Последно актуализиране :
21/02/2024
Антибиотик   Ceftriaxone disodium  
Инжекция/Инжекционен
Стабилност на разтвори Стабилност на смеси Фактори, повлияващи стабилността Съвместимост Път на въвеждане Библиография Pdf
   Химична структура  

Търговско наименование   Търговско наименование     

Търговските имена са примерни и съставът на помощните вещества може да бъде различен в зависимост от държавата и лабораториите

Acantex Аржентина, Чили
Amcef Мексико
Antibacin Гърция
Aurofox
Axobat Италия
Azatyl Гърция
Baktisef Турция
Biotrakson Полша
Bixon Италия
Bresec Гърция
Cefaday Турция
Cefonova Швеция
Cefotrix Австрия, Германия, Дания
Cefrag Италия
Cephaxon Турция
Davixon Италия
Daytrix Италия
Deixim Италия
Desefin Турция
Eftry Италия
Eqicept Турция
Farcef Гърция
Fidato Италия
Forsef Турция
Frineg Италия
Gladius Гърция
Glorixone Гърция
Kappacef Италия
Labilex Гърция
Lendacin Полша, Русия, Словения, Хърватия
Lidacef Хърватия
Mesporin Португалия, Саудитска Арабия
Nevakson Турция
Nilson Италия
Novocef Турция
Oframax Texte introuvable (616, ), Полша
Olisef Словения
Panatrix Италия
Pantoxon Италия
Ragex Италия
Rocefalin Испания
Rocefin Бразилия, Италия
Rocephalin Дания, Норвегия, Финландия, Швеция
Rocephin Германия, Гърция, Канада, Полша, Португалия, Съединени Американски щати / САЩ, Тайланд, Турция, Холандия, Швейцария, Южноафриканска република / ЮАР
Rocephine Белгия, Германия, Франция
Sirtap Италия
Tartriakson Полша
Tercefon Австрия
Travilan Гърция
Unacefin Турция
Valexime Италия
Стабилност на разтвори   Инжекция/Инжекционен   Стабилност на разтвори : Ceftriaxone disodium     
Контейнер Разтворител Концентрация Температура Съхранение Продължителност на стабилността Библиография
Стъкло NaCl 0,9% or Glucose 5% 10 & 50 mg/ml -20°C Защита от светлина
182 Ден
589
Степен на доказаност D

Стъкло Sodium chloride 0,9% 10 mg/ml 5°C Защита от светлина
21 Ден
589
Степен на доказаност D

Стъкло Sodium chloride 0,9% 10 & 50 mg/ml 15°C-32°C Не е уточнено
7 Ден
589
Степен на доказаност D

Стъкло Sodium chloride 0,9% 20 mg/ml 2-8°C Защита от светлина
28 Ден
1452
Степен на доказаност D

Стъкло Sodium chloride 0,9% 20 mg/ml 25°C Светлина
24 Час
432
Степен на доказаност D

Стъкло Sodium chloride 0,9% 20 mg/ml 25°C Не е уточнено
5 Ден
1452
Степен на доказаност D

Стъкло Sodium chloride 0,9% 50 mg/ml 5°C Защита от светлина
35 Ден
589
Степен на доказаност D

Стъкло Glucose 5% 10 mg/ml 15°C-32°C Не е уточнено
7 Ден
589
Степен на доказаност D

Стъкло Glucose 5% 10 mg/ml 5°C Защита от светлина
84 Ден
589
Степен на доказаност D

Стъкло Glucose 5% 20 mg/ml 25°C Светлина
48 Час
432
Степен на доказаност D

Стъкло Glucose 5% 50 mg/ml 15°C-32°C Не е уточнено
24 Час
589
Степен на доказаност D

Стъкло Glucose 5% 50 mg/ml 5°C Защита от светлина
56 Ден
589
Степен на доказаност D

Поливинил хлорид Sodium chloride 0,9% 40 mg/ml 23°C Не е уточнено
3 Ден
640
Степен на доказаност B

Поливинил хлорид Sodium chloride 0,9% 40 mg/ml 4°C Защита от светлина
30 Ден
640
Степен на доказаност B

Поливинил хлорид Glucose 5% 2 mg/ml -20°C Защита от светлина
14 Ден
587
Биологичен анализ

Поливинил хлорид Glucose 5% 2 mg/ml 20°C Не е уточнено
14 Ден
587
Биологичен анализ

Поливинил хлорид Glucose 5% 2 mg/ml 4°C Защита от светлина
14 Ден
587
Биологичен анализ

Поливинил хлорид Glucose 5% 40 mg/ml 23°C Не е уточнено
1 Ден
640
Степен на доказаност B

Поливинил хлорид Glucose 5% 40 mg/ml 4°C Защита от светлина
14 Ден
640
Степен на доказаност B

Полиетилен Glucose 5% 20 mg/ml -20°C Не е уточнено
98 Ден
2110
Степен на доказаност B

Полиетилен Glucose 5% 20 mg/ml 2-8°C Не е уточнено
14 Ден
2110
Степен на доказаност B

Полиолефин Sodium chloride 0,9% 20 mg/ml 2-8°C Защита от светлина
28 Ден
1452
Степен на доказаност D

Полиолефин Sodium chloride 0,9% 20 mg/ml 25°C Не е уточнено
5 Ден
1452
Степен на доказаност D

Етилен винил ацетат Sodium chloride 0,9% 10 & 20 mg/ml 23°C Защита от светлина
3 Ден
1840
Степен на доказаност B+

Етилен винил ацетат Sodium chloride 0,9% 10 & 20 mg/ml 4°C Защита от светлина
30 Ден
1840
Степен на доказаност B+

шприц полипропилен Вода за инжекции 100 mg/ml -20°C Защита от светлина
180 Ден
100
Степен на доказаност D

шприц полипропилен Вода за инжекции 100 mg/ml 20°C Защита от светлина
5 Ден
100
Степен на доказаност D

шприц полипропилен Вода за инжекции 100 mg/ml 4°C Защита от светлина
40 Ден
100
Степен на доказаност D

шприц полипропилен Вода за инжекции 100 mg/ml 8°C Защита от светлина
13 Ден
1638
Степен на доказаност B

шприц полипропилен NaCl 0,9% or Glucose 5% 10 & 40 mg/ml -15°C Защита от светлина
10 Ден
259
Степен на доказаност A

шприц полипропилен Glucose 5% 250 & 450 mg/ml -15°C Защита от светлина
56 Ден
279
Степен на доказаност B+

шприц полипропилен Glucose 5% 250 & 450 mg/ml 20°C Защита от светлина
24 Час
279
Степен на доказаност B+

шприц полипропилен Glucose 5% 250 & 450 mg/ml 4°C Защита от светлина
10 Ден
279
Степен на доказаност B+

шприц полипропилен Вода за инжекции + антибактериално 250 mg/ml -15°C Защита от светлина
56 Ден
279
Степен на доказаност B+

шприц полипропилен Вода за инжекции + антибактериално 250 & 450 mg/ml 20°C Защита от светлина
24 Час
279
Степен на доказаност B+

шприц полипропилен Вода за инжекции + антибактериално 250 & 450 mg/ml 4°C Защита от светлина
10 Ден
279
Степен на доказаност B+

Полиизопренов еластомер Glucose 5% 5 & 40 mg/ml 25°C Не е уточнено
24 Час
604
Данни за стабилност на производителя

Полиизопренов еластомер Glucose 5% 5 & 40 mg/ml 4°C Защита от светлина
10 Ден
604
Данни за стабилност на производителя


  Mentions Légales