Последно актуализиране :
22/01/2021
Антиепилептик   Fosphenytoin sodium  
Инжекция/Инжекционен
Стабилност на разтвори Стабилност на смеси Фактори, повлияващи стабилността Несъвместимости Път на въвеждане Библиография Pdf
   Химична структура  

Търговско наименование   Търговско наименование     

Търговските имена са примерни и съставът на помощните вещества може да бъде различен в зависимост от държавата и лабораториите

Cerebryx Канада, Съединени Американски щати / САЩ
Fosphen Индия
Fostoin Япония
Pro - Epanutin Австрия, Великобритания, Дания, Ирландия, Исландия, Люксенбург, Норвегия, Финландия, Холандия, Швеция, Япония
Prodilantin Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Ирландия, Исландия, Италия, Люксенбург, Полша, Съединени Американски щати / САЩ, Унгария, Финландия, Холандия, Швейцария, Швеция
Стабилност на разтвори   Инжекция/Инжекционен   Стабилност на разтвори : Fosphenytoin sodium     
Контейнер Разтворител Концентрация Температура Съхранение Продължителност Библиография
Стъкло NaCl 0,9% or Glucose 5% 1 & 8 & 20 mg/ml 25°C Не е уточнено
30 Ден
800
Стъкло NaCl 0,9% or Glucose 5% 1 & 8 & 20 mg/ml 4°C Защита от светлина
30 Ден
800
Поливинил хлорид NaCl 0,9% or Glucose 5% 1 & 8 & 20 mg/ml -20°C Защита от светлина
30 Ден
800
Поливинил хлорид NaCl 0,9% or Glucose 5% 1 & 8 & 20 mg/ml 25°C Не е уточнено
30 Ден
800
Поливинил хлорид NaCl 0,9% or Glucose 5% 1 & 8 & 20 mg/ml 4°C Защита от светлина
30 Ден
800
шприц полипропилен Няма 50 mg/ml -20°C Светлина
30 Ден
800
шприц полипропилен Няма 50 mg/ml 25°C Не е уточнено
30 Ден
800
шприц полипропилен Няма 50 mg/ml 4°C Защита от светлина
30 Ден
800

  Mentions Légales