Τελευταία ενημέρωση :
24/05/2023
Περίληψη καταλόγων   Περίληψη καταλόγων  

Αυτή η σελίδα επιτρέπει εγκάρσιες συμβουλές για πληροφορίες σταθερότητας.

Σταθερότητα και συμβατότητα των φαρμάκων
Παράγοντας που επηρεάζει τη σταθερότητα
Συμβατότητες
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y -      Pdf
Συστατικό Διαλυτικό Βιβλιογραφία
Σύμφωνος
Ενέσιμο Acetazolamide 100 mg/ml
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 4603
Σύμφωνος
Ενέσιμο Aciclovir sodium 50 mg/ml
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 4603
Σύμφωνος
Ενέσιμο Amikacin sulfate 250 mg/ml
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 4603
Σύμφωνος
Ενέσιμο Aminophylline 25 mg/ml
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 4603
Мътност за един часΑσύμβατες
Ενέσιμο Amiodarone hydrochloride 1,8 mg/ml
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 4411
Σύμφωνος
Ενέσιμο Amiodarone hydrochloride 50 mg/ml
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 4603
Ασύμβατες
Ενέσιμο Amphotericin B 0.1 mg/ml
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 1172
Απροσδιόριστη ασυμβατότηταΑσύμβατες
Ενέσιμο Amphotericin B
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 3968
Σύμφωνος
Ενέσιμο Amphotericin B liposomale 4 mg/ml
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 4603
Σύμφωνος
Ενέσιμο Ampicillin sodium 30 mg/ml
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 4411
Σύμφωνος
Ενέσιμο Ampicillin sodium 100 mg/ml
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 4603
Ασύμβατες
Ενέσιμο Atracurium besylate 0.5 mg/ml
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 1093
Σύμφωνος
Ενέσιμο Atropine sulfate 0,4 mg/ml
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 4603
Σύμφωνος
Ενέσιμο Azithromycine 500 mg/ml
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 4603
Σύμφωνος
Ενέσιμο Bretylium tosilate 50 mg/ml
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 4603
Σύμφωνος
Ενέσιμο Bupivacaine hydrochloride 5 mg/ml
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 4603
Σύμφωνος
Ενέσιμο Caffeine citrate 10 mg/ml
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 4603
Σύμφωνος
Ενέσιμο Calcium chloride 100 mg/ml
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 4603
Σύμφωνος
Ενέσιμο Calcium gluconate 100 mg/ml
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 4603
Σύμφωνος
Ενέσιμο Caspofungin acetate 5 mg/ml
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 4603
Άμεση θολότηταΑσύμβατες
Ενέσιμο Cefamandole nafate 2 mg/ml
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 612
Σύμφωνος
Ενέσιμο Cefazolin sodium 100 mg/ml
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 4603
Σύμφωνος
Ενέσιμο Cefepime dihydrochloride 40 mg/ml
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 4411
Σύμφωνος
Ενέσιμο Cefotaxime sodium 100 mg/ml
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 4603
Σύμφωνος
Ενέσιμο Cefoxitin sodium 100 mg/ml
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 4603
Σύμφωνος
Ενέσιμο Ceftaroline fosamil 2,22 mg/ml
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 3249
Σύμφωνος
Ενέσιμο Ceftazidime 100 mg/ml
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 4603
Άμεση βροχόπτωσηΑσύμβατες
Ενέσιμο Ceftriaxone disodium
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 3523
Σύμφωνος
Ενέσιμο Ceftriaxone disodium 100 mg/ml
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 4603
Ασύμβατες
Ενέσιμο Ceftriaxone disodium
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 1744
Σύμφωνος
Ενέσιμο Cefuroxime sodium 100 mg/ml
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 4603
Σύμφωνος
Ενέσιμο Chlorpromazine hydrochloride 25 mg/ml
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 4603
Άμεση βροχόπτωσηΑσύμβατες
Ενέσιμο Ciclosporin 50 mg/ml
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 4603
Άμεση βροχόπτωσηΑσύμβατες
Ενέσιμο Ciprofloxacin lactate 2 mg/ml
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 4603
Απροσδιόριστη ασυμβατότηταΑσύμβατες
Ενέσιμο Cisatracurium besylate
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 3601
Σύμφωνος
Ενέσιμο Cloxacillin sodium 100 mg/ml
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 4603
Σύμφωνος
Ενέσιμο Daunorubicin/cytarabine liposomale 0,4 mg/mL
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 4654
Σύμφωνος
