Zadnji put ažurirano :
17/04/2024
Antibiotik   Ceftazidime  
Injekcija
Kapi za oko
Stabilizacija rješenja Stabilnost mješavine Stabilizacijski faktor Kompatibilnosti Način davanja lijeka Bibliografija Pdf
   Kemijska struktura  

Nekomercijalni   Nekomercijalni     

Zaštićeni nazivi su indikativni i sastav ekscipijensa može biti različit ovisno o državi i laboratorijima

Bactazid Čile
Bagram Meksiko
Biotum Poljska
Cefatril Brazil
Cefidime Egipat
Cefortam Portugal
Ceftamil Rumunjska
Ceftim Italija
Ceftimira Čile
Ceftram Ekvador
Efadima Čile
Fortam Španjolska, Švicarska
Fortaz Brazil, Kanada, S A D
Fortum Argentina, Australija, Austrija, Čile, Danska, Egipat, Francuska, Irska, Island, Kolumbija, Maroko, Nizozemska, Njemačka, Norveška, Novi Zeland, Peru, Poljska, Rumunjska, Švedska, Tunis, Turska, Ujedinjeni Arapski Emirati, Velika Britanija, Venecuela
Ftazidime Grčka
Glazidim Belgija, Finska, Italija, Luksemburg
Iesetum Turska
Intracef Brazil
Kefadim Belgija, Brazil, Egipat, Maroko, Saudijska Arabija, Velika Britanija
Kefamin Španjolska
Kefazim Austrija
Kefzim Južna Afrika
Lorazidime Iran
Negacef Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati
Novocral Grčka
Panzid Italija
Parzidime Saudijska Arabija
Pluseptic Argentina
Sigmazidim Egipat
Solvetan Danska, Grčka
Spectrum Italija
Starcef Italija
Sturdizime Meksiko
Sumizidima Kolumbija
Tazicef S A D
Zadolina Meksiko
Zidacef Saudijska Arabija
Zidime Maroko, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati
Zidimox Portugal
Stabilizacija rješenja   Injekcija   Stabilizacija rješenja : Ceftazidime     
Kontejner Sredstvo za rastapanje Koncentracija Temperatura Konzerviranje Trajanje stabilnosti Bibliografija
čaša čista voda za injektiranje 100 & 200 mg/ml -20°C Zaštićeno od svjetlosti
91 Dan
445
Razina dokaza D

čaša čista voda za injektiranje 100 & 200 mg/ml 21°C-23°C Nespecifičan
8 Sat
445
Razina dokaza D

čaša čista voda za injektiranje 100 & 200 mg/ml 4°C Zaštićeno od svjetlosti
96 Sat
445
Razina dokaza D

čaša čista voda za injektiranje 270 mg/ml 20°C Sa i bez svjetlosti
18 Sat
1857
Razina dokaza B

čaša čista voda za injektiranje 270 mg/ml 4°C Nespecifičan
7 Dan
1857
Razina dokaza B

čaša NaCL 0,9% ili glukoza 20 mg/ml 25°C Svjetlost
48 Sat
432
Razina dokaza D

čaša NaCL 0,9% ili glukoza 40 mg/ml 20°C Nespecifičan
20 Sat
1651
Razina dokaza B

čaša NaCL 0,9% ili glukoza 40 mg/ml 35°C Nespecifičan
20 Sat
1651
Razina dokaza B

čaša Natrijumkorid 0,9% 20 mg/ml 2-8°C Zaštićeno od svjetlosti
10 Dan
1452
Razina dokaza D

čaša Natrijumkorid 0,9% 20 mg/ml 25°C Nespecifičan
2 Dan
1452
Razina dokaza D

Polivinilklorid čista voda za injektiranje 30 & 60 mg/ml -20°C Zaštićeno od svjetlosti
30 Dan
443
Razina dokaza B

Polivinilklorid čista voda za injektiranje 30 & 60 mg/ml 3°C Zaštićeno od svjetlosti
10 Dan
443
Razina dokaza B

Polivinilklorid čista voda za injektiranje 36,6 mg/ml -20°C Zaštićeno od svjetlosti
30 Dan
440
Razina dokaza D

Polivinilklorid čista voda za injektiranje 60 mg/ml -20°C Zaštićeno od svjetlosti
14 Dan
273

Polivinilklorid NaCL 0,9% ili glukoza 4 mg/ml 25°C Svjetlost
24 Sat
1656
Razina dokaza B

Polivinilklorid NaCL 0,9% ili glukoza 4 mg/ml 4°C Svjetlost
7 Dan
1656
Razina dokaza B

Polivinilklorid NaCL 0,9% ili glukoza 40 mg/ml -10°C Zaštićeno od svjetlosti
90 Dan
585
Razina dokaza D

Polivinilklorid NaCL 0,9% ili glukoza 40 mg/ml 4°C Zaštićeno od svjetlosti
7 Dan
697
Razina dokaza D

Polivinilklorid Natrijumkorid 0,9% 40 mg/ml 20°C Nespecifičan
20 Sat
1651
Razina dokaza B

Polivinilklorid Dianéal® PD2 1.5% glukoza (Baxter) 0,1 mg/ml 25°C Svjetlost
24 Sat
2450
Razina dokaza D

