Siste oppdatering :
23/11/2022
Antibiotika   Minocycline hydrochloride  
Injeksjon
Mikstur
Oppløsningsstabilitet Stabilitet i blandinger Faktorer som påvirker stabiliteten Kompatibilitet Administrasjonsmåte Referanser Pdf
   Kjemisk struktur  

Handelsnavn   Handelsnavn     

Handelsnavn er veiledende og sammensetning av hjelpestoffer kan være forskjellig avhengig av land og produsent

Minocin USA
Oppløsningsstabilitet   Injeksjon   Oppløsningsstabilitet : Minocycline hydrochloride     
Beholder Oppløsningsmiddel Konsentrasjon Temperatur Oppbevaring Tidsrom Referanser
Polyvinylklorid NaCl 0,9% eller glukose 5 % 0,1 mg/ml 24°C Ikke angitt
7 Dag
263

Polyvinylklorid NaCl 0,9% eller glukose 5 % 0,1 mg/ml 4°C Ikke angitt
7 Dag
263


  Mentions Légales