Cập nhật lần cuối :
16/06/2024
Kháng sinh   Ceftazidime  
Dạng tiêm
Thuốc nhỏ mắt
Tính ổn định của các dung dịch Độ ổn định khi trộn lẫn Những yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định Khả năng tương thích Đường dùng Tài liệu tham khảo Pdf
   Cấu trúc hóa học  

Tên thương mại   Tên thương mại     

Các tên thương mại được cung cấp và thành phần tá dược có thể khác nhau giữa các quốc gia và các hãng dược

Bactazid Chile
Bagram Mexico
Biotum Ba Lan
Cefatril Brazil
Cefidime Ả Rập
Cefortam Bồ Đào Nha
Ceftamil Romania
Ceftim Ý
Ceftimira Chile
Ceftram Ecuador
Efadima Chile
Fortam Tây Ban Nha, Thụy Sỹ
Fortaz Brazil, Canada, Hoa Kỳ
Fortum Ả Rập, Anh, Áo, Argentina, Ba Lan, Chile, Colombia, Hà Lan, Iceland, Ireland, Morocco, Na Uy, New zealand, Peru, Pháp, Romania, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, Tunisia, Úc, United Arab Emirates, Venezuela, Đan Mạch, Đức
Ftazidime Hy Lạp
Glazidim Bỉ, Luxembourg, Phần Lan, Ý
Iesetum Thổ Nhĩ Kỳ
Intracef Brazil
Kefadim Ả Rập, Ả Rập Saudi, Anh, Bỉ, Brazil, Morocco
Kefamin Tây Ban Nha
Kefazim Áo
Kefzim Cộng hòa Nam Phi
Lorazidime Iran
Negacef Ả Rập Saudi, United Arab Emirates
Novocral Hy Lạp
Panzid Ý
Parzidime Ả Rập Saudi
Pluseptic Argentina
Sigmazidim Ả Rập
Solvetan Hy Lạp, Đan Mạch
Spectrum Ý
Starcef Ý
Sturdizime Mexico
Sumizidima Colombia
Tazicef Hoa Kỳ
Zadolina Mexico
Zidacef Ả Rập Saudi
Zidime Ả Rập Saudi, Morocco, United Arab Emirates
Zidimox Bồ Đào Nha
Tính ổn định của các dung dịch   Dạng tiêm   Tính ổn định của các dung dịch : Ceftazidime     
Bao bì Dung môi Nồng độ Nhiệt độ Bảo quản Thời gian ổn định Mục lục
Thủy tinh Nước cất pha tiêm 100 & 200 mg/ml -20°C Tránh ánh sáng
91 Ngày
445
Cấp độ bằng chứng D

Thủy tinh Nước cất pha tiêm 100 & 200 mg/ml 21°C-23°C Không rõ
8 Giờ
445
Cấp độ bằng chứng D

Thủy tinh Nước cất pha tiêm 100 & 200 mg/ml 4°C Tránh ánh sáng
96 Giờ
445
Cấp độ bằng chứng D

Thủy tinh Nước cất pha tiêm 270 mg/ml 20°C Có hoặc không có tiếp xúc với ánh sáng
18 Giờ
1857
Cấp độ bằng chứng B

Thủy tinh Nước cất pha tiêm 270 mg/ml 4°C Không rõ
7 Ngày
1857
Cấp độ bằng chứng B

Thủy tinh NaCl 0,9% hoặc Glucose 5% 20 mg/ml 25°C Ánh sáng
48 Giờ
432
Cấp độ bằng chứng D

Thủy tinh NaCl 0,9% hoặc Glucose 5% 40 mg/ml 20°C Không rõ
20 Giờ
1651
Cấp độ bằng chứng B

Thủy tinh NaCl 0,9% hoặc Glucose 5% 40 mg/ml 35°C Không rõ
20 Giờ
1651
Cấp độ bằng chứng B

Thủy tinh NaCl 0,9% 20 mg/ml 2-8°C Tránh ánh sáng
10 Ngày
1452
Cấp độ bằng chứng D