Polivinilklorid Dianéal® PD2 1.5% glukoza (Baxter) 0,1 mg/ml 37°C Svjetlost
2 Sat
2450
Razina dokaza D

Polivinilklorid Dianéal® PD2 1.5% glukoza (Baxter) 0,1 mg/ml 4°C Zaštićeno od svjetlosti
4 Dan
2450
Razina dokaza D

Polivinilklorid Extraneal® (Baxter) 0,5 mg/ml 25°C Zaštićeno od svjetlosti
2 Dan
3888
Razina dokaza D

Polivinilklorid Extraneal® (Baxter) 0,5 mg/ml 37°C Zaštićeno od svjetlosti
6 Sat
3888
Razina dokaza D

Polivinilklorid Extraneal® (Baxter) 0,5 mg/ml 4°C Zaštićeno od svjetlosti
14 Dan
3888
Razina dokaza D

Polietilen NaCL 0,9% ili glukoza 10 mg/ml 22°C Zaštićeno od svjetlosti
24 Sat
1067
Razina dokaza C

Polietilen NaCL 0,9% ili glukoza 10 mg/ml 4°C Zaštićeno od svjetlosti
24 Sat
1067
Razina dokaza C

Polipropilen NaCL 0,9% ili glukoza 40 mg/ml 20°C Nespecifičan
20 Sat
1651
Razina dokaza B

Poliolefin Natrijumkorid 0,9% 20 mg/ml 2-8°C Zaštićeno od svjetlosti
10 Dan
1452
Razina dokaza D

Poliolefin Natrijumkorid 0,9% 20 mg/ml 25°C Nespecifičan
2 Dan
1452
Razina dokaza D

Etilvinilacetat Natrijumkorid 0,9% 20 mg/ml 23°C Zaštićeno od svjetlosti
24 Sat
1840
Razina dokaza B+

Etilvinilacetat Natrijumkorid 0,9% 20 mg/ml 4°C Zaštićeno od svjetlosti
7 Dan
1840
Razina dokaza B+

špric polipropilen čista voda za injektiranje 100 mg/ml -20°C Zaštićeno od svjetlosti
91 Dan
477
Razina dokaza B

špric polipropilen čista voda za injektiranje 100 mg/ml 22°C Zaštićeno od svjetlosti
24 Sat
477
Razina dokaza B

špric polipropilen čista voda za injektiranje 100 mg/ml 4°C Zaštićeno od svjetlosti
10 Dan
477
Razina dokaza B

špric polipropilen čista voda za injektiranje 100 & 200 mg/ml -20°C Zaštićeno od svjetlosti
91 Dan
445
Razina dokaza D

špric polipropilen čista voda za injektiranje 100 & 200 mg/ml 21°C-23°C Nespecifičan
8 Sat
445
Razina dokaza D

špric polipropilen čista voda za injektiranje 100 & 200 mg/ml 4°C Zaštićeno od svjetlosti
96 Sat
445
Razina dokaza D

špric polipropilen Natrijumkorid 0,9% 125 mg/ml 20-25°C Svjetlost
24 Sat
4634
Razina dokaza C+

špric polipropilen Natrijumkorid 0,9% 20 mg/ml -20°C Svjetlost
90 Dan
4032
Razina dokaza C

špric polipropilen Natrijumkorid 0,9% 20 mg/ml 2-8°C Svjetlost
7 Dan
4032
Razina dokaza C

špric polipropilen Glukoza 5% 125 mg/ml 20-25°C Svjetlost
8 Sat
4634
Razina dokaza C+

Poliizoprenski elastomer NaCL 0,9% ili glukoza 25 mg/ml 37°C Zaštićeno od svjetlosti
8 Sat
4634
Razina dokaza C+

Poliizoprenski elastomer NaCL 0,9% ili glukoza 5 & 40 mg/ml 25°C Nespecifičan
24 Sat
604
Podaci proizvođača o stabilnosti

Poliizoprenski elastomer NaCL 0,9% ili glukoza 5 & 40 mg/ml 4°C Zaštićeno od svjetlosti
7 Dan
604
Podaci proizvođača o stabilnosti

Poliizoprenski elastomer Natrijumkorid 0,9% 120 mg/ml 27°C Nespecifičan
16 Sat
287
Razina dokaza D

Poliizoprenski elastomer Natrijumkorid 0,9% 60 mg/ml -20°C Zaštićeno od svjetlosti
14 Dan
817
Razina dokaza B

Poliizoprenski elastomer Natrijumkorid 0,9% 60 mg/ml 27°C Nespecifičan
24 Sat
287
Razina dokaza D

Poliizoprenski elastomer Natrijumkorid 0,9% 60 mg/ml 4°C Zaštićeno od svjetlosti
14 Dan
817
Razina dokaza B

Poliizoprenski elastomer Natrijumkorid 0,9% 60 & 120 mg/ml 4°C Zaštićeno od svjetlosti
6 Dan
287
Razina dokaza D

Elastomer (neodređeno) čista voda za injektiranje 120 mg/ml 25°C Nespecifičan
24 Sat
2042
Razina dokaza D

Elastomer (neodređeno) čista voda za injektiranje 120 mg/ml 37°C Nespecifičan
8 Sat
2042
Razina dokaza D


  Mentions Légales