Senaste uppdateringen :
10/07/2024
Antibiotikum   Tobramycin sulfate  
injektion
Aerosol ögondroppar Oral lösning
Lösningars stabilitet Stabilitet i blandningar Faktorer som påverkar stabiliteten Kompatibilitet Administreringssätt Hänvisningar pdf
   Molekylstruktur  

Varunamn   Varunamn     

Angivna handelsnamn på läkemedel är enbart vägledande då formulering inklusive hjälpämnen kan variera mellan länder och tillverkare

Bactob Indien
Beltob Indien
Bramicil Italien
Brulamycin Tyskland, Ungern
Eltol Indien
Fytobra Indien
Gernebcin Tyskland
Komitob Indien
Nebcin Australien, Egypten, Grekland, nya Zeeland, Saudi-Arabien, Storbritannien, Sydafrikanska republiken
Nebcina Danmark, Marocko, Norge, Sverige
Nebcine Frankrike, Marocko
Nebicina Italien
Obracin Belgien, Luxemburg, Nederländerna, Schweiz
Tobel Turkiet
Tobra Tyskland
Tobra-Gobens Spanien
Tobraalex Egypten
Tobracin Egypten
Tobradistin Spanien
Tobramicina Italien, Portugal, Spanien
Tobramina Brasilien
Tobramycin Australien, Förenta Staterna, Irland, Kanada, Norge, Storbritannien, Tyskland
Tobramycine Belgien, Luxemburg, Nederländerna
Tobrasix Österrike
Tobrazid Tyskland
Tomycin Finland
Administreringssätt   Administreringssätt :Tobramycin sulfate     
Voie
Intravenös
Intravenös infusion
Intramuskulär
Subkutan infusion

  Mentions Légales