Cập nhật lần cuối :
16/06/2024
Kháng sinh   Ceftriaxone disodium  
Dạng tiêm
Tính ổn định của các dung dịch Độ ổn định khi trộn lẫn Những yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định Khả năng tương thích Đường dùng Tài liệu tham khảo Pdf
   Cấu trúc hóa học  

Tên thương mại   Tên thương mại     

Các tên thương mại được cung cấp và thành phần tá dược có thể khác nhau giữa các quốc gia và các hãng dược

Acantex Argentina, Chile
Amcef Mexico
Antibacin Hy Lạp
Aurofox
Axobat Ý
Azatyl Hy Lạp
Baktisef Thổ Nhĩ Kỳ
Biotrakson Ba Lan
Bixon Ý
Bresec Hy Lạp
Cefaday Thổ Nhĩ Kỳ
Cefonova Thụy Điển
Cefotrix Áo, Đan Mạch, Đức
Cefrag Ý
Cephaxon Thổ Nhĩ Kỳ
Davixon Ý
Daytrix Ý
Deixim Ý
Desefin Thổ Nhĩ Kỳ
Eftry Ý
Eqicept Thổ Nhĩ Kỳ
Farcef Hy Lạp
Fidato Ý
Forsef Thổ Nhĩ Kỳ
Frineg Ý
Gladius Hy Lạp
Glorixone Hy Lạp
Kappacef Ý
Labilex Hy Lạp
Lendacin Ba Lan, Croatia, Nga, Slovenia
Lidacef Croatia
Mesporin Ả Rập Saudi, Bồ Đào Nha
Nevakson Thổ Nhĩ Kỳ
Nilson Ý
Novocef Thổ Nhĩ Kỳ
Oframax Texte introuvable (616, ), Ba Lan
Olisef Slovenia
Panatrix Ý
Pantoxon Ý
Ragex Ý
Rocefalin Tây Ban Nha
Rocefin Brazil, Ý
Rocephalin Na Uy, Phần Lan, Thụy Điển, Đan Mạch
Rocephin Ba Lan, Bồ Đào Nha, Canada, Cộng hòa Nam Phi, Hà Lan, Hoa Kỳ, Hy Lạp, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Sỹ, Đức
Rocephine Bỉ, Pháp, Đức
Sirtap Ý
Tartriakson Ba Lan
Tercefon Áo
Travilan Hy Lạp
Unacefin Thổ Nhĩ Kỳ
Valexime Ý
Tính ổn định của các dung dịch   Dạng tiêm   Tính ổn định của các dung dịch : Ceftriaxone disodium     
Bao bì Dung môi Nồng độ Nhiệt độ Bảo quản Thời gian ổn định Mục lục
Thủy tinh NaCl 0,9% hoặc Glucose 5% 10 & 50 mg/ml -20°C Tránh ánh sáng
182 Ngày
589
Cấp độ bằng chứng D

Thủy tinh NaCl 0,9% 10 mg/ml 5°C Tránh ánh sáng
21 Ngày
589
Cấp độ bằng chứng D

Thủy tinh NaCl 0,9% 10 & 50 mg/ml 15°C-32°C Không rõ
7 Ngày
589
Cấp độ bằng chứng D

Thủy tinh NaCl 0,9% 20 mg/ml 2-8°C Tránh ánh sáng
28 Ngày
1452
Cấp độ bằng chứng D

Thủy tinh NaCl 0,9% 20 mg/ml 25°C Ánh sáng
24 Giờ
432
Cấp độ bằng chứng D

Thủy tinh NaCl 0,9% 20 mg/ml 25°C Không rõ
5 Ngày
1452
Cấp độ bằng chứng D

Thủy tinh NaCl 0,9% 50 mg/ml 5°C Tránh ánh sáng
35 Ngày
589
Cấp độ bằng chứng D

Thủy tinh Glucose 5% 10 mg/ml 15°C-32°C Không rõ
7 Ngày
589
Cấp độ bằng chứng D

Thủy tinh Glucose 5% 10 mg/ml 5°C Tránh ánh sáng
84 Ngày
589
Cấp độ bằng chứng D

Thủy tinh Glucose 5% 20 mg/ml 25°C Ánh sáng
48 Giờ
432
Cấp độ bằng chứng D

Thủy tinh Glucose 5% 50 mg/ml 15°C-32°C Không rõ
24 Giờ
589
Cấp độ bằng chứng D

Thủy tinh Glucose 5% 50 mg/ml 5°C Tránh ánh sáng
56 Ngày
589
Cấp độ bằng chứng D

Nhựa polyvinyl chloride NaCl 0,9% 40 mg/ml 23°C Không rõ
3 Ngày
640
Cấp độ bằng chứng B

