Senaste uppdateringen :
14/06/2024
Hänvisningar   Hänvisningar 386  
Typ : Tidningen

Forskargrupper : Hartford - Hartford Hospital, Department of Pharmacy Services
Författare : Colucci RD, Cobuzzi LE, Halpern NA.
Titel : Visual compatibility of labetalol hydrochloride injection with various injectable drugs during simulated Y-site injection.
Hänvisningar : Am J Hosp Pharm ; 45: 1357-1358. 1988

Evidensgrad : 
Fysikalisk stabilitet : 
Kemisk stabilitet : 
Andra metoder : 
Kommentarer : 

Förteckning över substanser
InjektionAmikacin sulfate Antibiotikum
Kompatibel 5 mg/ml + InjektionLabetalol hydrochloride 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionAminophylline Diverse
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionLabetalol hydrochloride 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionAmpicillin sodium Antibiotikum
Kompatibel 10 mg/ml + InjektionLabetalol hydrochloride 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionButorphanol tartrate Analgetikum
Kompatibel 0.04 mg/ml + InjektionLabetalol hydrochloride 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionCalcium gluconate Elektrolyt
Kompatibel 49.5 mg/ml + InjektionLabetalol hydrochloride 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionCefazolin sodium Antibiotikum
Kompatibel 10 mg/ml + InjektionLabetalol hydrochloride 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionCefoperazone sodium Antibiotikum
Oförenlig 10 mg/ml + InjektionLabetalol hydrochloride 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionCeftazidime Antibiotikum
Kompatibel 10 mg/ml + InjektionLabetalol hydrochloride 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionCeftizoxime sodium Antibiotikum
Kompatibel 10 mg/ml + InjektionLabetalol hydrochloride 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionChloramphenicol sodium succinate Antibiotikum
Kompatibel 10 mg/ml + InjektionLabetalol hydrochloride 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionCimetidine hydrochloride Antihistamin (H2)
Kompatibel 3 mg/ml + InjektionLabetalol hydrochloride 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionClindamycin phosphate Antibiotikum
Kompatibel 9 mg/ml + InjektionLabetalol hydrochloride 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionCo-trimoxazole Antibiotikum
Kompatibel 4/0.8 mg/ml + InjektionLabetalol hydrochloride 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionDopamine hydrochloride Kardiotonikum
Kompatibel 1.6 mg/ml + InjektionLabetalol hydrochloride 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionErythromycin lactobionate Antibiotikum
Kompatibel 5 mg/ml + InjektionLabetalol hydrochloride 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionFentanyl citrate Analgetikum
Kompatibel 10 µg/ml + InjektionLabetalol hydrochloride 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionGentamicin sulfate Antibiotikum
Kompatibel 0.8 mg/ml + InjektionLabetalol hydrochloride 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionHeparin sodium Antikoagulans
Kompatibel 40 UI/ml + InjektionLabetalol hydrochloride 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionLabetalol hydrochloride Betablockerare
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionAmikacin sulfate 5 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionAminophylline 1 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionAmpicillin sodium 10 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionButorphanol tartrate 0.04 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionCalcium gluconate 49.5 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionCefazolin sodium 10 mg/ml + Glukos 5 %
Oförenlig 1 mg/ml + InjektionCefoperazone sodium 10 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionCeftazidime 10 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionCeftizoxime sodium 10 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionChloramphenicol sodium succinate 10 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionCimetidine hydrochloride 3 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionClindamycin phosphate 9 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionCo-trimoxazole 4/0.8 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionDopamine hydrochloride 1.6 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionErythromycin lactobionate 5 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionFentanyl citrate 10 µg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionGentamicin sulfate 0.8 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionHeparin sodium 40 UI/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionLidocaine hydrochloride 20 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionMagnesium sulfate 10 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionMetronidazole 5 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionMorphine sulfate 1 mg/ml + Glukos 5 %
Oförenlig 1 mg/ml + InjektionNafcillin sodium 10 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionOxacillin sodium 10 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionPenicillin G potassium 0.05 MUI/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionPiperacillin sodium 10 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionPotassium chloride 400 mEq/l + Glukos 5 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionPotassium phosphate 0.44 mmol/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionRanitidine hydrochloride 0.5 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionTobramycin sulfate 0.8 mg/ml + Glukos 5 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionVancomycin hydrochloride 5 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionLidocaine hydrochloride Lokalbedövningsmedel
Kompatibel 20 mg/ml + InjektionLabetalol hydrochloride 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionMagnesium sulfate Elektrolyt
Kompatibel 10 mg/ml + InjektionLabetalol hydrochloride 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionMetronidazole Antiparasitärt medel
Kompatibel 5 mg/ml + InjektionLabetalol hydrochloride 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionMorphine sulfate Analgetikum
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionLabetalol hydrochloride 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionNafcillin sodium Antibiotikum
Oförenlig 10 mg/ml + InjektionLabetalol hydrochloride 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionOxacillin sodium Antibiotikum
Kompatibel 10 mg/ml + InjektionLabetalol hydrochloride 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionPenicillin G potassium Antibiotikum
Kompatibel 0.05 MUI/ml + InjektionLabetalol hydrochloride 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionPiperacillin sodium Antibiotikum
Kompatibel 10 mg/ml + InjektionLabetalol hydrochloride 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionPotassium chloride Elektrolyt
Kompatibel 400 mEq/l + InjektionLabetalol hydrochloride 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionPotassium phosphate Elektrolyt
Kompatibel 0.44 mmol/ml + InjektionLabetalol hydrochloride 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionRanitidine hydrochloride Antihistamin (H2)
Kompatibel 0.5 mg/ml + InjektionLabetalol hydrochloride 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionTobramycin sulfate Antibiotikum
Kompatibel 0.8 mg/ml + InjektionLabetalol hydrochloride 1 mg/ml + Glukos 5 %
InjektionVancomycin hydrochloride Antibiotikum
Kompatibel 5 mg/ml + InjektionLabetalol hydrochloride 1 mg/ml + Glukos 5 %

  Mentions Légales