas NaCl 0,9 % eller glukos 5 % 1 & 8 & 20 mg/ml 4°C Skyddas från ljus
30 Dag
800
Polyvinylklorid NaCl 0,9 % eller glukos 5 % 1 & 8 & 20 mg/ml -20°C Skyddas från ljus
30 Dag
800
Polyvinylklorid NaCl 0,9 % eller glukos 5 % 1 & 8 & 20 mg/ml 25°C Ej angiven
30 Dag
800
Polyvinylklorid NaCl 0,9 % eller glukos 5 % 1 & 8 & 20 mg/ml 4°C Skyddas från ljus
30 Dag
800
Spruta polypropen Ingen 50 mg/ml -20°C Ljus
30 Dag
800
Spruta polypropen Ingen 50 mg/ml 25°C Ej angiven
30 Dag
800
Spruta polypropen Ingen 50 mg/ml 4°C Skyddas från ljus
30 Dag
800

  Mentions Légales