Posledná aktualizácia :
01/07/2022
Sumárne zoznamy   Sumárne zoznamy  

Táto stránka umožňuje vzájomné porovnanie údajov o stabilite.

Stabilita farmaceutických prípravkov
Faktory ovplyvňujúce stabilitu
Kompatibility
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y -      PDF
Zlúčenina Rozpúšťadlo Odkazy na lieteratúru
Kompatibilný
Injekcia Acetazolamide 100 mg/ml
Ringerov laktátový roztok 4603
Kompatibilný
Injekcia Aciclovir sodium 50 mg/ml
Ringerov laktátový roztok 4603
Kompatibilný
Injekcia Amikacin sulfate 250 mg/ml
Ringerov laktátový roztok 4603
Kompatibilný
Injekcia Aminophylline 25 mg/ml
Ringerov laktátový roztok 4603
Zákal za jednu hodinuNezlučiteľný
Injekcia Amiodarone hydrochloride 1,8 mg/ml
Ringerov laktátový roztok 4411
Kompatibilný
Injekcia Amiodarone hydrochloride 50 mg/ml
Ringerov laktátový roztok 4603
Nezlučiteľný
Injekcia Amphotericin B 0.1 mg/ml
Ringerov laktátový roztok 1172
Nešpecifikovaná nekompatibilitaNezlučiteľný
Injekcia Amphotericin B
Ringerov laktátový roztok 3968
Kompatibilný
Injekcia Amphotericin B liposomale 4 mg/ml
Ringerov laktátový roztok 4603
Kompatibilný
Injekcia Ampicillin sodium 30 mg/ml
Ringerov laktátový roztok 4411
Kompatibilný
Injekcia Ampicillin sodium 100 mg/ml
Ringerov laktátový roztok 4603
Nezlučiteľný
Injekcia Atracurium besylate 0.5 mg/ml
Ringerov laktátový roztok 1093
Kompatibilný
Injekcia Atropine sulfate 0,4 mg/ml
Ringerov laktátový roztok 4603
Kompatibilný
Injekcia Azithromycine 500 mg/ml
Ringerov laktátový roztok 4603
Kompatibilný
Injekcia Bretylium tosilate 50 mg/ml
Ringerov laktátový roztok 4603
Kompatibilný
Injekcia Bupivacaine hydrochloride 5 mg/ml
Ringerov laktátový roztok 4603
Kompatibilný
Injekcia Caffeine citrate 10 mg/ml
Ringerov laktátový roztok 4603
Kompatibilný
Injekcia Calcium chloride 100 mg/ml
Ringerov laktátový roztok 4603
Kompatibilný
Injekcia Calcium gluconate 100 mg/ml
Ringerov laktátový roztok 4603
Kompatibilný
Injekcia Caspofungin acetate 5 mg/ml
Ringerov laktátový roztok 4603
Okamžitá zákalNezlučiteľný
Injekcia Cefamandole nafate 2 mg/ml
Ringerov laktátový roztok 612
Kompatibilný
Injekcia Cefazolin sodium 100 mg/ml
Ringerov laktátový roztok 4603
Kompatibilný
Injekcia Cefepime dihydrochloride 40 mg/ml
Ringerov laktátový roztok 4411
Kompatibilný
Injekcia Cefotaxime sodium 100 mg/ml
Ringerov laktátový roztok 4603
Kompatibilný
Injekcia Cefoxitin sodium 100 mg/ml
Ringerov laktátový roztok 4603
Kompatibilný
Injekcia Ceftaroline fosamil 2,22 mg/ml
Ringerov laktátový roztok 3249
Kompatibilný
Injekcia Ceftazidime 100 mg/ml
Ringerov laktátový roztok 4603
Kompatibilný
Injekcia Ceftriaxone disodium 100 mg/ml
Ringerov laktátový roztok 4603
Nezlučiteľný
Injekcia Ceftriaxone disodium
Ringerov laktátový roztok 1744
Okamžité zrážanieNezlučiteľný
Injekcia Ceftriaxone disodium
Ringerov laktátový roztok 3523
Kompatibilný
Injekcia Cefuroxime sodium 100 mg/ml
Ringerov laktátový roztok 4603
Kompatibilný
Injekcia Chlorpromazine hydrochloride 25 mg/ml
Ringerov laktátový roztok 4603
Okamžité zrážanieNezlučiteľný
Injekcia Ciclosporin 50 mg/ml
Ringerov laktátový roztok 4603
Okamžité zrážanieNezlučiteľný
Injekcia Ciprofloxacin lactate 2 mg/ml
Ringerov laktátový roztok 4603
Nešpecifikovaná nekompatibilitaNezlučiteľný
Injekcia Cisatracurium besylate
Ringerov laktátový roztok 3601
Nezlučiteľný
Injekcia Cloxacillin sodium
Ringerov laktátový roztok 1261
Kompatibilný
Injekcia Cloxacillin sodium 100 mg/ml
Ringerov laktátový roztok 4603
Kompatibilný
Injekcia Daunorubicin/cytarabine liposomale 0,4 mg/mL
