Cập nhật lần cuối :
08/05/2024
Thuốc giảm đau   Buprenorphine hydrochloride  
Dạng tiêm
Tính ổn định của các dung dịch Độ ổn định khi trộn lẫn Những yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định Khả năng tương thích Đường dùng Tài liệu tham khảo Pdf
   Cấu trúc hóa học  

Tên thương mại   Tên thương mại     

Các tên thương mại được cung cấp và thành phần tá dược có thể khác nhau giữa các quốc gia và các hãng dược

Bunondol Ba Lan
Buprenex Hoa Kỳ
Buprex Tây Ban Nha
Sublocade
Temgesic Anh, Bỉ, Hà Lan, Na Uy, Pháp, Thụy Điển, Tunisia, United Arab Emirates, Ý, Đan Mạch
Khả năng tương thích   Dạng tiêm   Khả năng tương thích : Buprenorphine hydrochloride              
Màn hình này cho biết khả năng tương thích hoặc không tương thích, trong trường hợp này là loại không tương thích (kết tủa, thay đổi màu sắc, sửa đổi nhũ tương, v.v.). Sự tương hợp được chỉ ra ở đây chủ yếu chỉ là vật lý, với độ ổn định hóa học của mỗi phân tử hiếm khi được đánh giá. Việc đánh giá các hỗn hợp này được nghiên cứu để xem xét khả năng sử dụng vị trí Y cho bệnh nhân. Những dữ liệu này không thể được sử dụng để tạo hỗn hợp trước trong túi hoặc ống tiêm. Loại thông tin này có sẵn trong màn hình "Độ ổn định trong hỗn hợp».
Phân tử Dung môi Mục lục
Tương thích
Dạng tiêm Buprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml
Dạng tiêm Allopurinol sodium 3 mg/ml
NaCl 0,9% 307
Lượng mưa ngay lập tức Không tương thích
Dạng tiêm Buprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml
Dạng tiêm Amphotericin B cholesteryl sulfate complex 0.83 mg/ml
Glucose 5% 921
Tương thích
Dạng tiêm Buprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml
Dạng tiêm Cladribine 0.5 mg/ml
NaCl 0,9% + chất kháng khuẩn 1496
Tương thích
Dạng tiêm Buprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml
Dạng tiêm Cladribine 0.015 mg/ml
NaCl 0,9% 1496
Tương thích
Dạng tiêm Buprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml
Dinh dưỡng đường tĩnh mạch (hỗn hợp 2 thành phần) 301
Tương thích
Dạng tiêm Buprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml
Dinh dưỡng đường tĩnh mạch (có lipids) 1415
Tương thích
Dạng tiêm Buprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml
Dạng tiêm Amifostine 10 mg/ml
Glucose 5% 3
Tương thích
Dạng tiêm Buprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml
Dạng tiêm Aztreonam 40 mg/ml
Glucose 5% 99
Tương thích
Dạng tiêm Buprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml
Dạng tiêm Cisatracurium besylate 0.1 >> 5 mg/ml
Glucose 5% 299
Tương thích
Dạng tiêm Buprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml
Dạng tiêm Docetaxel 0.9 mg/ml
Glucose 5% 1754
Mất độ đục Không tương thích
Dạng tiêm Buprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml
Dạng tiêm Doxorubicin hydrochloride liposome peg 0.4 mg/ml
Glucose 5% 251
Tương thích
Dạng tiêm Buprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml
Dạng tiêm Etoposide phosphate 5 mg/ml
Glucose 5% 1410
Tương thích
Dạng tiêm Buprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml
Dạng tiêm Filgrastim 30 µg/ml
Glucose 5% 244
Độ đục trong 4 giờ Không tương thích
Dạng tiêm Buprenorphine hydrochloride 0,075 mg/ml
Dạng tiêm Furosemide 1 mg/ml
Nước cất pha tiêm 1232
Tương thích
Dạng tiêm Buprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml
Dạng tiêm Gemcitabine hydrochloride 10 mg/ml
NaCl 0,9% 1423
Tương thích
Dạng tiêm Buprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml
Dạng tiêm Granisetron hydrochloride 0.05 mg/ml
Glucose 5% 182
Lượng mưa ngay lập tức Không tương thích
Dạng tiêm Buprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml
Dạng tiêm Lansoprazole 0.55 mg/ml
NaCl 0,9% 1625
Tương thích
Dạng tiêm Buprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml
Dạng tiêm Linezolid 2 mg/ml
Không 1925
Tương thích
Dạng tiêm Buprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml
Dạng tiêm Melphalan 0.1 mg/ml
NaCl 0,9% 169
Tương thích
Dạng tiêm Buprenorphine hydrochloride 0.15 mg/ml
Dạng tiêm Midazolam hydrochloride 2.5 mg/ml
Không 404
Tương thích
Dạng tiêm Buprenorphine hydrochloride 0,04 mg/ml
Dạng tiêm Oxaliplatin 0,5 mg/ml
Glucose 5% 1662
Tương thích
Dạng tiêm Buprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml
Dạng tiêm Pemetrexed disodium 20 mg/ml
NaCl 0,9% 1953
Tương thích
Dạng tiêm Buprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml
Dạng tiêm Piperacillin sodium / tazobactam 40/5 mg/ml
Glucose 5% 81
Tương thích
Dạng tiêm Buprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml
Dạng tiêm Propofol 10 mg/ml
Không 300
Tương thích
Dạng tiêm Buprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml
Dạng tiêm Remifentanil hydrochloride 25 & 250 µg/ml
NaCl 0,9% 59
Tương thích
Dạng tiêm Buprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml
Dạng tiêm Teniposide 0.1 mg/ml
Glucose 5% 905
Tương thích
Dạng tiêm Buprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml
Dạng tiêm Thiotepa 1 mg/ml
Glucose 5% 249
Tương thích
Dạng tiêm Buprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml
Dạng tiêm Vinorelbine tartrate 1 mg/ml
NaCl 0,9% 84

  Mentions Légales