Zadnji put ažurirano :
16/06/2024
Antibiotik   Gentamicin sulfate  
Injekcija
Kapi za oko
Stabilizacija rješenja Stabilnost mješavine Stabilizacijski faktor Kompatibilnosti Način davanja lijeka Bibliografija Pdf
   Kemijska struktura  

Nekomercijalni   Nekomercijalni     

Zaštićeni nazivi su indikativni i sastav ekscipijensa može biti različit ovisno o državi i laboratorijima

Amplomicina Brazil
Azupel Peru
Cidomycin Egipat, Irska, Velika Britanija
Dabroson Grčka
Epigent Egipat
Garalone Portugal
Garamicina Brazil
Garamycin Danska, Egipat, Grčka, Hrvatska, Južna Afrika, Norveška, Slovenija, Švedska, Švicarska, Turska
Gencin Njemačka
Genmisin Turska
Gensif Turska
Gensumycin Finska, Norveška, Švedska
Genta Turska
Genta-Gobens Španjolska
Gentalline Francuska
Gentamen Italija
Gentamival Španjolska
Gentaplus Brazil
Genticin Velika Britanija
Gentomil Italija
Gentreks Turska
Geomycine Belgija
Getamisin Turska
Gevramycin Španjolska
Hexamycin Danska
Plurisemina Argentina
Refobacin Austrija, Njemačka
Regaminol Egipat
Rupegen Argentina
Stabilizacija rješenja   Injekcija   Stabilizacija rješenja : Gentamicin sulfate     
Kontejner Sredstvo za rastapanje Koncentracija Temperatura Konzerviranje Trajanje stabilnosti Bibliografija
čaša Natrijumkorid 0,9% 10 mg/ml 4°C Zaštićeno od svjetlosti
84 Dan
1486
Biološka metoda

Polivinilklorid NaCL 0,9% ili glukoza 1 mg/ml -20°C Zaštićeno od svjetlosti
30 Dan
573
Biološka metoda

Polivinilklorid NaCL 0,9% ili glukoza 1 mg/ml 4°C Zaštićeno od svjetlosti
48 Sat
434

Polivinilklorid NaCL 0,9% ili glukoza 1,2 mg/ml -20°C Zaštićeno od svjetlosti
28 Dan
565
Razina dokaza D

Polivinilklorid Natrijumkorid 0,9% 1 mg/ml 25°C Svjetlost
48 Sat
434

Polivinilklorid Glukoza 5% 1 mg/ml 25°C Svjetlost
48 Sat
434

Proturječni podaci
Polivinilklorid Glukoza 5% 1,6 mg/ml -20°C Zaštićeno od svjetlosti
30 Dan
576
Biološka metoda

Polivinilklorid Extraneal® (Baxter) 0,02 mg/ml 25°C Zaštićeno od svjetlosti
14 Dan
3888
Razina dokaza D

Polivinilklorid Extraneal® (Baxter) 0,02 mg/ml 37°C Zaštićeno od svjetlosti
14 Dan
3888
Razina dokaza D

Polivinilklorid Extraneal® (Baxter) 0,02 mg/ml 4°C Zaštićeno od svjetlosti
14 Dan
3888
Razina dokaza D

Polietilen čista voda za injektiranje 2,5 mg/ml 25°C Sa i bez svjetlosti
112 Dan
3141
Razina dokaza B

Etilvinilacetat Natrijumkorid 0,9% 0,85 mg/ml 23°C Zaštićeno od svjetlosti
7 Dan
1704
Razina dokaza A+

Etilvinilacetat Natrijumkorid 0,9% 0,85 mg/ml 4°C Zaštićeno od svjetlosti
30 Dan
1704
Razina dokaza A+

špric polipropilen Natrijumkorid 0,9% 30 mg/ml 22°C-23°C Svjetlost
48 Sat
639
Razina dokaza D

Poliizoprenski elastomer NaCL 0,9% ili glukoza 0,5 & 5 mg/ml 4°C Zaštićeno od svjetlosti
10 Dan
604
Podaci proizvođača o stabilnosti

Poliizoprenski elastomer Natrijumkorid 0,9% 0,5 & 5 mg/ml 25°C Nespecifičan
24 Sat
604
Podaci proizvođača o stabilnosti

Poliizoprenski elastomer Glukoza 5% 0,5 & 5 mg/ml 25°C Nespecifičan
24 Sat
604
Podaci proizvođača o stabilnosti

Proturječni podaci
Nespecifičan čista voda za injektiranje 2,5 mg/ml 37°C Nespecifičan
96 Sat
3952
Razina dokaza A


  Mentions Légales