Thủy tinh NaCl 0,9% 20 mg/ml 25°C Không rõ
2 Ngày
1452
Cấp độ bằng chứng D

Nhựa polyvinyl chloride Nước cất pha tiêm 30 & 60 mg/ml -20°C Tránh ánh sáng
30 Ngày
443
Cấp độ bằng chứng B

Nhựa polyvinyl chloride Nước cất pha tiêm 30 & 60 mg/ml 3°C Tránh ánh sáng
10 Ngày
443
Cấp độ bằng chứng B

Nhựa polyvinyl chloride Nước cất pha tiêm 36,6 mg/ml -20°C Tránh ánh sáng
30 Ngày
440
Cấp độ bằng chứng D

Nhựa polyvinyl chloride Nước cất pha tiêm 60 mg/ml -20°C Tránh ánh sáng
14 Ngày
273

Nhựa polyvinyl chloride NaCl 0,9% hoặc Glucose 5% 4 mg/ml 25°C Ánh sáng
24 Giờ
1656
Cấp độ bằng chứng B

Nhựa polyvinyl chloride NaCl 0,9% hoặc Glucose 5% 4 mg/ml 4°C Ánh sáng
7 Ngày
1656
Cấp độ bằng chứng B

Nhựa polyvinyl chloride NaCl 0,9% hoặc Glucose 5% 40 mg/ml -10°C Tránh ánh sáng
90 Ngày
585
Cấp độ bằng chứng D

Nhựa polyvinyl chloride NaCl 0,9% hoặc Glucose 5% 40 mg/ml 4°C Tránh ánh sáng
7 Ngày
697
Cấp độ bằng chứng D

Nhựa polyvinyl chloride NaCl 0,9% 40 mg/ml 20°C Không rõ
20 Giờ
1651
Cấp độ bằng chứng B

Nhựa polyvinyl chloride Dianéal® PD2 1,5% glucose (Baxter) 0,1 mg/ml 25°C Ánh sáng
24 Giờ
2450
Cấp độ bằng chứng D

Nhựa polyvinyl chloride Dianéal® PD2 1,5% glucose (Baxter) 0,1 mg/ml 37°C Ánh sáng
2 Giờ
2450
Cấp độ bằng chứng D

Nhựa polyvinyl chloride Dianéal® PD2 1,5% glucose (Baxter) 0,1 mg/ml 4°C Tránh ánh sáng
4 Ngày
2450
Cấp độ bằng chứng D

Nhựa polyvinyl chloride Extraneal® (Baxter) 0,5 mg/ml 25°C Tránh ánh sáng
2 Ngày
3888
Cấp độ bằng chứng D

Nhựa polyvinyl chloride Extraneal® (Baxter) 0,5 mg/ml 37°C Tránh ánh sáng
6 Giờ
3888
Cấp độ bằng chứng D

Nhựa polyvinyl chloride Extraneal® (Baxter) 0,5 mg/ml 4°C Tránh ánh sáng
14 Ngày
3888
Cấp độ bằng chứng D

Nhựa polyethylen NaCl 0,9% hoặc Glucose 5% 10 mg/ml 22°C Tránh ánh sáng
24 Giờ
1067
Cấp độ bằng chứng C

Nhựa polyethylen NaCl 0,9% hoặc Glucose 5% 10 mg/ml 4°C Tránh ánh sáng
24 Giờ
1067
Cấp độ bằng chứng C

Nhựa polypropylen NaCl 0,9% hoặc Glucose 5% 40 mg/ml 20°C Không rõ
20 Giờ
1651
Cấp độ bằng chứng B

Nhựa polyolefin NaCl 0,9% 20 mg/ml 2-8°C Tránh ánh sáng
10 Ngày
1452
Cấp độ bằng chứng D