Ενέσιμο Dexamethasone sodium phosphate 4 mg/ml
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 4603
Σύμφωνος
Ενέσιμο Dexmedetomidine 100 µg/ml
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 4603
Άμεση βροχόπτωσηΑσύμβατες
Ενέσιμο Diazepam >0,25 mg/ml
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 731
Άμεση βροχόπτωσηΑσύμβατες
Ενέσιμο Diazepam 5 mg/ml
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 4603
Σύμφωνος
Ενέσιμο Digoxin 50 µg/ml
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 4603
Σύμφωνος
Ενέσιμο Dimenhydrinate 10 mg/ml
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 4603
Σύμφωνος
Ενέσιμο Diphenhydramine hydrochloride 50 mg/ml
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 4603
Σύμφωνος
Ενέσιμο Dobutamine hydrochloride 12,5 mg/ml
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 4603
Σύμφωνος
Ενέσιμο Dopamine hydrochloride 3,2 mg/ml
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 4603
Σύμφωνος
Ενέσιμο Enalaprilate 1,25 mg/ml
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 4603
Σύμφωνος
Ενέσιμο Epinephrine hydrochloride 1000 µg/ml
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 4603
Σύμφωνος
Ενέσιμο Eravacycline 0,6 mg/ml
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 4434
Σύμφωνος
Ενέσιμο Erythromycin lactobionate 50 mg/ml
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 4603
Σύμφωνος
Ενέσιμο Esmolol hydrochloride 10 mg/ml
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 4603
Σύμφωνος
Ενέσιμο Fentanyl citrate 50 µg/ml
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 4603
Σύμφωνος
Ενέσιμο Fluconazole 2 mg/ml
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 4603
Απροσδιόριστη ασυμβατότηταΑσύμβατες
Ενέσιμο Fosaprepitant dimeglumine
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 2295
Σύμφωνος
Ενέσιμο Furosemide 10 mg/ml
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 4603
Σύμφωνος
Ενέσιμο Gentamicin sulfate 10 mg/ml
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 4603
Σύμφωνος
Ενέσιμο Granisetron hydrochloride 1 mg/ml
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 4603
Σύμφωνος
Ενέσιμο Haloperidol lactate 5 mg/ml
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 4603
Ασύμβατες
Ενέσιμο Haloperidol lactate 2 & 3 mg/ml
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 230
Σύμφωνος
Ενέσιμο Heparin sodium 1000 UI/ml
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 4603
Σύμφωνος
Ενέσιμο Human albumin 250 mg/ml
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 4603
Σύμφωνος
Ενέσιμο Hydralazine hydrochloride 20 mg/ml
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 4603
Σύμφωνος
Ενέσιμο Hydrocortisone sodium succinate 60 mg/ml
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 4411
Σύμφωνος
Ενέσιμο Hydrocortisone sodium succinate 50 mg/ml
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 4603
Σύμφωνος
Ενέσιμο Hydromorphone hydrochloride 10 mg/ml
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 4603
Σύμφωνος
Ενέσιμο Hydroxyzine dihydrochloride 50 mg/ml
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 4603
Απροσδιόριστη ασυμβατότηταΑσύμβατες
Ενέσιμο Imipenem - cilastatin sodium
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 3530
Σύμφωνος
Ενέσιμο Insulin 100 UI/ml
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 4603
Σύμφωνος
Ενέσιμο Isoprenaline hydrochloride 0.2 mg/ml
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 4603
Άμεση βροχόπτωσηΑσύμβατες
Ενέσιμο Ketamine hydrochloride 50 mg/ml
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 4603
Σύμφωνος
Ενέσιμο Labetalol hydrochloride 5 mg/ml
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 4603
Σύμφωνος
Ενέσιμο Levofloxacine 5 mg/ml
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 4411
Σύμφωνος
Ενέσιμο Lidocaine hydrochloride 10 mg/ml
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 4603
Σύμφωνος
Ενέσιμο Linezolid 2 mg/ml
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 4603
Άμεση βροχόπτωσηΑσύμβατες
Ενέσιμο Lorazepam 4 mg/ml
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 4603
Σύμφωνος
Ενέσιμο Magnesium sulfate 500 mg/ml
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 4603
Σύμφωνος
Ενέσιμο Mannitol 250 mg/ml
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 4603
Σύμφωνος
Ενέσιμο Meropenem 50 mg/ml
