Siste oppdatering :
10/07/2024
Antibiotika   Ceftazidime  
Injeksjon
Øyedråper
Oppløsningsstabilitet Stabilitet i blandinger Faktorer som påvirker stabiliteten Kompatibilitet Administrasjonsmåte Referanser pdf
   Kjemisk struktur  

Handelsnavn   Handelsnavn     

Handelsnavn er veiledende og sammensetning av hjelpestoffer kan være forskjellig avhengig av land og produsent

Bactazid Chile
Bagram Mexico
Biotum Polen
Cefatril Brasil
Cefidime Egypt
Cefortam Portugal
Ceftamil Romania
Ceftim Italia
Ceftimira Chile
Ceftram Ecuador
Efadima Chile
Fortam Spania, Sveits
Fortaz Brasil, Canada, USA
Fortum Argentina, Australia, Chile, Colombia, Danmark, De forente arabiske emirater, Egypt, Frankrike, Irland, Island, Marokko, Nederland, New Zealand, Norge, Peru, Polen, Romania, Storbritannia, Sverige, Tunisia, Tyrkia, Tyskland, Venezuela, Østerrike
Ftazidime Hellas
Glazidim Belgia, Finland, Italia, Luxembourg
Iesetum Tyrkia
Intracef Brasil
Kefadim Belgia, Brasil, Egypt, Marokko, Saudi-Arabia, Storbritannia
Kefamin Spania
Kefazim Østerrike
Kefzim Sør-Afrika
Lorazidime Iran
Negacef De forente arabiske emirater, Saudi-Arabia
Novocral Hellas
Panzid Italia
Parzidime Saudi-Arabia
Pluseptic Argentina
Sigmazidim Egypt
Solvetan Danmark, Hellas
Spectrum Italia
Starcef Italia
Sturdizime Mexico
Sumizidima Colombia
Tazicef USA
Zadolina Mexico
Zidacef Saudi-Arabia
Zidime De forente arabiske emirater, Marokko, Saudi-Arabia
Zidimox Portugal
Oppløsningsstabilitet   Injeksjon   Oppløsningsstabilitet : Ceftazidime     
Beholder Oppløsningsmiddel Konsentrasjon Temperatur Oppbevaring Varighet av stabilitet Referanser
Glass Vann til injeksjon 100 & 200 mg/ml -20°C Beskyttes mot lys
91 Dag
445
Bevisgrad D

Glass Vann til injeksjon 100 & 200 mg/ml 21°C-23°C Ikke angitt
8 Tid
445
Bevisgrad D

Glass Vann til injeksjon 100 & 200 mg/ml 4°C Beskyttes mot lys
96 Tid
445
Bevisgrad D

Glass Vann til injeksjon 270 mg/ml 20°C Med eller uten lys
18 Tid
1857
Bevisgrad B

Glass Vann til injeksjon 270 mg/ml 4°C Ikke angitt
7 Dag
1857
Bevisgrad B

Glass NaCl 0,9% eller glukose 5 % 20 mg/ml 25°C Lys
48 Tid
432
Bevisgrad D

Glass NaCl 0,9% eller glukose 5 % 40 mg/ml 20°C Ikke angitt
20 Tid
1651
Bevisgrad B

Glass NaCl 0,9% eller glukose 5 % 40 mg/ml 35°C Ikke angitt
20 Tid
1651
Bevisgrad B

Glass Natriumklorid 0,9 % 20 mg/ml 2-8°C Beskyttes mot lys
10 Dag
1452
Bevisgrad D

Glass Natriumklorid 0,9 % 20 mg/ml 25°C Ikke angitt
2 Dag
1452
Bevisgrad D

Polyvinylklorid Vann til injeksjon 30 & 60 mg/ml -20°C Beskyttes mot lys
30 Dag
443
Bevisgrad B

Polyvinylklorid Vann til injeksjon 30 & 60 mg/ml 3°C Beskyttes mot lys
10 Dag
443
Bevisgrad B

Polyvinylklorid Vann til injeksjon 36,6 mg/ml -20°C Beskyttes mot lys
30 Dag
440
Bevisgrad D

Polyvinylklorid Vann til injeksjon 60 mg/ml -20°C Beskyttes mot lys
14 Dag
273

Polyvinylklorid NaCl 0,9% eller glukose 5 % 4 mg/ml 25°C Lys
24 Tid
1656
Bevisgrad B

Polyvinylklorid NaCl 0,9% eller glukose 5 % 4 mg/ml 4°C Lys
7 Dag
1656
Bevisgrad B

Polyvinylklorid NaCl 0,9% eller glukose 5 % 40 mg/ml -10°C Beskyttes mot lys
90 Dag
585
Bevisgrad D

Polyvinylklorid NaCl 0,9% eller glukose 5 % 40 mg/ml 4°C Beskyttes mot lys
7 Dag
697
Bevisgrad D

Polyvinylklorid Natriumklorid 0,9 % 40 mg/ml 20°C Ikke angitt
20 Tid
1651
Bevisgrad B

Polyvinylklorid Dianéal® PD2 1.5% Glukose (Baxter) 0,1 mg/ml 25°C Lys
24 Tid
2450
Bevisgrad D

