Siste oppdatering :
22/01/2021
Antiepileptika   Fosphenytoin sodium  
Injeksjon
Oppløsningsstabilitet Stabilitet i blandinger Faktorer som påvirker stabiliteten Uforlikeligheter Administrasjonsmåte Referanser Pdf
   Kjemisk struktur  

Handelsnavn   Handelsnavn     

Handelsnavn er veiledende og sammensetning av hjelpestoffer kan være forskjellig avhengig av land og produsent

Cerebryx Canada, USA
Fosphen India
Fostoin Japan
Pro - Epanutin Danmark, Finland, Irland, Island, Japan, Luxembourg, Nederland, Norge, Storbritannia, Sverige, Østerrike
Prodilantin Belgia, Danmark, Finland, Hellas, Irland, Island, Italia, Luxembourg, Nederland, Polen, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tyskland, Ungarn, USA, Østerrike
Oppløsningsstabilitet   Injeksjon   Oppløsningsstabilitet : Fosphenytoin sodium     
Beholder Oppløsningsmiddel Konsentrasjon Temperatur Oppbevaring Tidsrom Referanser
Glass NaCl 0,9% eller glukose 5 % 1 & 8 & 20 mg/ml 25°C Ikke angitt
30 Dag
800
Glass NaCl 0,9% eller glukose 5 % 1 & 8 & 20 mg/ml 4°C Beskyttes mot lys
30 Dag
800
Polyvinylklorid NaCl 0,9% eller glukose 5 % 1 & 8 & 20 mg/ml -20°C Beskyttes mot lys
30 Dag
800
Polyvinylklorid NaCl 0,9% eller glukose 5 % 1 & 8 & 20 mg/ml 25°C Ikke angitt
30 Dag
800
Polyvinylklorid NaCl 0,9% eller glukose 5 % 1 & 8 & 20 mg/ml 4°C Beskyttes mot lys
30 Dag
800
Sprøyte polypropylen Ingen 50 mg/ml -20°C Lys
30 Dag
800
Sprøyte polypropylen Ingen 50 mg/ml 25°C Ikke angitt
30 Dag
800
Sprøyte polypropylen Ingen 50 mg/ml 4°C Beskyttes mot lys
30 Dag
800

  Mentions Légales