Poslední aktualizace :
22/01/2021
Antiepileptikum   Fosphenytoin sodium  
Injekce
Stabilita roztoků Stabilita směsí Faktory ovlivňující stabilitu Inkompatibility Způsoby aplikace Odkazy Pdf
   Chemický vzorec  

Obchodní název   Obchodní název     

Trade names are indicative and excipients composition can be different depending on the country and manufacturers

Cerebryx Kanada, USA
Fosphen Indie
Fostoin Japonsko
Pro - Epanutin Dánsko, Finsko, Irsko, Island, Japonsko, Lucembursko, Nizozemsko, Norsko, Rakousko, Švédsko, Velká Británie
Prodilantin Belgie, Dánsko, Finsko, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, MaÔarsko, NÏmecko, Nizozemsko, Polsko, Rakousko, Švédsko, Švýcarsko, USA, Velká Británie, ÿecko
Stabilita roztoků   Injekce   Stabilita roztoků : Fosphenytoin sodium     
Obal RozpouötÏdlo Koncentrace Teplota Uchovávání Časové trvání Odkazy
Sklo NaCl 0,9% nebo GlukÛza 5% 1 & 8 & 20 mg/ml 25°C Nespecifikováno
30 Den
800
Sklo NaCl 0,9% nebo GlukÛza 5% 1 & 8 & 20 mg/ml 4°C Chráněno před světlem
30 Den
800
Polyvinyl chlorid NaCl 0,9% nebo GlukÛza 5% 1 & 8 & 20 mg/ml -20°C Chráněno před světlem
30 Den
800
Polyvinyl chlorid NaCl 0,9% nebo GlukÛza 5% 1 & 8 & 20 mg/ml 25°C Nespecifikováno
30 Den
800
Polyvinyl chlorid NaCl 0,9% nebo GlukÛza 5% 1 & 8 & 20 mg/ml 4°C Chráněno před světlem
30 Den
800
Stříkačka polypropylen Žádné 50 mg/ml -20°C SvÏtlo
30 Den
800
Stříkačka polypropylen Žádné 50 mg/ml 25°C Nespecifikováno
30 Den
800
Stříkačka polypropylen Žádné 50 mg/ml 4°C Chráněno před světlem
30 Den
800

  Mentions Légales