Siste oppdatering :
22/01/2021
Referanser   Referanser 4433  
Type : Journal
Internett-koblingen : https://doi.org/10.1016/j.clinthera.2020.01.017

Forskerteamet : Philadelphie - Philadelphia College of Pharmacy and Science
Forfattere : Ghazi I.M, El Nekidy W.S, Sood A, Dulku A, Patel R, Patel K.
Tittel : Y-site Administration of Imipenem/Cilastatin/ Relebactam With Common Intravenous Medications
Nummer : Clin Ther ; 42, 3: 475-485. 2020

Nivå of Evidence : 
Fysisk stabilitet : 
Kjemisk stabilitet : 
Andre metoder : 
Kommentarer : 

Lister
InjeksjonDexamethasone sodium phosphate Antiinflammatorisk
Uforenlig 1 mg/ml + InjeksjonImipenem-Cilastatin / Relebactam 5 mg/ml + NaCl 0,9% eller glukose 5 %
InjeksjonFurosemide Diuretika
Uforenlig 10 mg/ml + InjeksjonImipenem-Cilastatin / Relebactam 5 mg/ml + NaCl 0,9% eller glukose 5 %
InjeksjonHaloperidol lactate Neuroleptika
Uforenlig 5 mg/ml + InjeksjonImipenem-Cilastatin / Relebactam 5 mg/ml + Glukose 5 %
InjeksjonHydrocortisone sodium succinate Antiinflammatorisk
Uforenlig 1 mg/ml + InjeksjonImipenem-Cilastatin / Relebactam 5 mg/ml + NaCl 0,9% eller glukose 5 %
InjeksjonImipenem-Cilastatin / Relebactam Antibiotika
Uforenlig 5 mg/ml + InjeksjonDexamethasone sodium phosphate 1 mg/ml + NaCl 0,9% eller glukose 5 %
Uforenlig 5 mg/ml + InjeksjonFurosemide 10 mg/ml + NaCl 0,9% eller glukose 5 %
Uforenlig 5 mg/ml + InjeksjonHaloperidol lactate 5 mg/ml + Glukose 5 %
Uforenlig 5 mg/ml + InjeksjonHydrocortisone sodium succinate 1 mg/ml + NaCl 0,9% eller glukose 5 %
Uforenlig 5 mg/ml + InjeksjonInsulin glulisine 1 U/ml + NaCl 0,9% eller glukose 5 %
Uforenlig 5 mg/ml + InjeksjonLabetalol hydrochloride 2 mg/ml + NaCl 0,9% eller glukose 5 %
Uforenlig 5 mg/ml + InjeksjonPhenytoin sodium 5 mg/ml + NaCl 0,9% eller glukose 5 %
InjeksjonInsulin glulisine Glukosesenkende
Uforenlig 1 U/ml + InjeksjonImipenem-Cilastatin / Relebactam 5 mg/ml + NaCl 0,9% eller glukose 5 %
InjeksjonLabetalol hydrochloride Betablokker
Uforenlig 2 mg/ml + InjeksjonImipenem-Cilastatin / Relebactam 5 mg/ml + NaCl 0,9% eller glukose 5 %
InjeksjonPhenytoin sodium Antiepileptika
Uforenlig 5 mg/ml + InjeksjonImipenem-Cilastatin / Relebactam 5 mg/ml + NaCl 0,9% eller glukose 5 %

  Mentions Légales