Senaste uppdateringen :
16/06/2024
Analgetikum   Buprenorphine hydrochloride  
Injektion
Lösningars stabilitet Stabilitet i blandningar Faktorer som påverkar stabiliteten Kompatibilitet Administreringssätt Hänvisningar Pdf
   Molekylstruktur  

Varunamn   Varunamn     

Angivna handelsnamn på läkemedel är enbart vägledande då formulering inklusive hjälpämnen kan variera mellan länder och tillverkare

Bunondol Polen
Buprenex Förenta Staterna
Buprex Spanien
Sublocade
Temgesic Belgien, Danmark, Förenade Arabemiraten, Frankrike, Italien, Nederländerna, Norge, Storbritannien, Sverige, Tunisien
Kompatibilitet   Injektion   Kompatibilitet : Buprenorphine hydrochloride              
Den här skärmen visar kompatibiliteten eller inkompatibiliteten med, i detta fall, typen av inkompatibilitet (utfällning, färgförändring, modifiering av en emulsion, etc.). De kompatibiliteter som visas här är oftast endast fysiska, varvid den kemiska stabiliteten för varje molekyl sällan utvärderas. Utvärderingen av dessa blandningar studerades för att överväga möjligheten för Y-platsadministrering till patienten. Dessa data kan inte användas för att göra blandningar i förväg i påsar eller sprutor. Denna typ av information finns på skärmen "Stabilitet i blandning".
Substans Lösningsmedel Hänvisningar
Kompatibel
Injektion Buprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml
Injektion Allopurinol sodium 3 mg/ml
Natriumklorid 0,9 % 307
Omedelbar nederbörd Oförenlig
Injektion Buprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml
Injektion Amphotericin B cholesteryl sulfate complex 0.83 mg/ml
Glukos 5 % 921
Kompatibel
Injektion Buprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml
Injektion Cladribine 0.5 mg/ml
NaCl 0,9 % + bakteriostatisk substans 1496
Kompatibel
Injektion Buprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml
Injektion Cladribine 0.015 mg/ml
Natriumklorid 0,9 % 1496
Kompatibel
Injektion Buprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml
Parenteral nutrition (binär blandning) 301
Kompatibel
Injektion Buprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml
Parenteral nutrition (med lipider) 1415
Kompatibel
Injektion Buprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml
Injektion Amifostine 10 mg/ml
Glukos 5 % 3
Kompatibel
Injektion Buprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml
Injektion Aztreonam 40 mg/ml
Glukos 5 % 99
Kompatibel
Injektion Buprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml
Injektion Cisatracurium besylate 0.1 >> 5 mg/ml
Glukos 5 % 299
Kompatibel
Injektion Buprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml
Injektion Docetaxel 0.9 mg/ml
Glukos 5 % 1754
Förlust av grumlighet Oförenlig
Injektion Buprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml
Injektion Doxorubicin hydrochloride liposome peg 0.4 mg/ml
Glukos 5 % 251
Kompatibel
Injektion Buprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml
Injektion Etoposide phosphate 5 mg/ml
Glukos 5 % 1410
Kompatibel
Injektion Buprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml
Injektion Filgrastim 30 µg/ml
Glukos 5 % 244
Grumlighet på 4 timmar Oförenlig
Injektion Buprenorphine hydrochloride 0,075 mg/ml
Injektion Furosemide 1 mg/ml
Vatten för injektion 1232
Kompatibel
Injektion Buprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml
Injektion Gemcitabine hydrochloride 10 mg/ml
Natriumklorid 0,9 % 1423
Kompatibel
Injektion Buprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml
Injektion Granisetron hydrochloride 0.05 mg/ml
Glukos 5 % 182
Omedelbar nederbörd Oförenlig
Injektion Buprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml
Injektion Lansoprazole 0.55 mg/ml
Natriumklorid 0,9 % 1625
Kompatibel
Injektion Buprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml
Injektion Linezolid 2 mg/ml
Ingen 1925
Kompatibel
Injektion Buprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml
Injektion Melphalan 0.1 mg/ml
Natriumklorid 0,9 % 169
Kompatibel
Injektion Buprenorphine hydrochloride 0.15 mg/ml
Injektion Midazolam hydrochloride 2.5 mg/ml
Ingen 404
Kompatibel
Injektion Buprenorphine hydrochloride 0,04 mg/ml
Injektion Oxaliplatin 0,5 mg/ml
Glukos 5 % 1662
Kompatibel
Injektion Buprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml
Injektion Pemetrexed disodium 20 mg/ml
Natriumklorid 0,9 % 1953
Kompatibel
Injektion Buprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml
Injektion Piperacillin sodium / tazobactam 40/5 mg/ml
Glukos 5 % 81
Kompatibel
Injektion Buprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml
Injektion Propofol 10 mg/ml
Ingen 300
Kompatibel
Injektion Buprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml
Injektion Remifentanil hydrochloride 25 & 250 µg/ml
Natriumklorid 0,9 % 59
Kompatibel
Injektion Buprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml
Injektion Teniposide 0.1 mg/ml
Glukos 5 % 905
Kompatibel
Injektion Buprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml
Injektion Thiotepa 1 mg/ml
Glukos 5 % 249
Kompatibel
Injektion Buprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml
Injektion Vinorelbine tartrate 1 mg/ml
Natriumklorid 0,9 % 84

  Mentions Légales