Zadnji put ažurirano :
01/07/2022
Liste sazetaka   Liste sazetaka  

Ova stranica omogućuje cross-konzultacije stabilnosti podataka.

Stabilizacija rješenja
Stabilizacijski faktor
Kompatibilnosti
Način davanja lijeka
Način davanja lijeka
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y -      Pdf
Molekula Sredstvo za rastapanje Bibliografija
Kompatibilan
Injekcija Acetazolamide 100 mg/ml
Ringer laktat 4603
Kompatibilan
Injekcija Aciclovir sodium 50 mg/ml
Ringer laktat 4603
Kompatibilan
Injekcija Amikacin sulfate 250 mg/ml
Ringer laktat 4603
Kompatibilan
Injekcija Aminophylline 25 mg/ml
Ringer laktat 4603
Zamućenost u jednom satuInkompatibilan
Injekcija Amiodarone hydrochloride 1,8 mg/ml
Ringer laktat 4411
Kompatibilan
Injekcija Amiodarone hydrochloride 50 mg/ml
Ringer laktat 4603
Inkompatibilan
Injekcija Amphotericin B 0.1 mg/ml
Ringer laktat 1172
Neodređena nespojivostInkompatibilan
Injekcija Amphotericin B
Ringer laktat 3968
Kompatibilan
Injekcija Amphotericin B liposomale 4 mg/ml
Ringer laktat 4603
Kompatibilan
Injekcija Ampicillin sodium 30 mg/ml
Ringer laktat 4411
Kompatibilan
Injekcija Ampicillin sodium 100 mg/ml
Ringer laktat 4603
Inkompatibilan
Injekcija Atracurium besylate 0.5 mg/ml
Ringer laktat 1093
Kompatibilan
Injekcija Atropine sulfate 0,4 mg/ml
Ringer laktat 4603
Kompatibilan
Injekcija Azithromycine 500 mg/ml
Ringer laktat 4603
Kompatibilan
Injekcija Bretylium tosilate 50 mg/ml
Ringer laktat 4603
Kompatibilan
Injekcija Bupivacaine hydrochloride 5 mg/ml
Ringer laktat 4603
Kompatibilan
Injekcija Caffeine citrate 10 mg/ml
Ringer laktat 4603
Kompatibilan
Injekcija Calcium chloride 100 mg/ml
Ringer laktat 4603
Kompatibilan
Injekcija Calcium gluconate 100 mg/ml
Ringer laktat 4603
Kompatibilan
Injekcija Caspofungin acetate 5 mg/ml
Ringer laktat 4603
Neposredna zamućenostInkompatibilan
Injekcija Cefamandole nafate 2 mg/ml
Ringer laktat 612
Kompatibilan
Injekcija Cefazolin sodium 100 mg/ml
Ringer laktat 4603
Kompatibilan
Injekcija Cefepime dihydrochloride 40 mg/ml
Ringer laktat 4411
Kompatibilan
Injekcija Cefotaxime sodium 100 mg/ml
Ringer laktat 4603
Kompatibilan
Injekcija Cefoxitin sodium 100 mg/ml
Ringer laktat 4603
Kompatibilan
Injekcija Ceftaroline fosamil 2,22 mg/ml
Ringer laktat 3249
Kompatibilan
Injekcija Ceftazidime 100 mg/ml
Ringer laktat 4603
Kompatibilan
Injekcija Ceftriaxone disodium 100 mg/ml
Ringer laktat 4603
Inkompatibilan
Injekcija Ceftriaxone disodium
Ringer laktat 1744
Neposredne oborineInkompatibilan
Injekcija Ceftriaxone disodium
Ringer laktat 3523
Kompatibilan
Injekcija Cefuroxime sodium 100 mg/ml
Ringer laktat 4603
Kompatibilan
Injekcija Chlorpromazine hydrochloride 25 mg/ml
Ringer laktat 4603
Neposredne oborineInkompatibilan
Injekcija Ciclosporin 50 mg/ml
Ringer laktat 4603
Neposredne oborineInkompatibilan
Injekcija Ciprofloxacin lactate 2 mg/ml
Ringer laktat 4603
Neodređena nespojivostInkompatibilan
Injekcija Cisatracurium besylate
Ringer laktat 3601
Inkompatibilan
Injekcija Cloxacillin sodium
Ringer laktat 1261
Kompatibilan
Injekcija Cloxacillin sodium 100 mg/ml
