Posledná aktualizácia :
16/06/2024
Analgetikum   Buprenorphine hydrochloride  
Injekcia
Stabilita roztokov Stabilita v zmesiach Faktory ovplyvňujúce stabilitu Kompatibility Spôsob podania Odkazy na literatúru PDF
   Chemický vzorec  

Obchodný názov   Obchodný názov     

Obchodné názvy sú orientačné, a zloženie pomocných látok sa môže líšiť v závislosti od krajiny a výrobcu.

Bunondol Poľsko
Buprenex Spojené štáty Americké
Buprex Španielsko
Sublocade
Temgesic Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Holandsko, Nórsko, Spojené arabské emiráty, Švédsko, Taliansko, Tunisko, Veľká Británia
Kompatibility   Injekcia   Kompatibility : Buprenorphine hydrochloride              
Toto okno zobrazuje kompatibility alebo inkombatibility, v prípade inkompatibility aj jej typ (vyzrážanie, zmena farby, zmena emulzie atď.). Tu vymenované kompatibility sú väčšinou len fyzikálne, chemická stabilita každej zo zlúčenín sa hodnotila len zriedkavo. Tieto zmesi sa skúmali za účelom možnosti súbežného podávania pacientovi cez infúznu spojku Y. Údaje sa nedajú použiť na prípravu zmesí vo vakoch alebo striekačkách. Taká informácia sa nachádza v okne „Stabilita v zmesiach“.
Zlúčenina Rozpúšťadlo Odkazy na lieteratúru
Kompatibilný
Injekcia Buprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml
Injekcia Allopurinol sodium 3 mg/ml
0,9% chlorid sodný 307
Okamžité zrážanie Nezlučiteľný
Injekcia Buprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml
Injekcia Amphotericin B cholesteryl sulfate complex 0.83 mg/ml
5% glukóza 921
Kompatibilný
Injekcia Buprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml
Injekcia Cladribine 0.5 mg/ml
0,9% chlorid sodný + antibakteriálna látka 1496
Kompatibilný
Injekcia Buprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml
Injekcia Cladribine 0.015 mg/ml
0,9% chlorid sodný 1496
Kompatibilný
Injekcia Buprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml
Parenterálna výživa (binárna zmes) 301
Kompatibilný
Injekcia Buprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml
Parenterálna výživa (lipidy) 1415
Kompatibilný
Injekcia Buprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml
Injekcia Amifostine 10 mg/ml
5% glukóza 3
Kompatibilný
Injekcia Buprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml
Injekcia Aztreonam 40 mg/ml
5% glukóza 99
Kompatibilný
Injekcia Buprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml
Injekcia Cisatracurium besylate 0.1 >> 5 mg/ml
5% glukóza 299
Kompatibilný
Injekcia Buprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml
Injekcia Docetaxel 0.9 mg/ml
5% glukóza 1754
Strata zákalu Nezlučiteľný
Injekcia Buprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml
Injekcia Doxorubicin hydrochloride liposome peg 0.4 mg/ml
5% glukóza 251
Kompatibilný
Injekcia Buprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml
Injekcia Etoposide phosphate 5 mg/ml
5% glukóza 1410
Kompatibilný
Injekcia Buprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml
Injekcia Filgrastim 30 µg/ml
5% glukóza 244
Zákal za 4 hodiny Nezlučiteľný
Injekcia Buprenorphine hydrochloride 0,075 mg/ml
Injekcia Furosemide 1 mg/ml
Voda na injekciu 1232
Kompatibilný
Injekcia Buprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml
Injekcia Gemcitabine hydrochloride 10 mg/ml
0,9% chlorid sodný 1423
Kompatibilný
Injekcia Buprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml
Injekcia Granisetron hydrochloride 0.05 mg/ml
5% glukóza 182
Okamžité zrážanie Nezlučiteľný
Injekcia Buprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml
Injekcia Lansoprazole 0.55 mg/ml
0,9% chlorid sodný 1625
Kompatibilný
Injekcia Buprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml
Injekcia Linezolid 2 mg/ml
Žiadny 1925
Kompatibilný
Injekcia Buprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml
Injekcia Melphalan 0.1 mg/ml
0,9% chlorid sodný 169
Kompatibilný
Injekcia Buprenorphine hydrochloride 0.15 mg/ml
Injekcia Midazolam hydrochloride 2.5 mg/ml
Žiadny 404
Kompatibilný
Injekcia Buprenorphine hydrochloride 0,04 mg/ml
Injekcia Oxaliplatin 0,5 mg/ml
5% glukóza 1662
Kompatibilný
Injekcia Buprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml
Injekcia Pemetrexed disodium 20 mg/ml
0,9% chlorid sodný 1953
Kompatibilný
Injekcia Buprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml
Injekcia Piperacillin sodium / tazobactam 40/5 mg/ml
5% glukóza 81
Kompatibilný
Injekcia Buprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml
Injekcia Propofol 10 mg/ml
Žiadny 300
Kompatibilný
Injekcia Buprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml
Injekcia Remifentanil hydrochloride 25 & 250 µg/ml
0,9% chlorid sodný 59
Kompatibilný
Injekcia Buprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml
Injekcia Teniposide 0.1 mg/ml
5% glukóza 905
Kompatibilný
Injekcia Buprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml
Injekcia Thiotepa 1 mg/ml
5% glukóza 249
Kompatibilný
Injekcia Buprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml
Injekcia Vinorelbine tartrate 1 mg/ml
0,9% chlorid sodný 84

  Mentions Légales