Posledná aktualizácia :
22/01/2021
Antiepileptikum   Fosphenytoin sodium  
Injekcia
Stabilita roztokov Stabilita v zmesiach Faktory ovplyvňujúce stabilitu Inkompatibility Spôsob podania Odkazy na literatúru PDF
   Chemický vzorec  

Obchodný názov   Obchodný názov     

Obchodné názvy sú orientačné, a zloženie pomocných látok sa môže líšiť v závislosti od krajiny a výrobcu.

Cerebryx Kanada, Spojené štáty Americké
Fosphen India
Fostoin Japonsko
Pro - Epanutin Dánsko, Fínsko, Holandsko, Írsko, Island, Japonsko, Luxembursko, Nórsko, Rakúsko, Švédsko, Veľká Británia
Prodilantin Belgicko, Dánsko, Fínsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Island, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Spojené štáty Americké, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia
Stabilita roztokov   Injekcia   Stabilita roztokov : Fosphenytoin sodium     
Obal Rozpúšťadlo Koncentrácia Teplota Uchovávanie Časová dĺžka Odkazy na lieteratúru
Sklo 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 1 & 8 & 20 mg/ml 25°C Nešpecifikované
30 Dní
800
Sklo 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 1 & 8 & 20 mg/ml 4°C Chránené pred svetlom
30 Dní
800
Polyvinylchlorid (PVC) 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 1 & 8 & 20 mg/ml -20°C Chránené pred svetlom
30 Dní
800
Polyvinylchlorid (PVC) 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 1 & 8 & 20 mg/ml 25°C Nešpecifikované
30 Dní
800
Polyvinylchlorid (PVC) 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 1 & 8 & 20 mg/ml 4°C Chránené pred svetlom
30 Dní
800
Injekčná striekačka polypropylén Žiadny 50 mg/ml -20°C Za svetla
30 Dní
800
Injekčná striekačka polypropylén Žiadny 50 mg/ml 25°C Nešpecifikované
30 Dní
800
Injekčná striekačka polypropylén Žiadny 50 mg/ml 4°C Chránené pred svetlom
30 Dní
800

  Mentions Légales