Siste oppdatering :
01/07/2022
Sammendrag   Sammendrag  

Denne siden tillater kryssreferanser for stabil informasjon.

Stabilitet av farmasøytiske preparater
Faktorer som påvirker stabiliteten
Kompatibilitet
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y -      Pdf
Legemiddel Oppløsningsmiddel Referanser
Kompatibel
Injeksjon Acetazolamide 100 mg/ml
Ringers laktatoppløsning 4603
Kompatibel
Injeksjon Aciclovir sodium 50 mg/ml
Ringers laktatoppløsning 4603
Kompatibel
Injeksjon Amikacin sulfate 250 mg/ml
Ringers laktatoppløsning 4603
Kompatibel
Injeksjon Aminophylline 25 mg/ml
Ringers laktatoppløsning 4603
Turbiditet på en timeUforenlig
Injeksjon Amiodarone hydrochloride 1,8 mg/ml
Ringers laktatoppløsning 4411
Kompatibel
Injeksjon Amiodarone hydrochloride 50 mg/ml
Ringers laktatoppløsning 4603
Uforenlig
Injeksjon Amphotericin B 0.1 mg/ml
Ringers laktatoppløsning 1172
Uspesifisert inkompatibilitetUforenlig
Injeksjon Amphotericin B
Ringers laktatoppløsning 3968
Kompatibel
Injeksjon Amphotericin B liposomale 4 mg/ml
Ringers laktatoppløsning 4603
Kompatibel
Injeksjon Ampicillin sodium 30 mg/ml
Ringers laktatoppløsning 4411
Kompatibel
Injeksjon Ampicillin sodium 100 mg/ml
Ringers laktatoppløsning 4603
Uforenlig
Injeksjon Atracurium besylate 0.5 mg/ml
Ringers laktatoppløsning 1093
Kompatibel
Injeksjon Atropine sulfate 0,4 mg/ml
Ringers laktatoppløsning 4603
Kompatibel
Injeksjon Azithromycine 500 mg/ml
Ringers laktatoppløsning 4603
Kompatibel
Injeksjon Bretylium tosilate 50 mg/ml
Ringers laktatoppløsning 4603
Kompatibel
Injeksjon Bupivacaine hydrochloride 5 mg/ml
Ringers laktatoppløsning 4603
Kompatibel
Injeksjon Caffeine citrate 10 mg/ml
Ringers laktatoppløsning 4603
Kompatibel
Injeksjon Calcium chloride 100 mg/ml
Ringers laktatoppløsning 4603
Kompatibel
Injeksjon Calcium gluconate 100 mg/ml
Ringers laktatoppløsning 4603
Kompatibel
Injeksjon Caspofungin acetate 5 mg/ml
Ringers laktatoppløsning 4603
Umiddelbar turbiditetUforenlig
Injeksjon Cefamandole nafate 2 mg/ml
Ringers laktatoppløsning 612
Kompatibel
Injeksjon Cefazolin sodium 100 mg/ml
Ringers laktatoppløsning 4603
Kompatibel
Injeksjon Cefepime dihydrochloride 40 mg/ml
Ringers laktatoppløsning 4411
Kompatibel
Injeksjon Cefotaxime sodium 100 mg/ml
Ringers laktatoppløsning 4603
Kompatibel
Injeksjon Cefoxitin sodium 100 mg/ml
Ringers laktatoppløsning 4603
Kompatibel
Injeksjon Ceftaroline fosamil 2,22 mg/ml
Ringers laktatoppløsning 3249
Kompatibel
Injeksjon Ceftazidime 100 mg/ml
Ringers laktatoppløsning 4603
Kompatibel
Injeksjon Ceftriaxone disodium 100 mg/ml
Ringers laktatoppløsning 4603
Uforenlig
Injeksjon Ceftriaxone disodium
Ringers laktatoppløsning 1744
Umiddelbar nedbørUforenlig
Injeksjon Ceftriaxone disodium
Ringers laktatoppløsning 3523
Kompatibel
Injeksjon Cefuroxime sodium 100 mg/ml
Ringers laktatoppløsning 4603
Kompatibel
Injeksjon Chlorpromazine hydrochloride 25 mg/ml
Ringers laktatoppløsning 4603
Umiddelbar nedbørUforenlig
Injeksjon Ciclosporin 50 mg/ml
Ringers laktatoppløsning 4603
Umiddelbar nedbørUforenlig
Injeksjon Ciprofloxacin lactate 2 mg/ml
Ringers laktatoppløsning 4603
Uspesifisert inkompatibilitetUforenlig
Injeksjon Cisatracurium besylate
Ringers laktatoppløsning 3601
Uforenlig
Injeksjon Cloxacillin sodium
Ringers laktatoppløsning 1261
Kompatibel
Injeksjon Cloxacillin sodium 100 mg/ml
Ringers laktatoppløsning 4603
Kompatibel
Injeksjon Daunorubicin/cytarabine liposomale 0,4 mg/mL
