Τελευταία ενημέρωση :
08/05/2024
Αναλγητικό   Buprenorphine hydrochloride  
Ενέσιμο
Σταθερότητα διαλυμάτων Σταθερότητα σε μίγματα Παράγοντας που επηρεάζει τη σταθερότητα Συμβατότητες Τρόπος χορήγησης Βιβλιογραφία Pdf
   χημική δομή  

Εμπορική ονομασία   Εμπορική ονομασία     

Οι εμπορικές ονομασίες είναι ενδεικτικές και η σύνθεση των εκδόχων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα και τα εργαστήρια

Bunondol Πολωνία
Buprenex Η.Π.Α.
Buprex Ισπανία
Sublocade
Temgesic Yhdistyneet arabiemiirikunnat, Βέλγιο, Γαλλία, Δανία, Ιταλία, Μεγάλη Βρετανία, Νορβηγία, Ολλανδία, Σουηδία, Τυνησία
Συμβατότητες    Ενέσιμο   Συμβατότητες : Buprenorphine hydrochloride              
Σε αυτή την οθόνη εμφανίζονται οι συμβατότητες ή ασυμβατότητες. Σε αυτή την περίπτωση εμφανίζονται το είδος της ασυμβατότητας (ίζημα, αλλαγή χρώματος, μεταβολή γαλακτώματος, κλπ). Οι συμβατότητες που παρουσιάζονται εδώ είναι κυρίως φυσικές, ενώ η χημική σταθερότητα κάθε μορίου σπάνια περιλαμβάνεται. Η αξιολόγηση αυτών των μιγμάτων μελετήθηκε προκειμένου να εκτιμηθεί η πιθανότητα χορήγησης στον ασθενή στο Υ κέντρο. Τα δεδομένα αυτά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκ των προτέρων δημιουργία μιγμάτων σε ασκούς ή σύριγγες. Αυτό το είδος πληροφορίας υπάρχει και μπορεί να αναζητηθεί στην οθόνη «Σταθερότητα σε μίγμα».
Συστατικό Διαλυτικό Βιβλιογραφία
Σύμφωνος
Ενέσιμο Buprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml
Ενέσιμο Allopurinol sodium 3 mg/ml
Χλωριούχο νάτριο 0,9% 307
Άμεση βροχόπτωση Ασύμβατες
Ενέσιμο Buprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml
Ενέσιμο Amphotericin B cholesteryl sulfate complex 0.83 mg/ml
Γλυκόζη 5% 921
Σύμφωνος
Ενέσιμο Buprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml
Ενέσιμο Cladribine 0.5 mg/ml
NaCl 0,9% + αντιβακτηριακό 1496
Σύμφωνος
Ενέσιμο Buprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml
Ενέσιμο Cladribine 0.015 mg/ml
Χλωριούχο νάτριο 0,9% 1496
Σύμφωνος
Ενέσιμο Buprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml
Παρεντερική  θρέψη (ελεύθερο λιπιδίων) 301
Σύμφωνος
Ενέσιμο Buprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml
Παρεντερική διατροφή (με λιπίδια) 1415
Σύμφωνος
Ενέσιμο Buprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml
Ενέσιμο Amifostine 10 mg/ml
Γλυκόζη 5% 3
Σύμφωνος
Ενέσιμο Buprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml
Ενέσιμο Aztreonam 40 mg/ml
Γλυκόζη 5% 99
Σύμφωνος
Ενέσιμο Buprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml
Ενέσιμο Cisatracurium besylate 0.1 >> 5 mg/ml
Γλυκόζη 5% 299
Σύμφωνος
Ενέσιμο Buprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml
Ενέσιμο Docetaxel 0.9 mg/ml
Γλυκόζη 5% 1754
Απώλεια θολότητας Ασύμβατες
Ενέσιμο Buprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml
Ενέσιμο Doxorubicin hydrochloride liposome peg 0.4 mg/ml
Γλυκόζη 5% 251
Σύμφωνος
Ενέσιμο Buprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml
Ενέσιμο Etoposide phosphate 5 mg/ml
Γλυκόζη 5% 1410
Σύμφωνος
Ενέσιμο Buprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml
Ενέσιμο Filgrastim 30 µg/ml
Γλυκόζη 5% 244
Θολότητα σε 4 ώρες Ασύμβατες
Ενέσιμο Buprenorphine hydrochloride 0,075 mg/ml
Ενέσιμο Furosemide 1 mg/ml
Ενέσιμο ύδωρ 1232
Σύμφωνος
Ενέσιμο Buprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml
Ενέσιμο Gemcitabine hydrochloride 10 mg/ml
Χλωριούχο νάτριο 0,9% 1423
Σύμφωνος
Ενέσιμο Buprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml
Ενέσιμο Granisetron hydrochloride 0.05 mg/ml
Γλυκόζη 5% 182
Άμεση βροχόπτωση Ασύμβατες
Ενέσιμο Buprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml
Ενέσιμο Lansoprazole 0.55 mg/ml
Χλωριούχο νάτριο 0,9% 1625
Σύμφωνος
Ενέσιμο Buprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml
Ενέσιμο Linezolid 2 mg/ml
Ουδέν 1925
Σύμφωνος
Ενέσιμο Buprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml
Ενέσιμο Melphalan 0.1 mg/ml
Χλωριούχο νάτριο 0,9% 169
Σύμφωνος
Ενέσιμο Buprenorphine hydrochloride 0.15 mg/ml
Ενέσιμο Midazolam hydrochloride 2.5 mg/ml
Ουδέν 404
Σύμφωνος
Ενέσιμο Buprenorphine hydrochloride 0,04 mg/ml
Ενέσιμο Oxaliplatin 0,5 mg/ml
Γλυκόζη 5% 1662
Σύμφωνος
Ενέσιμο Buprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml
Ενέσιμο Pemetrexed disodium 20 mg/ml
Χλωριούχο νάτριο 0,9% 1953
Σύμφωνος
Ενέσιμο Buprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml
Ενέσιμο Piperacillin sodium / tazobactam 40/5 mg/ml
Γλυκόζη 5% 81
Σύμφωνος
Ενέσιμο Buprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml
Ενέσιμο Propofol 10 mg/ml
Ουδέν 300
Σύμφωνος
Ενέσιμο Buprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml
Ενέσιμο Remifentanil hydrochloride 25 & 250 µg/ml
Χλωριούχο νάτριο 0,9% 59
Σύμφωνος
Ενέσιμο Buprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml
Ενέσιμο Teniposide 0.1 mg/ml
Γλυκόζη 5% 905
Σύμφωνος
Ενέσιμο Buprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml
Ενέσιμο Thiotepa 1 mg/ml
Γλυκόζη 5% 249
Σύμφωνος
Ενέσιμο Buprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml
Ενέσιμο Vinorelbine tartrate 1 mg/ml
Χλωριούχο νάτριο 0,9% 84

  Mentions Légales