Τελευταία ενημέρωση :
17/04/2024
Αναλγητικό   Buprenorphine hydrochloride  
Ενέσιμο
Σταθερότητα διαλυμάτων Σταθερότητα σε μίγματα Παράγοντας που επηρεάζει τη σταθερότητα Συμβατότητες Τρόπος χορήγησης Βιβλιογραφία Pdf
   χημική δομή  

Εμπορική ονομασία   Εμπορική ονομασία     

Οι εμπορικές ονομασίες είναι ενδεικτικές και η σύνθεση των εκδόχων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα και τα εργαστήρια

Bunondol Πολωνία
Buprenex Η.Π.Α.
Buprex Ισπανία
Sublocade
Temgesic Yhdistyneet arabiemiirikunnat, Βέλγιο, Γαλλία, Δανία, Ιταλία, Μεγάλη Βρετανία, Νορβηγία, Ολλανδία, Σουηδία, Τυνησία
Βιβλιογραφία   Ενέσιμο   Βιβλιογραφία : Buprenorphine hydrochloride  
τύπος δημοσίευση
3 εφημερίδα Trissel LA, Martinez JF.
Compatibility of amifostine with selected drugs during simulated Y-site administration.
Am J Health-Syst Pharm 1995 ; 52: 2208-2212.
59 εφημερίδα Trissel LA, Gilbert DL, Martinez JF, Kim MC.
Compatibility of remifentanil hydrochloride with selected drugs during simulated Y-site administration.
Am J Health-Syst Pharm 1997 ; 54: 2192-2196.
81 εφημερίδα Trissel LA, Martinez JF.
Compatibility of piperacillin sodium plus tazobactam with selected drugs during simulated Y-site injection.
Am J Hosp Pharm 1994 ; 51: 672-678.
84 εφημερίδα Trissel LA, Martinez JF.
Visual, turbidimetric, and particle-content assessment of compatibility of vinorelbine tartrate with selected drugs during simulated Y-site injection.
Am J Hosp Pharm 1994 ; 51: 495-499.
99 εφημερίδα Trissel LA, Martinez JF.
Compatibility of aztreonam with selected drugs during simulated Y-site administration.
Am J Health-Syst Pharm 1995 ; 52: 1086-1090.
169 εφημερίδα Trissel LA, Martinez JF.
Physical compatibility of melphalan with selected drugs during simulated Y-site administration.
Am J Hosp Pharm 1993 ; 50: 2359-2363.
182 εφημερίδα Trissel LA, Gilbert DL, Martinez JF.
Compatibility of granisetron hydrochloride with selected drugs during simulated Y-site administration.
Am J Health-Syst Pharm 1997 ; 54: 56-60.
244 εφημερίδα Trissel LA, Martinez JF.
Compatibility of filgrastim with selected drugs during simulated Y-site administration.
Am J Hosp Pharm 1994 ; 51: 1907-1913.
249 εφημερίδα Trissel LA, Martinez JF.
Compatibility of thiotepa (lyophilized) with selected drugs during simulated Y-site administration.
Am J Health-Syst Pharm 1996 ; 53: 1041-1045.
251 εφημερίδα Trissel LA, Gilbert DL, Martinez JF.
Compatibility of doxorubicin hydrochloride liposome injection with selected other drugs during simulated Y-site administration.
Am J Health-Syst Pharm 1997 ; 54: 2708-2713.
299 εφημερίδα Trissel LA, Martinez JF, Gilbert DL.
Compatibility of cisatracurium besylate with selected drugs during simulated Y-site administration.
Am J Health-Syst Pharm 1997 ; 54: 1735-1741.
300 εφημερίδα Trissel LA, Gilbert DL, Martinez JF.
Compatibility of propofol injectable emulsion with selected drugs during simulated Y-site administration.
Am J Health-Syst Pharm 1997 ; 54: 1287-1292.
301 εφημερίδα Trissel LA, Gilbert DL, Martinez JF, Baker MB, Walter WV, Mirtallo JM.
Compatibility of parenteral nutrient solutions with selected drugs during simulated Y-site administration.
