Τελευταία ενημέρωση :
21/02/2024
Αντιβιοτικό   Tobramycin sulfate  
Ενέσιμο
Αεροζόλ Οφθαλμικές σταγόνες Πόσιμο διάλυμα
Σταθερότητα διαλυμάτων Σταθερότητα σε μίγματα Παράγοντας που επηρεάζει τη σταθερότητα Συμβατότητες Τρόπος χορήγησης Βιβλιογραφία Pdf
   χημική δομή  

Εμπορική ονομασία   Εμπορική ονομασία     

Οι εμπορικές ονομασίες είναι ενδεικτικές και η σύνθεση των εκδόχων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα και τα εργαστήρια

Bactob Ινδία
Beltob Ινδία
Bramicil Ιταλία
Brulamycin Γερμανία, Ουγγαρία
Eltol Ινδία
Fytobra Ινδία
Gernebcin Γερμανία
Komitob Ινδία
Nebcin Αίγυπτος, Αυστραλία, Ελλάδα, Μεγάλη Βρετανία, νέα Ζηλανδία, Νότιος Αφρική, Σαουδική Αραβία
Nebcina Δανία, Μαρόκο, Νορβηγία, Σουηδία
Nebcine Γαλλία, Μαρόκο
Nebicina Ιταλία
Obracin Βέλγιο, Ελβετία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία
Tobel Τουρκία
Tobra Γερμανία
Tobra-Gobens Ισπανία
Tobraalex Αίγυπτος
Tobracin Αίγυπτος
Tobradistin Ισπανία
Tobramicina Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία
Tobramina Βραζιλία
Tobramycin Αυστραλία, Γερμανία, Η.Π.Α., Ιρλανδία, Καναδάς, Μεγάλη Βρετανία, Νορβηγία
Tobramycine Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Ολλανδία
Tobrasix Αυστρία
Tobrazid Γερμανία
Tomycin Φινλανδία
Σταθερότητα διαλυμάτων   Ενέσιμο   Σταθερότητα διαλυμάτων : Tobramycin sulfate     
Υποδοχέας Διαλυτικό Συγκέντρωση Θερμοκρασία Αποθήκευση Διάρκεια σταθερότητας Βιβλιογραφία
Πολυβινυλοχλωρίδιο NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 1,2 mg/ml -20°C Προστατεύετε από το φως
28 Ημέρα
565
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων D

Πολυβινυλοχλωρίδιο NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 1,2 mg/ml 25°C Φως
48 Ώρα
434

Πολυβινυλοχλωρίδιο NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 1,2 mg/ml 4°C Προστατεύετε από το φως
48 Ώρα
434

Πολυβινυλοχλωρίδιο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 1 & 10 mg/ml 25°C Απροσδιόριστο
3 Ημέρα
13
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων B

Πολυβινυλοχλωρίδιο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 1 & 10 mg/ml 5°C Προστατεύετε από το φως
14 Ημέρα
13
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων B

Πολυβινυλοχλωρίδιο Γλυκόζη 5% 3,2 mg/ml -20°C Προστατεύετε από το φως
30 Ημέρα
575
Βιολογική ανάλυση

Συμπολυμερές του αιθυλενίου και του οξικ Χλωριούχο νάτριο 0,9% 0,95 mg/ml 23°C Προστατεύετε από το φως
7 Ημέρα
1704
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων A+

Συμπολυμερές του αιθυλενίου και του οξικ Χλωριούχο νάτριο 0,9% 0,95 mg/ml 4°C Προστατεύετε από το φως
30 Ημέρα
1704
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων A+

σύριγγα πολυπροπυλένιο Ενέσιμο ύδωρ 40 mg/ml 25°C Απροσδιόριστο
60 Ημέρα
709
Βιολογική ανάλυση

σύριγγα πολυπροπυλένιο Ενέσιμο ύδωρ 40 mg/ml 4°C Προστατεύετε από το φως
60 Ημέρα
709
Βιολογική ανάλυση

σύριγγα πολυπροπυλένιο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 30 mg/ml 22°C-23°C Φως
48 Ώρα
639
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων D

Ελαστομερές πολυισοπρένιο NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 0,5 & 5 mg/ml 25°C Απροσδιόριστο
24 Ώρα
604
Δεδομένα σταθερότητας του κατασκευαστή/ών

Ελαστομερές πολυισοπρένιο NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 0,5 & 5 mg/ml 4°C Προστατεύετε από το φως
10 Ημέρα
604
Δεδομένα σταθερότητας του κατασκευαστή/ών


  Mentions Légales