Siste oppdatering :
15/04/2024
Antibiotika   Tobramycin sulfate  
Injeksjon
Aerosol Mikstur Øyedråper
Oppløsningsstabilitet Stabilitet i blandinger Faktorer som påvirker stabiliteten Kompatibilitet Administrasjonsmåte Referanser Pdf
   Kjemisk struktur  

Handelsnavn   Handelsnavn     

Handelsnavn er veiledende og sammensetning av hjelpestoffer kan være forskjellig avhengig av land og produsent

Bactob India
Beltob India
Bramicil Italia
Brulamycin Tyskland, Ungarn
Eltol India
Fytobra India
Gernebcin Tyskland
Komitob India
Nebcin Australia, Egypt, Hellas, New Zealand, Saudi-Arabia, Storbritannia, Sør-Afrika
Nebcina Danmark, Marokko, Norge, Sverige
Nebcine Frankrike, Marokko
Nebicina Italia
Obracin Belgia, Luxembourg, Nederland, Sveits
Tobel Tyrkia
Tobra Tyskland
Tobra-Gobens Spania
Tobraalex Egypt
Tobracin Egypt
Tobradistin Spania
Tobramicina Italia, Portugal, Spania
Tobramina Brasil
Tobramycin Australia, Canada, Irland, Norge, Storbritannia, Tyskland, USA
Tobramycine Belgia, Luxembourg, Nederland
Tobrasix Østerrike
Tobrazid Tyskland
Tomycin Finland
Oppløsningsstabilitet   Injeksjon   Oppløsningsstabilitet : Tobramycin sulfate     
Beholder Oppløsningsmiddel Konsentrasjon Temperatur Oppbevaring Varighet av stabilitet Referanser
Polyvinylklorid NaCl 0,9% eller glukose 5 % 1,2 mg/ml -20°C Beskyttes mot lys
28 Dag
565
Bevisgrad D

Polyvinylklorid NaCl 0,9% eller glukose 5 % 1,2 mg/ml 25°C Lys
48 Tid
434

Polyvinylklorid NaCl 0,9% eller glukose 5 % 1,2 mg/ml 4°C Beskyttes mot lys
48 Tid
434

Polyvinylklorid Natriumklorid 0,9 % 1 & 10 mg/ml 25°C Ikke angitt
3 Dag
13
Bevisgrad B

Polyvinylklorid Natriumklorid 0,9 % 1 & 10 mg/ml 5°C Beskyttes mot lys
14 Dag
13
Bevisgrad B

Polyvinylklorid Glukose 5 % 3,2 mg/ml -20°C Beskyttes mot lys
30 Dag
575
Biologisk metode

Etylenvinylacetat Natriumklorid 0,9 % 0,95 mg/ml 23°C Beskyttes mot lys
7 Dag
1704
Bevisgrad A +

Etylenvinylacetat Natriumklorid 0,9 % 0,95 mg/ml 4°C Beskyttes mot lys
30 Dag
1704
Bevisgrad A +

Sprøyte polypropylen Vann til injeksjon 40 mg/ml 25°C Ikke angitt
60 Dag
709
Biologisk metode

Sprøyte polypropylen Vann til injeksjon 40 mg/ml 4°C Beskyttes mot lys
60 Dag
709
Biologisk metode

Sprøyte polypropylen Natriumklorid 0,9 % 30 mg/ml 22°C-23°C Lys
48 Tid
639
Bevisgrad D

Polyisopren elastomer NaCl 0,9% eller glukose 5 % 0,5 & 5 mg/ml 25°C Ikke angitt
24 Tid
604
Stabilitetsopplysninger fra produsent

Polyisopren elastomer NaCl 0,9% eller glukose 5 % 0,5 & 5 mg/ml 4°C Beskyttes mot lys
10 Dag
604
Stabilitetsopplysninger fra produsent


  Mentions Légales