Viimane versioon :
22/01/2021
Antiepileptikum   Fosphenytoin sodium  
Süsteravim
Stabiilsus lahustes Stabiilsust mõjutavad tegurid Stabiilsust mõjutavad faktorid Sobimatused Manustamis viis Viited Pdf
   Keemiline struktuur  

Kaubanduslikud nimed erinevates maades   Kaubanduslikud nimed erinevates maades     

Preparaatide nimed on näitlikud ja abianete sisaldus võib erineda sõltuvalt riigist ja laborist

Cerebryx Ameerika ühendriigid, Kanada
Fosphen India
Fostoin Jaapan
Pro - Epanutin Austria, Holland, Iirimaa, Island, Jaapan, Luksemburg, Norra, Rootsi, Soome, Suurbritannia, Taani
Prodilantin Ameerika ühendriigid, Austria, Belgia, Holland, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Luksemburg, Poola, Rootsi, Saksamaa, Soome, Suurbritannia, Sveits, Taani, Ungari
Stabiilsus lahustes   Süsteravim   Stabiilsus lahustes : Fosphenytoin sodium     
Konteiner Lahusti Kontsentratsioon Temperatuur Ladustamine Säilivus Viited
Klaas NaCl 0,9% või glükoos 5% 1 & 8 & 20 mg/ml 25°C Pole täpsustatud
30 Päev
800
Klaas NaCl 0,9% või glükoos 5% 1 & 8 & 20 mg/ml 4°C Kaitsta valguse eest
30 Päev
800
Polüvinüülkloriid NaCl 0,9% või glükoos 5% 1 & 8 & 20 mg/ml -20°C Kaitsta valguse eest
30 Päev
800
Polüvinüülkloriid NaCl 0,9% või glükoos 5% 1 & 8 & 20 mg/ml 25°C Pole täpsustatud
30 Päev
800
Polüvinüülkloriid NaCl 0,9% või glükoos 5% 1 & 8 & 20 mg/ml 4°C Kaitsta valguse eest
30 Päev
800
Süstal  polüpropüleenist Mitte ükski 50 mg/ml -20°C Valgus
30 Päev
800
Süstal  polüpropüleenist Mitte ükski 50 mg/ml 25°C Pole täpsustatud
30 Päev
800
Süstal  polüpropüleenist Mitte ükski 50 mg/ml 4°C Kaitsta valguse eest
30 Päev
800

  Mentions Légales