Ringer laktat 4603
Kompatibilan
Injekcija Daunorubicin/cytarabine liposomale 0,4 mg/mL
Ringer laktat 4654
Kompatibilan
Injekcija Dexamethasone sodium phosphate 4 mg/ml
Ringer laktat 4603
Kompatibilan
Injekcija Dexmedetomidine 100 µg/ml
Ringer laktat 4603
Neposredne oborineInkompatibilan
Injekcija Diazepam >0,25 mg/ml
Ringer laktat 731
Neposredne oborineInkompatibilan
Injekcija Diazepam 5 mg/ml
Ringer laktat 4603
Kompatibilan
Injekcija Digoxin 50 µg/ml
Ringer laktat 4603
Kompatibilan
Injekcija Dimenhydrinate 10 mg/ml
Ringer laktat 4603
Kompatibilan
Injekcija Diphenhydramine hydrochloride 50 mg/ml
Ringer laktat 4603
Kompatibilan
Injekcija Dobutamine hydrochloride 12,5 mg/ml
Ringer laktat 4603
Kompatibilan
Injekcija Dopamine hydrochloride 3,2 mg/ml
Ringer laktat 4603
Kompatibilan
Injekcija Enalaprilate 1,25 mg/ml
Ringer laktat 4603
Kompatibilan
Injekcija Epinephrine hydrochloride 1000 µg/ml
Ringer laktat 4603
Kompatibilan
Injekcija Eravacycline 0,6 mg/ml
Ringer laktat 4434
Kompatibilan
Injekcija Erythromycin lactobionate 50 mg/ml
Ringer laktat 4603
Kompatibilan
Injekcija Esmolol hydrochloride 10 mg/ml
Ringer laktat 4603
Kompatibilan
Injekcija Fentanyl citrate 50 µg/ml
Ringer laktat 4603
Kompatibilan
Injekcija Fluconazole 2 mg/ml
Ringer laktat 4603
Neodređena nespojivostInkompatibilan
Injekcija Fosaprepitant dimeglumine
Ringer laktat 2295
Kompatibilan
Injekcija Furosemide 10 mg/ml
Ringer laktat 4603
Kompatibilan
Injekcija Gentamicin sulfate 10 mg/ml
Ringer laktat 4603
Kompatibilan
Injekcija Granisetron hydrochloride 1 mg/ml
Ringer laktat 4603
Kompatibilan
Injekcija Haloperidol lactate 5 mg/ml
Ringer laktat 4603
Inkompatibilan
Injekcija Haloperidol lactate 2 & 3 mg/ml
Ringer laktat 230
Kompatibilan
Injekcija Heparin sodium 1000 UI/ml
Ringer laktat 4603
Kompatibilan
Injekcija Human albumin 250 mg/ml
Ringer laktat 4603
Kompatibilan
Injekcija Hydralazine hydrochloride 20 mg/ml
Ringer laktat 4603
Kompatibilan
Injekcija Hydrocortisone sodium succinate 60 mg/ml
Ringer laktat 4411
Kompatibilan
Injekcija Hydrocortisone sodium succinate 50 mg/ml
Ringer laktat 4603
Kompatibilan
Injekcija Hydromorphone hydrochloride 10 mg/ml
Ringer laktat 4603
Kompatibilan
Injekcija Hydroxyzine dihydrochloride 50 mg/ml
Ringer laktat 4603
Neodređena nespojivostInkompatibilan
Injekcija Imipenem - cilastatin sodium
Ringer laktat 3530
Kompatibilan
Injekcija Insulin 100 UI/ml
Ringer laktat 4603
Kompatibilan
Injekcija Isoprenaline hydrochloride 0.2 mg/ml
Ringer laktat 4603
Neposredne oborineInkompatibilan
Injekcija Ketamine hydrochloride 50 mg/ml
Ringer laktat 4603
Kompatibilan
Injekcija Labetalol hydrochloride 5 mg/ml
Ringer laktat 4603
Kompatibilan
Injekcija Levofloxacine 5 mg/ml
Ringer laktat 4411
Kompatibilan
Injekcija Lidocaine hydrochloride 10 mg/ml
Ringer laktat 4603
Kompatibilan
Injekcija Linezolid 2 mg/ml
Ringer laktat 4603
Neposredne oborineInkompatibilan
Injekcija Lorazepam 4 mg/ml
Ringer laktat 4603
Kompatibilan
Injekcija Magnesium sulfate 500 mg/ml
Ringer laktat 4603
Kompatibilan
Injekcija Mannitol 250 mg/ml
Ringer laktat 4603
Kompatibilan
