Последно актуализиране :
23/11/2022
Антибиотик   Minocycline hydrochloride  
Инжекция/Инжекционен
Орален разтвор
Стабилност на разтвори Стабилност на смеси Фактори, повлияващи стабилността Съвместимост Път на въвеждане Библиография Pdf
   Химична структура  

Търговско наименование   Търговско наименование     

Търговските имена са примерни и съставът на помощните вещества може да бъде различен в зависимост от държавата и лабораториите

Minocin Съединени Американски щати / САЩ
Стабилност на разтвори   Инжекция/Инжекционен   Стабилност на разтвори : Minocycline hydrochloride     
Контейнер Разтворител Концентрация Температура Съхранение Продължителност Библиография
Поливинил хлорид NaCl 0,9% or Glucose 5% 0,1 mg/ml 24°C Не е уточнено
7 Ден
263

Поливинил хлорид NaCl 0,9% or Glucose 5% 0,1 mg/ml 4°C Не е уточнено
7 Ден
263


  Mentions Légales