Ringerov laktátový roztok 4654
Kompatibilný
Injekcia Dexamethasone sodium phosphate 4 mg/ml
Ringerov laktátový roztok 4603
Kompatibilný
Injekcia Dexmedetomidine 100 µg/ml
Ringerov laktátový roztok 4603
Okamžité zrážanieNezlučiteľný
Injekcia Diazepam >0,25 mg/ml
Ringerov laktátový roztok 731
Okamžité zrážanieNezlučiteľný
Injekcia Diazepam 5 mg/ml
Ringerov laktátový roztok 4603
Kompatibilný
Injekcia Digoxin 50 µg/ml
Ringerov laktátový roztok 4603
Kompatibilný
Injekcia Dimenhydrinate 10 mg/ml
Ringerov laktátový roztok 4603
Kompatibilný
Injekcia Diphenhydramine hydrochloride 50 mg/ml
Ringerov laktátový roztok 4603
Kompatibilný
Injekcia Dobutamine hydrochloride 12,5 mg/ml
Ringerov laktátový roztok 4603
Kompatibilný
Injekcia Dopamine hydrochloride 3,2 mg/ml
Ringerov laktátový roztok 4603
Kompatibilný
Injekcia Enalaprilate 1,25 mg/ml
Ringerov laktátový roztok 4603
Kompatibilný
Injekcia Epinephrine hydrochloride 1000 µg/ml
Ringerov laktátový roztok 4603
Kompatibilný
Injekcia Eravacycline 0,6 mg/ml
Ringerov laktátový roztok 4434
Kompatibilný
Injekcia Erythromycin lactobionate 50 mg/ml
Ringerov laktátový roztok 4603
Kompatibilný
Injekcia Esmolol hydrochloride 10 mg/ml
Ringerov laktátový roztok 4603
Kompatibilný
Injekcia Fentanyl citrate 50 µg/ml
Ringerov laktátový roztok 4603
Kompatibilný
Injekcia Fluconazole 2 mg/ml
Ringerov laktátový roztok 4603
Nešpecifikovaná nekompatibilitaNezlučiteľný
Injekcia Fosaprepitant dimeglumine
Ringerov laktátový roztok 2295
Kompatibilný
Injekcia Furosemide 10 mg/ml
Ringerov laktátový roztok 4603
Kompatibilný
Injekcia Gentamicin sulfate 10 mg/ml
Ringerov laktátový roztok 4603
Kompatibilný
Injekcia Granisetron hydrochloride 1 mg/ml
Ringerov laktátový roztok 4603
Kompatibilný
Injekcia Haloperidol lactate 5 mg/ml
Ringerov laktátový roztok 4603
Nezlučiteľný
Injekcia Haloperidol lactate 2 & 3 mg/ml
Ringerov laktátový roztok 230
Kompatibilný
Injekcia Heparin sodium 1000 UI/ml
Ringerov laktátový roztok 4603
Kompatibilný
Injekcia Human albumin 250 mg/ml
Ringerov laktátový roztok 4603
Kompatibilný
Injekcia Hydralazine hydrochloride 20 mg/ml
Ringerov laktátový roztok 4603
Kompatibilný
Injekcia Hydrocortisone sodium succinate 60 mg/ml
Ringerov laktátový roztok 4411
Kompatibilný
Injekcia Hydrocortisone sodium succinate 50 mg/ml
Ringerov laktátový roztok 4603
Kompatibilný
Injekcia Hydromorphone hydrochloride 10 mg/ml
Ringerov laktátový roztok 4603
Kompatibilný
Injekcia Hydroxyzine dihydrochloride 50 mg/ml
Ringerov laktátový roztok 4603
Nešpecifikovaná nekompatibilitaNezlučiteľný
Injekcia Imipenem - cilastatin sodium
Ringerov laktátový roztok 3530
Kompatibilný
Injekcia Insulin 100 UI/ml
Ringerov laktátový roztok 4603
Kompatibilný
Injekcia Isoprenaline hydrochloride 0.2 mg/ml
Ringerov laktátový roztok 4603
Okamžité zrážanieNezlučiteľný
Injekcia Ketamine hydrochloride 50 mg/ml
Ringerov laktátový roztok 4603
Kompatibilný
Injekcia Labetalol hydrochloride 5 mg/ml
Ringerov laktátový roztok 4603
Kompatibilný
Injekcia Levofloxacine 5 mg/ml
Ringerov laktátový roztok 4411
Kompatibilný
Injekcia Lidocaine hydrochloride 10 mg/ml
Ringerov laktátový roztok 4603
Kompatibilný
Injekcia Linezolid 2 mg/ml
Ringerov laktátový roztok 4603
Okamžité zrážanieNezlučiteľný
Injekcia Lorazepam 4 mg/ml
Ringerov laktátový roztok 4603
Kompatibilný
Injekcia Magnesium sulfate 500 mg/ml
Ringerov laktátový roztok 4603
Kompatibilný
Injekcia Mannitol 250 mg/ml
Ringerov laktátový roztok 4603
Kompatibilný
Injekcia Meropenem 50 mg/ml