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 4603
Σύμφωνος
Ενέσιμο Methylprednisolone sodium succinate 62,5 mg/ml
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 4603
Σύμφωνος
Ενέσιμο Metoclopramide hydrochloride 5 mg/ml
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 4603
Σύμφωνος
Ενέσιμο Metronidazole 5 mg/ml
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 4603
Σύμφωνος
Ενέσιμο Midazolam hydrochloride 5 mg/ml
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 4603
Σύμφωνος
Ενέσιμο Milrinone lactate 1 mg/ml
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 4603
Σύμφωνος
Ενέσιμο Morphine sulfate 50 mg/ml
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 4603
Σύμφωνος
Ενέσιμο N-acetylcysteine 200 mg/ml
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 4603
Σύμφωνος
Ενέσιμο Naloxone hydrochloride 0,4 mg/ml
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 4603
Σύμφωνος
Ενέσιμο Nicardipine hydrochloride 0,2 mg/ml
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 4603
Άμεση βροχόπτωσηΑσύμβατες
Ενέσιμο Nicardipine hydrochloride
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 3614
Υποβιβαστική ασυμβατότηταΑσύμβατες
Ενέσιμο Nitroglycerin 5 mg/ml
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 4603
Σύμφωνος
Ενέσιμο Nitroprusside sodium 25 mg/ml
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 4603
Σύμφωνος
Ενέσιμο Norepinephrine bitartrate 1 mg/ml
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 4603
Σύμφωνος
Ενέσιμο Octreotide acetate 0,5 mg/ml
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 4603
Απροσδιόριστη ασυμβατότηταΑσύμβατες
Ενέσιμο Oxytetracycline hydrochloride
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 3968
Σύμφωνος
Ενέσιμο Oxytocin 10 UI/ml
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 4603
Άμεση βροχόπτωσηΑσύμβατες
Ενέσιμο Parecoxib sodium
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 3504
Απροσδιόριστη ασυμβατότηταΑσύμβατες
Ενέσιμο Pemetrexed diarginine
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 4589
Απροσδιόριστη ασυμβατότηταΑσύμβατες
Ενέσιμο Pemetrexed disodium
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 1914
Σύμφωνος
Ενέσιμο Penicillin G sodium 500 000 MUI/ml
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 4603
Άμεση βροχόπτωσηΑσύμβατες
Ενέσιμο Phenytoin sodium 50 mg/ml
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 4603
Σύμφωνος
Ενέσιμο Piperacillin sodium 200 mg/ml
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 4603
Απροσδιόριστη ασυμβατότηταΑσύμβατες
Ενέσιμο Piperacillin sodium / tazobactam
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 3586
Σύμφωνος
Ενέσιμο Piperacillin sodium / tazobactam 200 mg/ml
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 4603
Απροσδιόριστη ασυμβατότηταΑσύμβατες
Ενέσιμο Posaconazole
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 4380
Σύμφωνος
Ενέσιμο Potassium chloride 2 mEq/l
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 4603
Σύμφωνος
Ενέσιμο Potassium phosphate 3 mmol/ml
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 4603
Άμεση βροχόπτωσηΑσύμβατες
Ενέσιμο Propofol 10 mg/ml
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 4603
Σύμφωνος
Ενέσιμο Ranitidine hydrochloride 25 mg/ml
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 4603
Απροσδιόριστη ασυμβατότηταΑσύμβατες
Ενέσιμο Remifentanil hydrochloride
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 3519
Σύμφωνος
Ενέσιμο Rocuronium bromide 10 mg/ml
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 4603
Σύμφωνος
Ενέσιμο Salbutamol sulfate 1 mg/ml
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 4603
Σύμφωνος
Ενέσιμο Sodium bicarbonate 1 mg/ml
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 4603
Σύμφωνος
Ενέσιμο Tigecycline
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 3332
Σύμφωνος
Ενέσιμο Tobramycin sulfate 40 mg/ml
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 4603
Σύμφωνος
Ενέσιμο Vancomycin hydrochloride 50 mg/ml
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 4603
Σύμφωνος
Ενέσιμο Verapamil hydrochloride 2,5 mg/ml
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 4603
Σύμφωνος
Ενέσιμο Voriconazole 10 mg/ml
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 4603
Мътност за един часΑσύμβατες
Ενέσιμο Warfarin sodium 2 mg/ml
Γαλακτικό διάλυμα Ringer 315

  Mentions Légales