Siste oppdatering :
12/06/2024
Antibiotika   Tobramycin sulfate  
Injeksjon
Aerosol Mikstur Øyedråper
Oppløsningsstabilitet Stabilitet i blandinger Faktorer som påvirker stabiliteten Kompatibilitet Administrasjonsmåte Referanser Pdf
   Kjemisk struktur  

Handelsnavn   Handelsnavn     

Handelsnavn er veiledende og sammensetning av hjelpestoffer kan være forskjellig avhengig av land og produsent

Bactob India
Beltob India
Bramicil Italia
Brulamycin Tyskland, Ungarn
Eltol India
Fytobra India
Gernebcin Tyskland
Komitob India
Nebcin Australia, Egypt, Hellas, New Zealand, Saudi-Arabia, Storbritannia, Sør-Afrika
Nebcina Danmark, Marokko, Norge, Sverige
Nebcine Frankrike, Marokko
Nebicina Italia
Obracin Belgia, Luxembourg, Nederland, Sveits
Tobel Tyrkia
Tobra Tyskland
Tobra-Gobens Spania
Tobraalex Egypt
Tobracin Egypt
Tobradistin Spania
Tobramicina Italia, Portugal, Spania
Tobramina Brasil
Tobramycin Australia, Canada, Irland, Norge, Storbritannia, Tyskland, USA
Tobramycine Belgia, Luxembourg, Nederland
Tobrasix Østerrike
Tobrazid Tyskland
Tomycin Finland
Administrasjonsmåte   Administrasjonsmåte :Tobramycin sulfate     
Voie
Intravenøs
Intravenøs infusjon
Intramuskulær
Subkutan infusjon

  Mentions Légales