Ringerov laktátový roztok 4603
Kompatibilný
Injekcia Methylprednisolone sodium succinate 62,5 mg/ml
Ringerov laktátový roztok 4603
Kompatibilný
Injekcia Metoclopramide hydrochloride 5 mg/ml
Ringerov laktátový roztok 4603
Kompatibilný
Injekcia Metronidazole 5 mg/ml
Ringerov laktátový roztok 4603
Kompatibilný
Injekcia Midazolam hydrochloride 5 mg/ml
Ringerov laktátový roztok 4603
Kompatibilný
Injekcia Milrinone lactate 1 mg/ml
Ringerov laktátový roztok 4603
Kompatibilný
Injekcia Morphine sulfate 50 mg/ml
Ringerov laktátový roztok 4603
Kompatibilný
Injekcia N-acetylcysteine 200 mg/ml
Ringerov laktátový roztok 4603
Kompatibilný
Injekcia Naloxone hydrochloride 0,4 mg/ml
Ringerov laktátový roztok 4603
Kompatibilný
Injekcia Nicardipine hydrochloride 0,2 mg/ml
Ringerov laktátový roztok 4603
Okamžité zrážanieNezlučiteľný
Injekcia Nicardipine hydrochloride
Ringerov laktátový roztok 3614
Subvisuálna nezlučiteľnosťNezlučiteľný
Injekcia Nitroglycerin 5 mg/ml
Ringerov laktátový roztok 4603
Kompatibilný
Injekcia Nitroprusside sodium 25 mg/ml
Ringerov laktátový roztok 4603
Kompatibilný
Injekcia Norepinephrine bitartrate 1 mg/ml
Ringerov laktátový roztok 4603
Kompatibilný
Injekcia Octreotide acetate 0,5 mg/ml
Ringerov laktátový roztok 4603
Nešpecifikovaná nekompatibilitaNezlučiteľný
Injekcia Oxytetracycline hydrochloride
Ringerov laktátový roztok 3968
Kompatibilný
Injekcia Oxytocin 10 UI/ml
Ringerov laktátový roztok 4603
Okamžité zrážanieNezlučiteľný
Injekcia Parecoxib sodium
Ringerov laktátový roztok 3504
Nešpecifikovaná nekompatibilitaNezlučiteľný
Injekcia Pemetrexed diarginine
Ringerov laktátový roztok 4589
Nešpecifikovaná nekompatibilitaNezlučiteľný
Injekcia Pemetrexed disodium
Ringerov laktátový roztok 1914
Kompatibilný
Injekcia Penicillin G sodium 500 000 MUI/ml
Ringerov laktátový roztok 4603
Okamžité zrážanieNezlučiteľný
Injekcia Phenytoin sodium 50 mg/ml
Ringerov laktátový roztok 4603
Kompatibilný
Injekcia Piperacillin sodium 200 mg/ml
Ringerov laktátový roztok 4603
Nešpecifikovaná nekompatibilitaNezlučiteľný
Injekcia Piperacillin sodium / tazobactam
Ringerov laktátový roztok 3586
Kompatibilný
Injekcia Piperacillin sodium / tazobactam 200 mg/ml
Ringerov laktátový roztok 4603
Nešpecifikovaná nekompatibilitaNezlučiteľný
Injekcia Posaconazole
Ringerov laktátový roztok 4380
Kompatibilný
Injekcia Potassium chloride 2 mEq/l
Ringerov laktátový roztok 4603
Kompatibilný
Injekcia Potassium phosphate 3 mmol/ml
Ringerov laktátový roztok 4603
Okamžité zrážanieNezlučiteľný
Injekcia Propofol 10 mg/ml
Ringerov laktátový roztok 4603
Kompatibilný
Injekcia Ranitidine hydrochloride 25 mg/ml
Ringerov laktátový roztok 4603
Nešpecifikovaná nekompatibilitaNezlučiteľný
Injekcia Remifentanil hydrochloride
Ringerov laktátový roztok 3519
Kompatibilný
Injekcia Rocuronium bromide 10 mg/ml
Ringerov laktátový roztok 4603
Kompatibilný
Injekcia Salbutamol sulfate 1 mg/ml
Ringerov laktátový roztok 4603
Kompatibilný
Injekcia Sodium bicarbonate 1 mg/ml
Ringerov laktátový roztok 4603
Kompatibilný
Injekcia Tigecycline
Ringerov laktátový roztok 3332
Kompatibilný
Injekcia Tobramycin sulfate 40 mg/ml
Ringerov laktátový roztok 4603
Kompatibilný
Injekcia Vancomycin hydrochloride 50 mg/ml
Ringerov laktátový roztok 4603
Kompatibilný
Injekcia Verapamil hydrochloride 2,5 mg/ml
Ringerov laktátový roztok 4603
Kompatibilný
Injekcia Voriconazole 10 mg/ml
Ringerov laktátový roztok 4603
Zákal za jednu hodinuNezlučiteľný
Injekcia Warfarin sodium 2 mg/ml
Ringerov laktátový roztok 315

  Mentions Légales