Am J Health-Syst Pharm 1997 ; 54: 1295-1300.
307 εφημερίδα Trissel LA, Martinez JF.
Compatibility of allopurinol sodium with selected drugs during simulated Y-site administration.
Am J Hosp Pharm 1994 ; 51: 1792-1799.
404 εφημερίδα Forman JK, Souney PF.
Visual compatibility of midazolam hydrochloride with common preoperative injectable medications.
Am J Hosp Pharm 1987 ; 44: 2298-2299.
905 εφημερίδα Trissel LA, Martinez JF.
Screening teniposide for Y-site physical incompatibilities.
Hosp Pharm 1994 ; 29: 1010-1017.
921 εφημερίδα Trissel LA, Gilbert DL, Martinez JF.
Incompatibility and compatibility of amphotericin B cholesteryl sulfate complex with selected other drugs during simulated Y-site administration.
Hosp Pharm 1998 ; 33: 284-292.
1232 εφημερίδα Beatson C, Taylor A.
A physical compatibility study of furosemide & flucloxacillin injections.
Br J Pharm Pract 1987 ; 9: 223-226, 236.
1410 εφημερίδα Trissel LA, Martinez JF, Simmons M.
Compatibility of etoposide phosphate with selected drugs during simulated Y-site injection.
J Am Pharm Assoc 1999 ; 39: 141-145.
1415 εφημερίδα Trissel L.A, Gilbert D.L, Martinez J.F, Baker M.B, Walter W.V, Mirtallo J.M.
Compatibility of medications with 3-in-1 parenteral nutrition admixtures.
JPEN 1999 ; 23: 67-74.
1423 εφημερίδα Trissel LA, Martinez JF, Gilbert DL.
Compatibility of gemcitabine hyrochloride with 107 selected drugs during simulated Y-site injection.
J Am Pharm Assoc 1999 ; 39: 514-518.
1496 εφημερίδα Trissel LA, Martinez JF, Gilbert DL.
Screening cladribine for Y-site physical compatibility with selected drugs.
Hosp Pharm 1996 ; 31: 1425-1428.
1625 εφημερίδα Trissel LA, Saenz C, Williams YW, Ingram D.
Incompatibilities of lansoprazole injection with other drugs during simulated Y-site coadministration.
Int J Pharm Compound 2001 ; 5: 314-321.
1662 εφημερίδα Trissel LA, Saenz CA, Ingram DS, Ogundele AB.
Compatibility screening of oxaliplatin during simulated Y-site administration with other drugs.
J Oncol Pharm Practice 2002 ; 8: 33-37.
1754 εφημερίδα Trissel LA, Gilbert DL, Wolkin AC.
Compatibility of docetaxel with selected drugs during simulated Y-site administration.
Int J Pharm Compound 1999 ; 3: 241-244.
1925 εφημερίδα Trissel LA , Williams KY, Gilbert DL.
Compatibility screening of linezolid injection during simulated Y-site administration with other drugs and infusion solutions.
J Am Pharm Assoc 2000 ; 40: 515-519.
1953 εφημερίδα Trissel LA, Saenz CA, Ogundele AB, Ingram DS.
Physical compatibility of pemetrexed disodium with other drugs during simulated Y-site administration.
Am J Health-Syst Pharm 2004 ; 61: 2289-2293.
2113 εφημερίδα Jäppinen A, Kokki H, Naaranlahti TJ, Rasi AS.
Stability of buprenorphine, haloperidol and glycopyrrolate mixture in a 0.9% sodium chloride solution.
Pharm World Sci 1999 ; 21, 6: 272-274.
4314 εφημερίδα DenHerder J.M, Reed R.L, Sargent J.L, Bobe G, Stevens J.F, Helen E Diggs H.E.
Effects of Time and Storage Conditions on the Chemical and Microbiologic Stability of Diluted Buprenorphine for Injection.
J Am Pharm Assoc 2017 ; 56, 4: 457-461.

  Mentions Légales