Последно актуализиране :
12/06/2024
Антибиотик   Tobramycin sulfate  
Инжекция/Инжекционен
Аерозол Капки за очи Орален разтвор
Стабилност на разтвори Стабилност на смеси Фактори, повлияващи стабилността Съвместимост Път на въвеждане Библиография Pdf
   Химична структура  

Търговско наименование   Търговско наименование     

Търговските имена са примерни и съставът на помощните вещества може да бъде различен в зависимост от държавата и лабораториите

Bactob Индия
Beltob Индия
Bramicil Италия
Brulamycin Германия, Унгария
Eltol Индия
Fytobra Индия
Gernebcin Германия
Komitob Индия
Nebcin Австралия, Великобритания, Гърция, Египет, нова Зеландия, Саудитска Арабия, Южноафриканска република / ЮАР
Nebcina Дания, Мароко, Норвегия, Швеция
Nebcine Мароко, Франция
Nebicina Италия
Obracin Белгия, Люксенбург, Холандия, Швейцария
Tobel Турция
Tobra Германия
Tobra-Gobens Испания
Tobraalex Египет
Tobracin Египет
Tobradistin Испания
Tobramicina Испания, Италия, Португалия
Tobramina Бразилия
Tobramycin Австралия, Великобритания, Германия, Ирландия, Канада, Норвегия, Съединени Американски щати / САЩ
Tobramycine Белгия, Люксенбург, Холандия
Tobrasix Австрия
Tobrazid Германия
Tomycin Финландия
Път на въвеждане   Път на въвеждане :Tobramycin sulfate     
Voie
Интравенозно
Интравенозна инфузия
Интрамускулно
Подкожна инфузия

  Mentions Légales