Cập nhật lần cuối :
08/05/2024
Thuốc giảm đau   Buprenorphine hydrochloride  
Dạng tiêm
Tính ổn định của các dung dịch Độ ổn định khi trộn lẫn Những yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định Khả năng tương thích Đường dùng Tài liệu tham khảo Pdf
   Cấu trúc hóa học  

Tên thương mại   Tên thương mại     

Các tên thương mại được cung cấp và thành phần tá dược có thể khác nhau giữa các quốc gia và các hãng dược

Bunondol Ba Lan
Buprenex Hoa Kỳ
Buprex Tây Ban Nha
Sublocade
Temgesic Anh, Bỉ, Hà Lan, Na Uy, Pháp, Thụy Điển, Tunisia, United Arab Emirates, Ý, Đan Mạch
Tài liệu tham khảo   Dạng tiêm   Tài liệu tham khảo : Buprenorphine hydrochloride  
Loại Nguồn
3 Tạp chí Trissel LA, Martinez JF.
Compatibility of amifostine with selected drugs during simulated Y-site administration.
Am J Health-Syst Pharm 1995 ; 52: 2208-2212.
59 Tạp chí Trissel LA, Gilbert DL, Martinez JF, Kim MC.
Compatibility of remifentanil hydrochloride with selected drugs during simulated Y-site administration.
Am J Health-Syst Pharm 1997 ; 54: 2192-2196.
81 Tạp chí Trissel LA, Martinez JF.
Compatibility of piperacillin sodium plus tazobactam with selected drugs during simulated Y-site injection.
Am J Hosp Pharm 1994 ; 51: 672-678.
84 Tạp chí Trissel LA, Martinez JF.
Visual, turbidimetric, and particle-content assessment of compatibility of vinorelbine tartrate with selected drugs during simulated Y-site injection.
Am J Hosp Pharm 1994 ; 51: 495-499.
99 Tạp chí Trissel LA, Martinez JF.
Compatibility of aztreonam with selected drugs during simulated Y-site administration.
Am J Health-Syst Pharm 1995 ; 52: 1086-1090.
169 Tạp chí Trissel LA, Martinez JF.
Physical compatibility of melphalan with selected drugs during simulated Y-site administration.
Am J Hosp Pharm 1993 ; 50: 2359-2363.
182 Tạp chí Trissel LA, Gilbert DL, Martinez JF.
Compatibility of granisetron hydrochloride with selected drugs during simulated Y-site administration.
Am J Health-Syst Pharm 1997 ; 54: 56-60.
244 Tạp chí Trissel LA, Martinez JF.
Compatibility of filgrastim with selected drugs during simulated Y-site administration.
Am J Hosp Pharm 1994 ; 51: 1907-1913.
249 Tạp chí Trissel LA, Martinez JF.
Compatibility of thiotepa (lyophilized) with selected drugs during simulated Y-site administration.
Am J Health-Syst Pharm 1996 ; 53: 1041-1045.
251 Tạp chí Trissel LA, Gilbert DL, Martinez JF.
Compatibility of doxorubicin hydrochloride liposome injection with selected other drugs during simulated Y-site administration.
Am J Health-Syst Pharm 1997 ; 54: 2708-2713.
299 Tạp chí Trissel LA, Martinez JF, Gilbert DL.
Compatibility of cisatracurium besylate with selected drugs during simulated Y-site administration.
Am J Health-Syst Pharm 1997 ; 54: 1735-1741.
300 Tạp chí Trissel LA, Gilbert DL, Martinez JF.
Compatibility of propofol injectable emulsion with selected drugs during simulated Y-site administration.
Am J Health-Syst Pharm 1997 ; 54: 1287-1292.
301 Tạp chí Trissel LA, Gilbert DL, Martinez JF, Baker MB, Walter WV, Mirtallo JM.
Compatibility of parenteral nutrient solutions with selected drugs during simulated Y-site administration.