Nhựa polyvinyl chloride NaCl 0,9% 40 mg/ml 4°C Tránh ánh sáng
30 Ngày
640
Cấp độ bằng chứng B

Nhựa polyvinyl chloride Glucose 5% 2 mg/ml -20°C Tránh ánh sáng
14 Ngày
587
Phương pháp sinh học

Nhựa polyvinyl chloride Glucose 5% 2 mg/ml 20°C Không rõ
14 Ngày
587
Phương pháp sinh học

Nhựa polyvinyl chloride Glucose 5% 2 mg/ml 4°C Tránh ánh sáng
14 Ngày
587
Phương pháp sinh học

Nhựa polyvinyl chloride Glucose 5% 40 mg/ml 23°C Không rõ
1 Ngày
640
Cấp độ bằng chứng B

Nhựa polyvinyl chloride Glucose 5% 40 mg/ml 4°C Tránh ánh sáng
14 Ngày
640
Cấp độ bằng chứng B

Nhựa polyethylen Glucose 5% 20 mg/ml -20°C Không rõ
98 Ngày
2110
Cấp độ bằng chứng B

Nhựa polyethylen Glucose 5% 20 mg/ml 2-8°C Không rõ
14 Ngày
2110
Cấp độ bằng chứng B

Nhựa polyolefin NaCl 0,9% 20 mg/ml 2-8°C Tránh ánh sáng
28 Ngày
1452
Cấp độ bằng chứng D

Nhựa polyolefin NaCl 0,9% 20 mg/ml 25°C Không rõ
5 Ngày
1452
Cấp độ bằng chứng D

Nhựa ethylene vinyl acetat NaCl 0,9% 10 & 20 mg/ml 23°C Tránh ánh sáng
3 Ngày
1840
Cấp độ bằng chứng B+

Nhựa ethylene vinyl acetat NaCl 0,9% 10 & 20 mg/ml 4°C Tránh ánh sáng
30 Ngày
1840
Cấp độ bằng chứng B+

ống tiêm polypropylene Nước cất pha tiêm 100 mg/ml -20°C Tránh ánh sáng
180 Ngày
100
Cấp độ bằng chứng D

ống tiêm polypropylene Nước cất pha tiêm 100 mg/ml 20°C Tránh ánh sáng
5 Ngày
100
Cấp độ bằng chứng D

ống tiêm polypropylene Nước cất pha tiêm 100 mg/ml 4°C Tránh ánh sáng
40 Ngày
100
Cấp độ bằng chứng D

ống tiêm polypropylene Nước cất pha tiêm 100 mg/ml 8°C Tránh ánh sáng
13 Ngày
1638
Cấp độ bằng chứng B

ống tiêm polypropylene NaCl 0,9% hoặc Glucose 5% 10 & 40 mg/ml -15°C Tránh ánh sáng
10 Ngày
259
Cấp độ bằng chứng A

ống tiêm polypropylene Glucose 5% 250 & 450 mg/ml -15°C Tránh ánh sáng
56 Ngày
279
Cấp độ bằng chứng B+

ống tiêm polypropylene Glucose 5% 250 & 450 mg/ml 20°C Tránh ánh sáng
24 Giờ
279
Cấp độ bằng chứng B+

ống tiêm polypropylene Glucose 5% 250 & 450 mg/ml 4°C Tránh ánh sáng
10 Ngày
279
Cấp độ bằng chứng B+

ống tiêm polypropylene Nước cất pha tiêm + chất kháng khuẩn 250 mg/ml -15°C Tránh ánh sáng
56 Ngày
279
Cấp độ bằng chứng B+

ống tiêm polypropylene Nước cất pha tiêm + chất kháng khuẩn 250 & 450 mg/ml 20°C Tránh ánh sáng
24 Giờ
279
Cấp độ bằng chứng B+

ống tiêm polypropylene Nước cất pha tiêm + chất kháng khuẩn 250 & 450 mg/ml 4°C Tránh ánh sáng
10 Ngày
279
Cấp độ bằng chứng B+

Chất đàn hồi polyisoprene Glucose 5% 5 & 40 mg/ml 25°C Không rõ
24 Giờ
604
Các dữ liệu về độ ổn định của nhà sản xuất

Chất đàn hồi polyisoprene Glucose 5% 5 & 40 mg/ml 4°C Tránh ánh sáng
10 Ngày
604
Các dữ liệu về độ ổn định của nhà sản xuất


  Mentions Légales