Siste oppdatering :
16/06/2024
Antibiotika   Gentamicin sulfate  
Injeksjon
Øyedråper
Oppløsningsstabilitet Stabilitet i blandinger Faktorer som påvirker stabiliteten Kompatibilitet Administrasjonsmåte Referanser Pdf
   Kjemisk struktur  

Handelsnavn   Handelsnavn     

Handelsnavn er veiledende og sammensetning av hjelpestoffer kan være forskjellig avhengig av land og produsent

Amplomicina Brasil
Azupel Peru
Cidomycin Egypt, Irland, Storbritannia
Dabroson Hellas
Epigent Egypt
Garalone Portugal
Garamicina Brasil
Garamycin Danmark, Egypt, Hellas, Kroatia, Norge, Slovenia, Sveits, Sverige, Sør-Afrika, Tyrkia
Gencin Tyskland
Genmisin Tyrkia
Gensif Tyrkia
Gensumycin Finland, Norge, Sverige
Genta Tyrkia
Genta-Gobens Spania
Gentalline Frankrike
Gentamen Italia
Gentamival Spania
Gentaplus Brasil
Genticin Storbritannia
Gentomil Italia
Gentreks Tyrkia
Geomycine Belgia
Getamisin Tyrkia
Gevramycin Spania
Hexamycin Danmark
Plurisemina Argentina
Refobacin Tyskland, Østerrike
Regaminol Egypt
Rupegen Argentina
Oppløsningsstabilitet   Injeksjon   Oppløsningsstabilitet : Gentamicin sulfate     
Beholder Oppløsningsmiddel Konsentrasjon Temperatur Oppbevaring Varighet av stabilitet Referanser
Glass Natriumklorid 0,9 % 10 mg/ml 4°C Beskyttes mot lys
84 Dag
1486
Biologisk metode

Polyvinylklorid NaCl 0,9% eller glukose 5 % 1 mg/ml -20°C Beskyttes mot lys
30 Dag
573
Biologisk metode

Polyvinylklorid NaCl 0,9% eller glukose 5 % 1 mg/ml 4°C Beskyttes mot lys
48 Tid
434

Polyvinylklorid NaCl 0,9% eller glukose 5 % 1,2 mg/ml -20°C Beskyttes mot lys
28 Dag
565
Bevisgrad D

Polyvinylklorid Natriumklorid 0,9 % 1 mg/ml 25°C Lys
48 Tid
434

Polyvinylklorid Glukose 5 % 1 mg/ml 25°C Lys
48 Tid
434

Motstridende data
Polyvinylklorid Glukose 5 % 1,6 mg/ml -20°C Beskyttes mot lys
30 Dag
576
Biologisk metode

Polyvinylklorid Extraneal® (Baxter) 0,02 mg/ml 25°C Beskyttes mot lys
14 Dag
3888
Bevisgrad D

Polyvinylklorid Extraneal® (Baxter) 0,02 mg/ml 37°C Beskyttes mot lys
14 Dag
3888
Bevisgrad D

Polyvinylklorid Extraneal® (Baxter) 0,02 mg/ml 4°C Beskyttes mot lys
14 Dag
3888
Bevisgrad D

Polyetylen Vann til injeksjon 2,5 mg/ml 25°C Med eller uten lys
112 Dag
3141
Bevisgrad B

Etylenvinylacetat Natriumklorid 0,9 % 0,85 mg/ml 23°C Beskyttes mot lys
7 Dag
1704
Bevisgrad A +

Etylenvinylacetat Natriumklorid 0,9 % 0,85 mg/ml 4°C Beskyttes mot lys
30 Dag
1704
Bevisgrad A +

Sprøyte polypropylen Natriumklorid 0,9 % 30 mg/ml 22°C-23°C Lys
48 Tid
639
Bevisgrad D

Polyisopren elastomer NaCl 0,9% eller glukose 5 % 0,5 & 5 mg/ml 4°C Beskyttes mot lys
10 Dag
604
Stabilitetsopplysninger fra produsent

Polyisopren elastomer Natriumklorid 0,9 % 0,5 & 5 mg/ml 25°C Ikke angitt
24 Tid
604
Stabilitetsopplysninger fra produsent

Polyisopren elastomer Glukose 5 % 0,5 & 5 mg/ml 25°C Ikke angitt
24 Tid
604
Stabilitetsopplysninger fra produsent

Motstridende data
Ikke angitt Vann til injeksjon 2,5 mg/ml 37°C Ikke angitt
96 Tid
3952
Bevisgrad A


  Mentions Légales