Polyvinylklorid Dianéal® PD2 1.5% Glukose (Baxter) 0,1 mg/ml 37°C Lys
2 Tid
2450
Bevisgrad D

Polyvinylklorid Dianéal® PD2 1.5% Glukose (Baxter) 0,1 mg/ml 4°C Beskyttes mot lys
4 Dag
2450
Bevisgrad D

Polyvinylklorid Extraneal® (Baxter) 0,5 mg/ml 25°C Beskyttes mot lys
2 Dag
3888
Bevisgrad D

Polyvinylklorid Extraneal® (Baxter) 0,5 mg/ml 37°C Beskyttes mot lys
6 Tid
3888
Bevisgrad D

Polyvinylklorid Extraneal® (Baxter) 0,5 mg/ml 4°C Beskyttes mot lys
14 Dag
3888
Bevisgrad D

Polyetylen NaCl 0,9% eller glukose 5 % 10 mg/ml 22°C Beskyttes mot lys
24 Tid
1067
Bevisgrad C

Polyetylen NaCl 0,9% eller glukose 5 % 10 mg/ml 4°C Beskyttes mot lys
24 Tid
1067
Bevisgrad C

Polypropylen NaCl 0,9% eller glukose 5 % 40 mg/ml 20°C Ikke angitt
20 Tid
1651
Bevisgrad B

Polyolefin Natriumklorid 0,9 % 20 mg/ml 2-8°C Beskyttes mot lys
10 Dag
1452
Bevisgrad D

Polyolefin Natriumklorid 0,9 % 20 mg/ml 25°C Ikke angitt
2 Dag
1452
Bevisgrad D

Etylenvinylacetat Natriumklorid 0,9 % 20 mg/ml 23°C Beskyttes mot lys
24 Tid
1840
Bevisgrad B+

Etylenvinylacetat Natriumklorid 0,9 % 20 mg/ml 4°C Beskyttes mot lys
7 Dag
1840
Bevisgrad B+

Sprøyte polypropylen Vann til injeksjon 100 mg/ml -20°C Beskyttes mot lys
91 Dag
477
Bevisgrad B

Sprøyte polypropylen Vann til injeksjon 100 mg/ml 22°C Beskyttes mot lys
24 Tid
477
Bevisgrad B

Sprøyte polypropylen Vann til injeksjon 100 mg/ml 4°C Beskyttes mot lys
10 Dag
477
Bevisgrad B

Sprøyte polypropylen Vann til injeksjon 100 & 200 mg/ml -20°C Beskyttes mot lys
91 Dag
445
Bevisgrad D

Sprøyte polypropylen Vann til injeksjon 100 & 200 mg/ml 21°C-23°C Ikke angitt
8 Tid
445
Bevisgrad D

Sprøyte polypropylen Vann til injeksjon 100 & 200 mg/ml 4°C Beskyttes mot lys
96 Tid
445
Bevisgrad D

Sprøyte polypropylen Natriumklorid 0,9 % 125 mg/ml 20-25°C Lys
24 Tid
4634
Bevisgrad C+

Sprøyte polypropylen Natriumklorid 0,9 % 20 mg/ml -20°C Lys
90 Dag
4032
Bevisgrad C

Sprøyte polypropylen Natriumklorid 0,9 % 20 mg/ml 2-8°C Lys
7 Dag
4032
Bevisgrad C

Sprøyte polypropylen Glukose 5 % 125 mg/ml 20-25°C Lys
8 Tid
4634
Bevisgrad C+

Polyisopren elastomer NaCl 0,9% eller glukose 5 % 25 mg/ml 37°C Beskyttes mot lys
8 Tid
4634
Bevisgrad C+

Polyisopren elastomer NaCl 0,9% eller glukose 5 % 5 & 40 mg/ml 25°C Ikke angitt
24 Tid
604
Stabilitetsopplysninger fra produsent

Polyisopren elastomer NaCl 0,9% eller glukose 5 % 5 & 40 mg/ml 4°C Beskyttes mot lys
7 Dag
604
Stabilitetsopplysninger fra produsent

Polyisopren elastomer Natriumklorid 0,9 % 120 mg/ml 27°C Ikke angitt
16 Tid
287
Bevisgrad D

Polyisopren elastomer Natriumklorid 0,9 % 60 mg/ml -20°C Beskyttes mot lys
14 Dag
817
Bevisgrad B

Polyisopren elastomer Natriumklorid 0,9 % 60 mg/ml 27°C Ikke angitt
24 Tid
287
Bevisgrad D

Polyisopren elastomer Natriumklorid 0,9 % 60 mg/ml 4°C Beskyttes mot lys
14 Dag
817
Bevisgrad B

Polyisopren elastomer Natriumklorid 0,9 % 60 & 120 mg/ml 4°C Beskyttes mot lys
6 Dag
287
Bevisgrad D

Elastomer (uspesifisert) Vann til injeksjon 120 mg/ml 25°C Ikke angitt
24 Tid
2042
Bevisgrad D

Elastomer (uspesifisert) Vann til injeksjon 120 mg/ml 37°C Ikke angitt
8 Tid
2042
Bevisgrad D


  Mentions Légales