Τελευταία ενημέρωση :
23/11/2022
Αντιβιοτικό   Minocycline hydrochloride  
Ενέσιμο
Πόσιμο διάλυμα
Σταθερότητα διαλυμάτων Σταθερότητα σε μίγματα Παράγοντας που επηρεάζει τη σταθερότητα Συμβατότητες Τρόπος χορήγησης Βιβλιογραφία Pdf
   χημική δομή  

Εμπορική ονομασία   Εμπορική ονομασία     

Οι εμπορικές ονομασίες είναι ενδεικτικές και η σύνθεση των εκδόχων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα και τα εργαστήρια

Minocin Η.Π.Α.
Σταθερότητα διαλυμάτων   Ενέσιμο   Σταθερότητα διαλυμάτων : Minocycline hydrochloride     
Υποδοχέας Διαλυτικό Συγκέντρωση Θερμοκρασία Αποθήκευση Διάρκεια Βιβλιογραφία
Πολυβινυλοχλωρίδιο NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 0,1 mg/ml 24°C Απροσδιόριστο
7 Ημέρα
263

Πολυβινυλοχλωρίδιο NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 0,1 mg/ml 4°C Απροσδιόριστο
7 Ημέρα
263


  Mentions Légales