Am J Health-Syst Pharm 1997 ; 54: 1295-1300.
307 Tạp chí Trissel LA, Martinez JF.
Compatibility of allopurinol sodium with selected drugs during simulated Y-site administration.
Am J Hosp Pharm 1994 ; 51: 1792-1799.
404 Tạp chí Forman JK, Souney PF.
Visual compatibility of midazolam hydrochloride with common preoperative injectable medications.
Am J Hosp Pharm 1987 ; 44: 2298-2299.
905 Tạp chí Trissel LA, Martinez JF.
Screening teniposide for Y-site physical incompatibilities.
Hosp Pharm 1994 ; 29: 1010-1017.
921 Tạp chí Trissel LA, Gilbert DL, Martinez JF.
Incompatibility and compatibility of amphotericin B cholesteryl sulfate complex with selected other drugs during simulated Y-site administration.
Hosp Pharm 1998 ; 33: 284-292.
1232 Tạp chí Beatson C, Taylor A.
A physical compatibility study of furosemide & flucloxacillin injections.
Br J Pharm Pract 1987 ; 9: 223-226, 236.
1410 Tạp chí Trissel LA, Martinez JF, Simmons M.
Compatibility of etoposide phosphate with selected drugs during simulated Y-site injection.
J Am Pharm Assoc 1999 ; 39: 141-145.
1415 Tạp chí Trissel L.A, Gilbert D.L, Martinez J.F, Baker M.B, Walter W.V, Mirtallo J.M.
Compatibility of medications with 3-in-1 parenteral nutrition admixtures.
JPEN 1999 ; 23: 67-74.
1423 Tạp chí Trissel LA, Martinez JF, Gilbert DL.
Compatibility of gemcitabine hyrochloride with 107 selected drugs during simulated Y-site injection.
J Am Pharm Assoc 1999 ; 39: 514-518.
1496 Tạp chí Trissel LA, Martinez JF, Gilbert DL.
Screening cladribine for Y-site physical compatibility with selected drugs.
Hosp Pharm 1996 ; 31: 1425-1428.
1625 Tạp chí Trissel LA, Saenz C, Williams YW, Ingram D.
Incompatibilities of lansoprazole injection with other drugs during simulated Y-site coadministration.
Int J Pharm Compound 2001 ; 5: 314-321.
1662 Tạp chí Trissel LA, Saenz CA, Ingram DS, Ogundele AB.
Compatibility screening of oxaliplatin during simulated Y-site administration with other drugs.
J Oncol Pharm Practice 2002 ; 8: 33-37.
1754 Tạp chí Trissel LA, Gilbert DL, Wolkin AC.
Compatibility of docetaxel with selected drugs during simulated Y-site administration.
Int J Pharm Compound 1999 ; 3: 241-244.
1925 Tạp chí Trissel LA , Williams KY, Gilbert DL.
Compatibility screening of linezolid injection during simulated Y-site administration with other drugs and infusion solutions.
J Am Pharm Assoc 2000 ; 40: 515-519.
1953 Tạp chí Trissel LA, Saenz CA, Ogundele AB, Ingram DS.
Physical compatibility of pemetrexed disodium with other drugs during simulated Y-site administration.
Am J Health-Syst Pharm 2004 ; 61: 2289-2293.
2113 Tạp chí Jäppinen A, Kokki H, Naaranlahti TJ, Rasi AS.
Stability of buprenorphine, haloperidol and glycopyrrolate mixture in a 0.9% sodium chloride solution.
Pharm World Sci 1999 ; 21, 6: 272-274.
4314 Tạp chí DenHerder J.M, Reed R.L, Sargent J.L, Bobe G, Stevens J.F, Helen E Diggs H.E.
Effects of Time and Storage Conditions on the Chemical and Microbiologic Stability of Diluted Buprenorphine for Injection.
J Am Pharm Assoc 2017 ; 56, 4: 457-461.

  Mentions Légales