Τελευταία ενημέρωση :
22/01/2021
Βιβλιογραφία   Βιβλιογραφία 4433  
τύπος : εφημερίδα
σύνδεση στο internet : https://doi.org/10.1016/j.clinthera.2020.01.017

Ερευνητικές ομάδες : Philadelphie - Philadelphia College of Pharmacy and Science
Συγγραφείς : Ghazi I.M, El Nekidy W.S, Sood A, Dulku A, Patel R, Patel K.
τίτλος : Y-site Administration of Imipenem/Cilastatin/ Relebactam With Common Intravenous Medications
αριθμός : Clin Ther ; 42, 3: 475-485. 2020

Επίπεδο αποδείξεων : 
Η φυσική σταθερότητα : 
Χημική Σταθερότητα : 
άλλες μέθοδοι : 
Σχόλια : 

Καταστάσεις
ΕνέσιμοDexamethasone sodium phosphate Αντιφλεγμονώδες
Ασύμβατες 1 mg/ml + ΕνέσιμοImipenem-Cilastatin / Relebactam 5 mg/ml + NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοFurosemide Διουρητικό
Ασύμβατες 10 mg/ml + ΕνέσιμοImipenem-Cilastatin / Relebactam 5 mg/ml + NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοHaloperidol lactate Νευροληπτικό
Ασύμβατες 5 mg/ml + ΕνέσιμοImipenem-Cilastatin / Relebactam 5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοHydrocortisone sodium succinate Αντιφλεγμονώδες
Ασύμβατες 1 mg/ml + ΕνέσιμοImipenem-Cilastatin / Relebactam 5 mg/ml + NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοImipenem-Cilastatin / Relebactam Αντιβιοτικό
Ασύμβατες 5 mg/ml + ΕνέσιμοDexamethasone sodium phosphate 1 mg/ml + NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5%
Ασύμβατες 5 mg/ml + ΕνέσιμοFurosemide 10 mg/ml + NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5%
Ασύμβατες 5 mg/ml + ΕνέσιμοHaloperidol lactate 5 mg/ml + Γλυκόζη 5%
Ασύμβατες 5 mg/ml + ΕνέσιμοHydrocortisone sodium succinate 1 mg/ml + NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5%
Ασύμβατες 5 mg/ml + ΕνέσιμοInsulin glulisine 1 U/ml + NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5%
Ασύμβατες 5 mg/ml + ΕνέσιμοLabetalol hydrochloride 2 mg/ml + NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5%
Ασύμβατες 5 mg/ml + ΕνέσιμοPhenytoin sodium 5 mg/ml + NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοInsulin glulisine Υπογλυκοζαιμικό
Ασύμβατες 1 U/ml + ΕνέσιμοImipenem-Cilastatin / Relebactam 5 mg/ml + NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοLabetalol hydrochloride β-αναστολέας
Ασύμβατες 2 mg/ml + ΕνέσιμοImipenem-Cilastatin / Relebactam 5 mg/ml + NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοPhenytoin sodium Αντιεπιληπτικό
Ασύμβατες 5 mg/ml + ΕνέσιμοImipenem-Cilastatin / Relebactam 5 mg/ml + NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5%

  Mentions Légales