Nhựa polyolefin NaCl 0,9% 20 mg/ml 25°C Không rõ
2 Ngày
1452
Cấp độ bằng chứng D

Nhựa ethylene vinyl acetat NaCl 0,9% 20 mg/ml 23°C Tránh ánh sáng
24 Giờ
1840
Cấp độ bằng chứng B+

Nhựa ethylene vinyl acetat NaCl 0,9% 20 mg/ml 4°C Tránh ánh sáng
7 Ngày
1840
Cấp độ bằng chứng B+

ống tiêm polypropylene Nước cất pha tiêm 100 mg/ml -20°C Tránh ánh sáng
91 Ngày
477
Cấp độ bằng chứng B

ống tiêm polypropylene Nước cất pha tiêm 100 mg/ml 22°C Tránh ánh sáng
24 Giờ
477
Cấp độ bằng chứng B

ống tiêm polypropylene Nước cất pha tiêm 100 mg/ml 4°C Tránh ánh sáng
10 Ngày
477
Cấp độ bằng chứng B

ống tiêm polypropylene Nước cất pha tiêm 100 & 200 mg/ml -20°C Tránh ánh sáng
91 Ngày
445
Cấp độ bằng chứng D

ống tiêm polypropylene Nước cất pha tiêm 100 & 200 mg/ml 21°C-23°C Không rõ
8 Giờ
445
Cấp độ bằng chứng D

ống tiêm polypropylene Nước cất pha tiêm 100 & 200 mg/ml 4°C Tránh ánh sáng
96 Giờ
445
Cấp độ bằng chứng D

ống tiêm polypropylene NaCl 0,9% 125 mg/ml 20-25°C Ánh sáng
24 Giờ
4634
Cấp độ bằng chứng C+

ống tiêm polypropylene NaCl 0,9% 20 mg/ml -20°C Ánh sáng
90 Ngày
4032
Cấp độ bằng chứng C

ống tiêm polypropylene NaCl 0,9% 20 mg/ml 2-8°C Ánh sáng
7 Ngày
4032
Cấp độ bằng chứng C

ống tiêm polypropylene Glucose 5% 125 mg/ml 20-25°C Ánh sáng
8 Giờ
4634
Cấp độ bằng chứng C+

Chất đàn hồi polyisoprene NaCl 0,9% hoặc Glucose 5% 25 mg/ml 37°C Tránh ánh sáng
8 Giờ
4634
Cấp độ bằng chứng C+

Chất đàn hồi polyisoprene NaCl 0,9% hoặc Glucose 5% 5 & 40 mg/ml 25°C Không rõ
24 Giờ
604
Các dữ liệu về độ ổn định của nhà sản xuất

Chất đàn hồi polyisoprene NaCl 0,9% hoặc Glucose 5% 5 & 40 mg/ml 4°C Tránh ánh sáng
7 Ngày
604
Các dữ liệu về độ ổn định của nhà sản xuất

Chất đàn hồi polyisoprene NaCl 0,9% 120 mg/ml 27°C Không rõ
16 Giờ
287
Cấp độ bằng chứng D

Chất đàn hồi polyisoprene NaCl 0,9% 60 mg/ml -20°C Tránh ánh sáng
14 Ngày
817
Cấp độ bằng chứng B

Chất đàn hồi polyisoprene NaCl 0,9% 60 mg/ml 27°C Không rõ
24 Giờ
287
Cấp độ bằng chứng D

Chất đàn hồi polyisoprene NaCl 0,9% 60 mg/ml 4°C Tránh ánh sáng
14 Ngày
817
Cấp độ bằng chứng B

Chất đàn hồi polyisoprene NaCl 0,9% 60 & 120 mg/ml 4°C Tránh ánh sáng
6 Ngày
287
Cấp độ bằng chứng D

Elastomer (không xác định) Nước cất pha tiêm 120 mg/ml 25°C Không rõ
24 Giờ
2042
Cấp độ bằng chứng D

Elastomer (không xác định) Nước cất pha tiêm 120 mg/ml 37°C Không rõ
8 Giờ
2042
Cấp độ bằng chứng D


  Mentions Légales