Ringers laktatoppløsning 4654
Kompatibel
Injeksjon Dexamethasone sodium phosphate 4 mg/ml
Ringers laktatoppløsning 4603
Kompatibel
Injeksjon Dexmedetomidine 100 µg/ml
Ringers laktatoppløsning 4603
Umiddelbar nedbørUforenlig
Injeksjon Diazepam >0,25 mg/ml
Ringers laktatoppløsning 731
Umiddelbar nedbørUforenlig
Injeksjon Diazepam 5 mg/ml
Ringers laktatoppløsning 4603
Kompatibel
Injeksjon Digoxin 50 µg/ml
Ringers laktatoppløsning 4603
Kompatibel
Injeksjon Dimenhydrinate 10 mg/ml
Ringers laktatoppløsning 4603
Kompatibel
Injeksjon Diphenhydramine hydrochloride 50 mg/ml
Ringers laktatoppløsning 4603
Kompatibel
Injeksjon Dobutamine hydrochloride 12,5 mg/ml
Ringers laktatoppløsning 4603
Kompatibel
Injeksjon Dopamine hydrochloride 3,2 mg/ml
Ringers laktatoppløsning 4603
Kompatibel
Injeksjon Enalaprilate 1,25 mg/ml
Ringers laktatoppløsning 4603
Kompatibel
Injeksjon Epinephrine hydrochloride 1000 µg/ml
Ringers laktatoppløsning 4603
Kompatibel
Injeksjon Eravacycline 0,6 mg/ml
Ringers laktatoppløsning 4434
Kompatibel
Injeksjon Erythromycin lactobionate 50 mg/ml
Ringers laktatoppløsning 4603
Kompatibel
Injeksjon Esmolol hydrochloride 10 mg/ml
Ringers laktatoppløsning 4603
Kompatibel
Injeksjon Fentanyl citrate 50 µg/ml
Ringers laktatoppløsning 4603
Kompatibel
Injeksjon Fluconazole 2 mg/ml
Ringers laktatoppløsning 4603
Uspesifisert inkompatibilitetUforenlig
Injeksjon Fosaprepitant dimeglumine
Ringers laktatoppløsning 2295
Kompatibel
Injeksjon Furosemide 10 mg/ml
Ringers laktatoppløsning 4603
Kompatibel
Injeksjon Gentamicin sulfate 10 mg/ml
Ringers laktatoppløsning 4603
Kompatibel
Injeksjon Granisetron hydrochloride 1 mg/ml
Ringers laktatoppløsning 4603
Kompatibel
Injeksjon Haloperidol lactate 5 mg/ml
Ringers laktatoppløsning 4603
Uforenlig
Injeksjon Haloperidol lactate 2 & 3 mg/ml
Ringers laktatoppløsning 230
Kompatibel
Injeksjon Heparin sodium 1000 UI/ml
Ringers laktatoppløsning 4603
Kompatibel
Injeksjon Human albumin 250 mg/ml
Ringers laktatoppløsning 4603
Kompatibel
Injeksjon Hydralazine hydrochloride 20 mg/ml
Ringers laktatoppløsning 4603
Kompatibel
Injeksjon Hydrocortisone sodium succinate 60 mg/ml
Ringers laktatoppløsning 4411
Kompatibel
Injeksjon Hydrocortisone sodium succinate 50 mg/ml
Ringers laktatoppløsning 4603
Kompatibel
Injeksjon Hydromorphone hydrochloride 10 mg/ml
Ringers laktatoppløsning 4603
Kompatibel
Injeksjon Hydroxyzine dihydrochloride 50 mg/ml
Ringers laktatoppløsning 4603
Uspesifisert inkompatibilitetUforenlig
Injeksjon Imipenem - cilastatin sodium
Ringers laktatoppløsning 3530
Kompatibel
Injeksjon Insulin 100 UI/ml
Ringers laktatoppløsning 4603
Kompatibel
Injeksjon Isoprenaline hydrochloride 0.2 mg/ml
Ringers laktatoppløsning 4603
Umiddelbar nedbørUforenlig
Injeksjon Ketamine hydrochloride 50 mg/ml
Ringers laktatoppløsning 4603
Kompatibel
Injeksjon Labetalol hydrochloride 5 mg/ml
Ringers laktatoppløsning 4603
Kompatibel
Injeksjon Levofloxacine 5 mg/ml
Ringers laktatoppløsning 4411
Kompatibel
Injeksjon Lidocaine hydrochloride 10 mg/ml
Ringers laktatoppløsning 4603
Kompatibel
Injeksjon Linezolid 2 mg/ml
Ringers laktatoppløsning 4603
Umiddelbar nedbørUforenlig
Injeksjon Lorazepam 4 mg/ml
Ringers laktatoppløsning 4603
Kompatibel
Injeksjon Magnesium sulfate 500 mg/ml
Ringers laktatoppløsning 4603
Kompatibel
Injeksjon Mannitol 250 mg/ml
Ringers laktatoppløsning 4603
Kompatibel
Injeksjon Meropenem 50 mg/ml
