Τελευταία ενημέρωση :
22/01/2021
Αντιεπιληπτικό   Fosphenytoin sodium  
Ενέσιμο
Σταθερότητα διαλυμάτων Σταθερότητα σε μίγματα Παράγοντας που επηρεάζει τη σταθερότητα Ασυμβατότητες Τρόπος χορήγησης Βιβλιογραφία Pdf
   χημική δομή  

Εμπορική ονομασία   Εμπορική ονομασία     

Οι εμπορικές ονομασίες είναι ενδεικτικές και η σύνθεση των εκδόχων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα και τα εργαστήρια

Cerebryx Η.Π.Α., Καναδάς
Fosphen Ινδία
Fostoin Ιαπωνία
Pro - Epanutin Αυστρία, Δανία, Ιαπωνία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Λουξεμβούργο, Μεγάλη Βρετανία, Νορβηγία, Ολλανδία, Σουηδία, Φινλανδία
Prodilantin Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Ελλάδα, Η.Π.Α., Ιρλανδία, Ισλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Μεγάλη Βρετανία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Σουηδία, Φινλανδία
Σταθερότητα διαλυμάτων   Ενέσιμο   Σταθερότητα διαλυμάτων : Fosphenytoin sodium     
Υποδοχέας Διαλυτικό Συγκέντρωση Θερμοκρασία Αποθήκευση Διάρκεια Βιβλιογραφία
Ύαλος NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 1 & 8 & 20 mg/ml 25°C Απροσδιόριστο
30 Ημέρα
800
Ύαλος NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 1 & 8 & 20 mg/ml 4°C Προστατεύετε από το φως
30 Ημέρα
800
Πολυβινυλοχλωρίδιο NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 1 & 8 & 20 mg/ml -20°C Προστατεύετε από το φως
30 Ημέρα
800
Πολυβινυλοχλωρίδιο NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 1 & 8 & 20 mg/ml 25°C Απροσδιόριστο
30 Ημέρα
800
Πολυβινυλοχλωρίδιο NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 1 & 8 & 20 mg/ml 4°C Προστατεύετε από το φως
30 Ημέρα
800
σύριγγα πολυπροπυλένιο Ουδέν 50 mg/ml -20°C Φως
30 Ημέρα
800
σύριγγα πολυπροπυλένιο Ουδέν 50 mg/ml 25°C Απροσδιόριστο
30 Ημέρα
800
σύριγγα πολυπροπυλένιο Ουδέν 50 mg/ml 4°C Προστατεύετε από το φως
30 Ημέρα
800

  Mentions Légales