Posledná aktualizácia :
08/06/2023
Antibiotikum   Tobramycin sulfate  
Injekcia
Aerosól Očná instilácia Perorálny roztok
Stabilita roztokov Stabilita v zmesiach Faktory ovplyvňujúce stabilitu Kompatibility Spôsob podania Odkazy na literatúru PDF
   Chemický vzorec  

Obchodný názov   Obchodný názov     

Obchodné názvy sú orientačné, a zloženie pomocných látok sa môže líšiť v závislosti od krajiny a výrobcu.

Bactob India
Beltob India
Bramicil Taliansko
Brulamycin Maďarsko, Nemecko
Eltol India
Fytobra India
Gernebcin Nemecko
Komitob India
Nebcin Austrália, Egypt, Grécko, Juhoafrická republika, Nový Zéland, Saudská Arábia, Veľká Británia
Nebcina Dánsko, Maroko, Nórsko, Švédsko
Nebcine Francúzsko, Maroko
Nebicina Taliansko
Obracin Belgicko, Holandsko, Luxembursko, Švajčiarsko
Tobel Turecko
Tobra Nemecko
Tobra-Gobens Španielsko
Tobraalex Egypt
Tobracin Egypt
Tobradistin Španielsko
Tobramicina Portugalsko, Španielsko, Taliansko
Tobramina Brazília
Tobramycin Austrália, Írsko, Kanada, Nemecko, Nórsko, Spojené štáty Americké, Veľká Británia
Tobramycine Belgicko, Holandsko, Luxembursko
Tobrasix Rakúsko
Tobrazid Nemecko
Tomycin Fínsko
Stabilita roztokov   Injekcia   Stabilita roztokov : Tobramycin sulfate     
Obal Rozpúšťadlo Koncentrácia Teplota Uchovávanie Trvanie stability Odkazy na lieteratúru
Polyvinylchlorid (PVC) 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 1,2 mg/ml -20°C Chránené pred svetlom
28 Dní
565
Úroveň dôkazov D

Polyvinylchlorid (PVC) 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 1,2 mg/ml 25°C Za svetla
48 Hodín
434

Polyvinylchlorid (PVC) 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 1,2 mg/ml 4°C Chránené pred svetlom
48 Hodín
434

Polyvinylchlorid (PVC) 0,9% chlorid sodný 1 & 10 mg/ml 25°C Nešpecifikované
3 Dní
13
Úroveň dôkazov B

Polyvinylchlorid (PVC) 0,9% chlorid sodný 1 & 10 mg/ml 5°C Chránené pred svetlom
14 Dní
13
Úroveň dôkazov B

Polyvinylchlorid (PVC) 5% glukóza 3,2 mg/ml -20°C Chránené pred svetlom
30 Dní
575
Biologická analýza

Etylénvinylacetát 0,9% chlorid sodný 0,95 mg/ml 23°C Chránené pred svetlom
7 Dní
1704
Úroveň dôkazov A+

Etylénvinylacetát 0,9% chlorid sodný 0,95 mg/ml 4°C Chránené pred svetlom
30 Dní
1704
Úroveň dôkazov A+

Injekčná striekačka polypropylén Voda na injekciu 40 mg/ml 25°C Nešpecifikované
60 Dní
709
Biologická analýza

Injekčná striekačka polypropylén Voda na injekciu 40 mg/ml 4°C Chránené pred svetlom
60 Dní
709
Biologická analýza

Injekčná striekačka polypropylén 0,9% chlorid sodný 30 mg/ml 22°C-23°C Za svetla
48 Hodín
639
Úroveň dôkazov D

Polyizoprénový elastomer 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 0,5 & 5 mg/ml 25°C Nešpecifikované
24 Hodín
604
Údaje o stabilite od výrobcu

Polyizoprénový elastomer 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 0,5 & 5 mg/ml 4°C Chránené pred svetlom
10 Dní
604
Údaje o stabilite od výrobcu


  Mentions Légales