Ringers laktatoppløsning 4603
Kompatibel
Injeksjon Methylprednisolone sodium succinate 62,5 mg/ml
Ringers laktatoppløsning 4603
Kompatibel
Injeksjon Metoclopramide hydrochloride 5 mg/ml
Ringers laktatoppløsning 4603
Kompatibel
Injeksjon Metronidazole 5 mg/ml
Ringers laktatoppløsning 4603
Kompatibel
Injeksjon Midazolam hydrochloride 5 mg/ml
Ringers laktatoppløsning 4603
Kompatibel
Injeksjon Milrinone lactate 1 mg/ml
Ringers laktatoppløsning 4603
Kompatibel
Injeksjon Morphine sulfate 50 mg/ml
Ringers laktatoppløsning 4603
Kompatibel
Injeksjon N-acetylcysteine 200 mg/ml
Ringers laktatoppløsning 4603
Kompatibel
Injeksjon Naloxone hydrochloride 0,4 mg/ml
Ringers laktatoppløsning 4603
Kompatibel
Injeksjon Nicardipine hydrochloride 0,2 mg/ml
Ringers laktatoppløsning 4603
Umiddelbar nedbørUforenlig
Injeksjon Nicardipine hydrochloride
Ringers laktatoppløsning 3614
Subvisuell inkompatibilitetUforenlig
Injeksjon Nitroglycerin 5 mg/ml
Ringers laktatoppløsning 4603
Kompatibel
Injeksjon Nitroprusside sodium 25 mg/ml
Ringers laktatoppløsning 4603
Kompatibel
Injeksjon Norepinephrine bitartrate 1 mg/ml
Ringers laktatoppløsning 4603
Kompatibel
Injeksjon Octreotide acetate 0,5 mg/ml
Ringers laktatoppløsning 4603
Uspesifisert inkompatibilitetUforenlig
Injeksjon Oxytetracycline hydrochloride
Ringers laktatoppløsning 3968
Kompatibel
Injeksjon Oxytocin 10 UI/ml
Ringers laktatoppløsning 4603
Umiddelbar nedbørUforenlig
Injeksjon Parecoxib sodium
Ringers laktatoppløsning 3504
Uspesifisert inkompatibilitetUforenlig
Injeksjon Pemetrexed diarginine
Ringers laktatoppløsning 4589
Uspesifisert inkompatibilitetUforenlig
Injeksjon Pemetrexed disodium
Ringers laktatoppløsning 1914
Kompatibel
Injeksjon Penicillin G sodium 500 000 MUI/ml
Ringers laktatoppløsning 4603
Umiddelbar nedbørUforenlig
Injeksjon Phenytoin sodium 50 mg/ml
Ringers laktatoppløsning 4603
Kompatibel
Injeksjon Piperacillin sodium 200 mg/ml
Ringers laktatoppløsning 4603
Uspesifisert inkompatibilitetUforenlig
Injeksjon Piperacillin sodium / tazobactam
Ringers laktatoppløsning 3586
Kompatibel
Injeksjon Piperacillin sodium / tazobactam 200 mg/ml
Ringers laktatoppløsning 4603
Uspesifisert inkompatibilitetUforenlig
Injeksjon Posaconazole
Ringers laktatoppløsning 4380
Kompatibel
Injeksjon Potassium chloride 2 mEq/l
Ringers laktatoppløsning 4603
Kompatibel
Injeksjon Potassium phosphate 3 mmol/ml
Ringers laktatoppløsning 4603
Umiddelbar nedbørUforenlig
Injeksjon Propofol 10 mg/ml
Ringers laktatoppløsning 4603
Kompatibel
Injeksjon Ranitidine hydrochloride 25 mg/ml
Ringers laktatoppløsning 4603
Uspesifisert inkompatibilitetUforenlig
Injeksjon Remifentanil hydrochloride
Ringers laktatoppløsning 3519
Kompatibel
Injeksjon Rocuronium bromide 10 mg/ml
Ringers laktatoppløsning 4603
Kompatibel
Injeksjon Salbutamol sulfate 1 mg/ml
Ringers laktatoppløsning 4603
Kompatibel
Injeksjon Sodium bicarbonate 1 mg/ml
Ringers laktatoppløsning 4603
Kompatibel
Injeksjon Tigecycline
Ringers laktatoppløsning 3332
Kompatibel
Injeksjon Tobramycin sulfate 40 mg/ml
Ringers laktatoppløsning 4603
Kompatibel
Injeksjon Vancomycin hydrochloride 50 mg/ml
Ringers laktatoppløsning 4603
Kompatibel
Injeksjon Verapamil hydrochloride 2,5 mg/ml
Ringers laktatoppløsning 4603
Kompatibel
Injeksjon Voriconazole 10 mg/ml
Ringers laktatoppløsning 4603
Turbiditet på en timeUforenlig
Injeksjon Warfarin sodium 2 mg/ml
Ringers laktatoppløsning 315

  Mentions Légales