Poslední aktualizace :
10/07/2024
Vasodilatans   Isosorbide dinitrate  
injekce
Stabilita roztoků Stabilita směsí Faktory ovlivňující stabilitu Kompatibilita Způsoby aplikace Odkazy pdf
   Chemický vzorec  

Obchodní název   Obchodní název     

Trade names are indicative and excipients composition can be different depending on the country and manufacturers

Angsobide Malajsie
Cedocard Nizozemsko
Diniket Itálie
Dinit Finsko
Dinitrato de isosorbida Peru
Ekilbran Mexiko
Hadirax Mexiko
Isobid Peru
Isoket Egypt, Irsko, Lucembursko, Malajsie, MaÔarsko, Mexiko, NÏmecko, Peru, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty, Švýcarsko, Velká Británie, Venezuela
Isonit Ekvádor, Peru
Isosorbida dinitrato Mexiko
Isosorbide dinitrate Irsko, Velká Británie
Nitrosid Finsko
Nitrosorbide Itálie
Risordan Francie
Sorbidilat Švýcarsko
Zanisor Mexiko

Faktory ovlivňující stabilitu   injekce   Faktory ovlivňující stabilitu : Isosorbide dinitrate        

  Mentions Légales