Последно актуализиране :
16/01/2021
Библиография   Библиография 4433  
Вид : Списание
Уеб връзка : https://doi.org/10.1016/j.clinthera.2020.01.017

Изследователски екипи : Philadelphie - Philadelphia College of Pharmacy and Science
Автори : Ghazi I.M, El Nekidy W.S, Sood A, Dulku A, Patel R, Patel K.
Заглавие : Y-site Administration of Imipenem/Cilastatin/ Relebactam With Common Intravenous Medications
Референция : Clin Ther ; 42, 3: 475-485. 2020

Ниво на доказателства : 
физическа стабилност : 
Химическа стабилност : 
Други методи : 
Коментари : 

Списък с лекарства
Инжекция/ИнжекционенDexamethasone sodium phosphate Противовъзпалително средство
Несъвместим 1 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенImipenem-Cilastatin / Relebactam 5 mg/ml + NaCl 0,9% or Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенFurosemide Диуретик
Несъвместим 10 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенImipenem-Cilastatin / Relebactam 5 mg/ml + NaCl 0,9% or Glucose 5%
Орален разтворHaloperidol Невролептик
Несъвместим 5 mg + Инжекция/ИнжекционенImipenem-Cilastatin / Relebactam 5 mg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенHydrocortisone sodium succinate Противовъзпалително средство
Несъвместим 1 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенImipenem-Cilastatin / Relebactam 5 mg/ml + NaCl 0,9% or Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенImipenem-Cilastatin / Relebactam Антибиотик
Несъвместим 5 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенDexamethasone sodium phosphate 1 mg/ml + NaCl 0,9% or Glucose 5%
Несъвместим 5 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенFurosemide 10 mg/ml + NaCl 0,9% or Glucose 5%
Несъвместим 5 mg/ml + Орален разтворHaloperidol 5 mg + Glucose 5%
Несъвместим 5 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенHydrocortisone sodium succinate 1 mg/ml + NaCl 0,9% or Glucose 5%
Несъвместим 5 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенInsulin glulisine 1 U/ml + NaCl 0,9% or Glucose 5%
Несъвместим 5 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенLabetalol hydrochloride 2 mg/ml + NaCl 0,9% or Glucose 5%
Несъвместим 5 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенPhenytoin sodium 5 mg/ml + NaCl 0,9% or Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенInsulin glulisine Хипогликемичен агент
Несъвместим 1 U/ml + Инжекция/ИнжекционенImipenem-Cilastatin / Relebactam 5 mg/ml + NaCl 0,9% or Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенLabetalol hydrochloride Бета-блокер
Несъвместим 2 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенImipenem-Cilastatin / Relebactam 5 mg/ml + NaCl 0,9% or Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенPhenytoin sodium Антиепилептик
Несъвместим 5 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенImipenem-Cilastatin / Relebactam 5 mg/ml + NaCl 0,9% or Glucose 5%

  Mentions Légales