Injekcija Meropenem 50 mg/ml
Ringer laktat 4603
Kompatibilan
Injekcija Methylprednisolone sodium succinate 62,5 mg/ml
Ringer laktat 4603
Kompatibilan
Injekcija Metoclopramide hydrochloride 5 mg/ml
Ringer laktat 4603
Kompatibilan
Injekcija Metronidazole 5 mg/ml
Ringer laktat 4603
Kompatibilan
Injekcija Midazolam hydrochloride 5 mg/ml
Ringer laktat 4603
Kompatibilan
Injekcija Milrinone lactate 1 mg/ml
Ringer laktat 4603
Kompatibilan
Injekcija Morphine sulfate 50 mg/ml
Ringer laktat 4603
Kompatibilan
Injekcija N-acetylcysteine 200 mg/ml
Ringer laktat 4603
Kompatibilan
Injekcija Naloxone hydrochloride 0,4 mg/ml
Ringer laktat 4603
Kompatibilan
Injekcija Nicardipine hydrochloride 0,2 mg/ml
Ringer laktat 4603
Neposredne oborineInkompatibilan
Injekcija Nicardipine hydrochloride
Ringer laktat 3614
Subvizualna nekompatibilnostInkompatibilan
Injekcija Nitroglycerin 5 mg/ml
Ringer laktat 4603
Kompatibilan
Injekcija Nitroprusside sodium 25 mg/ml
Ringer laktat 4603
Kompatibilan
Injekcija Norepinephrine bitartrate 1 mg/ml
Ringer laktat 4603
Kompatibilan
Injekcija Octreotide acetate 0,5 mg/ml
Ringer laktat 4603
Neodređena nespojivostInkompatibilan
Injekcija Oxytetracycline hydrochloride
Ringer laktat 3968
Kompatibilan
Injekcija Oxytocin 10 UI/ml
Ringer laktat 4603
Neposredne oborineInkompatibilan
Injekcija Parecoxib sodium
Ringer laktat 3504
Neodređena nespojivostInkompatibilan
Injekcija Pemetrexed diarginine
Ringer laktat 4589
Neodređena nespojivostInkompatibilan
Injekcija Pemetrexed disodium
Ringer laktat 1914
Kompatibilan
Injekcija Penicillin G sodium 500 000 MUI/ml
Ringer laktat 4603
Neposredne oborineInkompatibilan
Injekcija Phenytoin sodium 50 mg/ml
Ringer laktat 4603
Kompatibilan
Injekcija Piperacillin sodium 200 mg/ml
Ringer laktat 4603
Neodređena nespojivostInkompatibilan
Injekcija Piperacillin sodium / tazobactam
Ringer laktat 3586
Kompatibilan
Injekcija Piperacillin sodium / tazobactam 200 mg/ml
Ringer laktat 4603
Neodređena nespojivostInkompatibilan
Injekcija Posaconazole
Ringer laktat 4380
Kompatibilan
Injekcija Potassium chloride 2 mEq/l
Ringer laktat 4603
Kompatibilan
Injekcija Potassium phosphate 3 mmol/ml
Ringer laktat 4603
Neposredne oborineInkompatibilan
Injekcija Propofol 10 mg/ml
Ringer laktat 4603
Kompatibilan
Injekcija Ranitidine hydrochloride 25 mg/ml
Ringer laktat 4603
Neodređena nespojivostInkompatibilan
Injekcija Remifentanil hydrochloride
Ringer laktat 3519
Kompatibilan
Injekcija Rocuronium bromide 10 mg/ml
Ringer laktat 4603
Kompatibilan
Injekcija Salbutamol sulfate 1 mg/ml
Ringer laktat 4603
Kompatibilan
Injekcija Sodium bicarbonate 1 mg/ml
Ringer laktat 4603
Kompatibilan
Injekcija Tigecycline
Ringer laktat 3332
Kompatibilan
Injekcija Tobramycin sulfate 40 mg/ml
Ringer laktat 4603
Kompatibilan
Injekcija Vancomycin hydrochloride 50 mg/ml
Ringer laktat 4603
Kompatibilan
Injekcija Verapamil hydrochloride 2,5 mg/ml
Ringer laktat 4603
Kompatibilan
Injekcija Voriconazole 10 mg/ml
Ringer laktat 4603
Zamućenost u jednom satuInkompatibilan
Injekcija Warfarin sodium 2 mg/ml
Ringer laktat 315

  Mentions Légales